1 BAKOLINTO 1

1Nene Paulo, uyo nakitanwa kubiza ntung'wa wa ng'wa Kilisto Yesu, kulwa butogwa bo ng'wa Mulungu; na ndugu wise Sostene. 2Ku kanisa ya ng'wa Mulungu iyo ili Kolinto, banhu abo beejiwa muli Kilisto Yesu, bitanwa kubiza beela; na a bose abo bakulitanaga lina lya ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, uyo ali Seeba wabo na wise. 3Shigongo na mhola shibize hamo ning'we kufuma kuli Mulungu Siswe, na kuli Seeba wise Yesu Kilisto. 4Nakunumbaga u Mulungu wane gwa-gwa-gwa kulwa nguno ying'we, kulwa shigongo isho wang'winha muli Kilisto Yesu. 5Nguno u muli we muli na busabi butaale, u mu kalungalungile nu mu witegeleja bose, 6git'umo bukaaniji bo ng'wa Kilisto bomalile koolechiwa mu bing'we. 7Nguno muti na bugehelwa mu shakwinhwa shose-shose aho mutaali mulilindiilile i likanza lya koolechiwa kwa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 8Niyo h'uyo akumuhandatija kushisha ku bukalikijo, mubize muti na shilingo u mu lushiku lo ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 9U Mulungu ng'wene nsanyiwa, uyo wang'witana a bing'we kwingila mu busangi wa Ng'wana wakwe Yesu Kilisto Seeba wise. 10Bing'we badugu bane, naling'wikumbilija mu lina lya ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, giki mubize na widomanija u mu kalungalungile. Yaya u kubiza na bugabaniki u mu bing'we! Ni ibizage ho gwinda u mu maganiko ging'we nu mu kalomanile king'we. 11Nguno badugu bane, u nene naamanyiwe na banhu ba ha ng'wa Kiloe giki, buliho wilemeelwa u mu bing'we. 12Uyo naliguhaya guli giki, buli ng'wene u mu bing'we akuhayaga: uyu giki, "U nene nali o ng'wa Paulo," na ungi, "U nene nali o ng'wa Apolo," na ungi hangi, "Nali o ng'wa Kefa," hama na ungi hangi giki, "U nene nali o ng'wa Kilisto!" 13Bing'we, u Kilisto wagabanikile? U Paulo akakong'wa ha nsalaba kulwa nguno ying'we? Nuulu mukabatiijiwa mu lina lya ng'wa Paulo? 14Nali na buyegi nguno natamatiigije nuulu umo wing'we, ulu ati Kilispo na Gayo duhu. 15Huna luulu munhu ose-ose atiko kuhaya giki mukabatiijiwa mu lina lyane. 16Na bangi abo nakababatiija baali ba mu kaya ya ng'wa Stefana; natamanile ulu baliho na bangi ba kukila a ha benabo abo nababatiija. 17Nguno u Kilisto atanitumile u nene kuja nubatiija, aliyo kuja nulomeela Nghulu Jawiza; niyo hangi iti mu mihayo ya masala-sala, gutizusuukilijiwa u nsalaba go ng'wa Kilisto. 18Iki u mhayo gwa nsalaba guli gwa buchilu-chilu u ku banhu abo bajile mu kuyagala, aliyo u ku bise abo tuli bapijiwa, buli budula bo ng'wa Mulungu. 19Nguno yandikilwe giki, "Nakugakenaagula a masala ga ba masala, nu witegeleja wa bitegeleja." 20Ali luulu, ali hali u wa masala? Ali hali u nangi? Ali hali u nghalali u mu shiku iji? Angu, u Mulungu atagagalukije a masala ga mu si kubiza buchilu-chilu? 21Nguno a ba mu si balemeelilwe u kung'witegeleja na masala gabo u Mulungu u mu masala gakwe, iki u wei u Mulungu gukanyeja gwa kubutumamila u buchilu-chilu ubo bukulomeelagwa kubapija abo bakuzunyaga. 22Aliyo a Bayudaya bagongile shimanikijo, a Bayunani bachooji ba masala. 23Kwike a bise tukunomeelaga Kilisto uyo akakong'wa ha nsalaba, mhayo uyo gukubipamyaga a Bayudaya, hama u ku banhu ba mahanga guli gwa buchilu-chilu. 24Aliyo u ku basolwa, ni babizage Bayudaya nuulu Bayunani, u Kilisto ali budula bo ng'wa Mulungu na masala ga ng'wa Mulungu. 25Nguno u buchilu-chilu bo ng'wa Mulungu, buli na masala kutinda a masala ga banhu, nu bugokolo bo ng'wa Mulungu nabo buli na nguzu kutinda i nguzu ja banhu. 26A bing'we badugu bane mumanile giki, aho mulitanwa baali bati bingi u mu bing'we a ba masala ga mu mili, na a ba budula baali bati bingi, pye na a babo bigelile kukujiwa nabo baali bati bingi. 27Aliyo u Mulungu abasolile a bachilu-chilu ba mu si, giki abadimye minala a ba masala, ni shikolo i shigokolo u mu si nasho shili shisolwa shakwe, giki ashidimye minala i sha nguzu. 28Na hangi u Mulungu ashisolile i shikolo sha mu si i shigokolo, ni shisho shidalahilwe, isho shitiho; giki ashidimye minala isho shiliho. 29U mu giko atudula kwilonga ose-ose wa kwikumilija u kuli Mulungu. 30Huna luulu a bing'we muli bakwe u muli Kilisto Yesu, uyo kulwa nguno yise witwa kubiza masala ga kufuma kuli Mulungu, hamo na butungilija na wela na bukomooji; 31ibize git'umo gwandikilwe giki, "U ng'wikumilija, ni ikumilijage muli Seeba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\