1 BAKOLINTO 11

1Bizagi balondeeji bane git'umo nu nene nali nondeeji wa ng'wa Kilisto. 2Nalimukumilija iki mukunizukagwa mu yose, niyo na a malange ayo nakang'winha mugadimile. 3Kwike natogilwe mumane giki u Kilisto ali ntwe gwa buli ngosha, al'u ntwe gwa nkima ng'wene ngosha, hama u ntwe go ng'wa Kilisto ali Mulungu. 4Buli ngosha ulu alilomba nuulu alihanga aliyo u ntwe gokwe gukundikigije, akubiza aligugoola u ntwe gokwe. 5Aliyo buli nkima ulu alilomba, nuulu alihanga u ntwe gokwe gubiza gutakundikigije, u ng'wene akubiza aligugoola u ntwe gokwe, u mu giko akubiza atikilile nu yuyo amoogilwe. 6Nguno u nkima ulu atagukundikigije u ntwe gokwe ni asunzuulagwe i nzwili jakwe, aliyo ulu alibona minala u kujisunzuula i nzwili jakwe nuulu kujimooga, ni agukundikijage u ntwe gokwe. 7U ngosha u ng'wene atigeleelilwe u kugukundikija u ntwe gokwe, nguno ali bulolelo n'ikujo lya ng'wa Mulungu, aliyo u nkima u ng'wene ali ikujo lya ngosha. 8Iki u ngosha atafumile muli nkima; u nkima h'uyo afumile muli ngosha. 9Hama u ngosha ataseemilwe kulwa nkima; u nkima h'uyo akaseeng'wa kulwa ngosha. 10Na luulu kulwa nguno yeniyi, na kulwa nguno ya bamalaika, shing'wigelile u nkima ooleche u ku ntwe bulolelo bo kubiza ha silili ya busugi. 11Kwike nahene u muli Seeba atiho ngosha ulu atiho nkima, hama atiho nkima ulu atiho ngosha. 12Nguno git'umo nkima afumile muli ngosha, h'umo ili nu kuli ngosha; nanghwe akabyalagwa na nkima, aliyo i shose shifumile kuli Mulungu. 13Nuulu a bing'we benekili lamulagi, mulibona ibeelelile u nkima anombe u Mulungu aliyo atagukundikigije u ntwe gwakwe? 14I gisi, a kabumbilwe nako katoolekejaga giki guli gwa soni u ngosha ulu ubiza na nzwili ndihu? 15Lelo u nkima ulu ubiza na nzwili ndihu, lil'ikujo u kuli we. Nguno u nkima akinhwa nzwili ndihu ja kunkundikija. 16Ulu aliho ose-ose uyo atogilwe halali, a bise tuti na shimile shili giko, nuulu ni kanisa ja ng'wa Mulungu. 17Aliyo u mu mhayo uyu, u gwene natumukumilijaga. Nguno u kwibilinga kwing'we kuti na solobo yose-yose, ulu iti kwiyingija mu makoye duhu! 18Iki i soolo ya mhayo naliigwa giki, ulu ng'wibilingaga u mu kanisa mukubizaga na wisolanhya; nu nene naliita naguzunya u mhayo gwenuyu. 19Nguno shiigelile bubize ho duhu u wikila-kiji u mu mhayo gwenuyo, hu bakumanika hape abo banukulilwe u mu bing'we. 20Hu kuhaya a bing'we ulu ng'wibilinga, mutibilingaga kulwa shiliwa sha ng'wa Seeba. 21Nguno buli ng'wene akulyaga shakwe duhu, butiho u wilindiiji nuulu hado: nose ungi ashikile kubiza atuubile, aliyo ungi akubbizukaga ndoso duhu, okaleebagwa na kuleewa! 22Muti najo i kaya ja kwigasha ng'walya na kung'wa kwenuko? Nuulu hamo mukwidalahaga i kanisa ya ng'wa Mulungu, nose mukubizaga na nghumbu ja kubadimya minala abo bati na shikolo? I gisi namukumilije, nuulu namuwile mhayo ki? U mu mhayo gwenuyu natudula u kumukumilija! 23Nguno iyo nakanukula kufuma kuli Seeba h'iyo nane nakang'winha a bing'we; giki, u Seeba Yesu akasola ngati u mu bujiku ubo akalodeelwa. 24Aho walumba ugumeganya; huna uhaya giki, "U gwenuyu guli mili gwane kulwa nguno ying'we, muliitage giko kulwa kunizukwa." 25Bahayumala u kulya, wita giko ni shikombe; nasho ubinha kunu alihaya, "I shikombe ishi shili ilagane ipya mu mininga gane, muliitage giki gwa ulu muling'wa kulwa kunizukwa." 26Nguno buli ikanza ulu muligulya u ngati gwenuyu, nuulu mulishing'wa i shikombe shenishi, mukukukumuchaga u kucha kwa ng'wa Seeba kushisha ize. 27Nose hu kuhaya buli ng'wene uyo ugulya u ngati, nuulu ushing'wa i shikombe sha ng'wa Seeba mu mbika iyo itigeleelilwe, akubiza mu kwihiga kulwa nguno ya mili go ng'wa Seeba na mininga gakwe. 28Aliyo buli munhu ni igisilijage wei ng'wenekili huna agulye u ngati, ni shikombe ashing'we. 29Nguno uyo akulyaga na kung'wa mu butugudilila u mili gwa ng'wa Seeba, u ng'wenuyo akulyaga na kung'wa nsango gokwe wei ng'wenekili! 30H'i nguno yene bingi u mu bing'we bali bagokolo na basedeeku, na bangi bakuchaaga! 31Aliyo ulu ni twali twihugula bise benekili, ni twaleka u kulamulwa. 32Kwike u Seeba ulu utulamula numho alituhugula giki tutizulamulwa hamo na banhu ba mu si. 33Ali luulu badugu bane, ulu ng'wibilingaga kulya shiliwa ku butongi bo ng'wa Seeba, ng'wilindiila. 34Hama ulu munhu atuubile ni aliilage ku kaya, yaya u kwibilinga kulwa kugwa mu nsango; i yingi nakwigolanya ulu nalize ko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\