1 BAKOLINTO 12

1Bing'we bang'wise, u nene natatogilwe ng'wikale mutimanile i ya shakwinha sha ng'wa Moyo. 2Mumanile giki aho ng'wali mutaali banhu ba mahanga ng'watwalanijiagwa hose-hose ku shikolo sha kulamiwa isho shitayombaga. 3Huna luulu natogilwe kumulanja giki, atiho munhu wa kuhaya muli Moyo wa ng'wa Mulungu giki, "U Yesu azumilwe!" Na atudula munhu ose-ose kuhaya giki, "U Yesu ali Seeba;" ulu iti mu katongeelele ka ng'wa Moyo Ng'wela. 4Huna luulu, i shakwinha sha ng'wa Moyo shiliho sha mbika ningi, aliyo u wei hu ng'wene duhu. 5Hama ni mbika ja katumamile najo jili ningi, aliyo u Seeba hu ng'wene duhu. 6Ni milimo iliho ya mbika ja shinabuyaga, aliyo u Mulungu uyo akibeejaga i yose mu bose, hu ng'wene duhu. 7Kwike buli munhu akinhagwa git'umo kali katongeelele ka ng'wa Moyo, kulwa kugunaana. 8Nguno u mu kinhile ka ng'wa Moyo, ungi akwinhwa masala, aliyo ungi winhwa budula bo kwitegeleja, git'umo alatogelwe u Moyo ng'wenuyo. 9Hama ungi u mu kinhile ka ng'wa Moyo akwinhwa kuzunya, na ungi shakwinhwa sha kupija, u muli Moyo ng'wenuyo duhu. 10Na ungi kwita milimo ya budula, ungi buhangi, ungi kwiyitegeleja myoyo, ungi mbika ja ndimi, ungi budula bo kushomeleja ndimi. 11Aliyo pyi i yeniyi akibeejaga Moyo umo ng'wenuyo duhu; akangabilaga buli munhu heeke-heeke git'umo atogelilwe wei ng'wenekili. 12U mhayo gwenuyu gubizile git'umo mili gumo guli na mabudika mingi, aliyo a mabudika a mingi genayo gali mili gumo; h'umo ali nu Kilisto. 13Nguno pye a bose tubatiijiwe mu mili gumo muli Moyo umo, tubize tuli Bayudaya, nuulu tuli banhu ba mahanga; tubize tuli basese, nuulu tuli mu wiyabi: hama pye a bose tukang'wishiwa shakung'wa sha ng'wa Moyo umo ng'wenuyo. 14U mili guti ibudika limo duhu, guli na mabudika mingi. 15U lupambala nuulu lukahaya giki, "U nene nati wa mili iki nati nkono;" i yeniyo iti nguno ya kulwita looye u kubiza ibudika lya mili. 16Nuulu u gutu ulu guhaya giki, "U nene nati wa mili iki nati liso," i yeniyo nayo iti nguno ya kugwita gooye u kubiza ibudika lya mili. 17I gisi u mili u gose ulu ni guli liso duhu, u kwigwa ni kuli hali? Nuulu ni gwabiza gwa nimo gwa kwigwila duhu, u kununghilwa ni gukadulikanaga ginehe? 18Aliyo u Mulungu agatuulile a mabudika u mu mili, buli lyene umo atogelilwe wei ng'wenekili. 19Angu, u mili ulu ni guli ibudika limo duhu, u mili gwenekili ni guli ha ki? 20Aliyo i haha a mabudika ga mili gali mingi, lelo u mili guli gumo duhu. 21Nose i liso litudula u kuguwila u nkono giki, "Nati na nguno nangho;" nu ntwe gutudula u kujiwila i mhambala giki, "Nati na nguno ning'we." 22Niyo a mabudika ga mili ayo gakabonekanaga giti gali malebu-lebu, h'ayo gigeleelilwe gabize ho! 23Na a yayo tukagiganikilaga giki gati n'ikujo u mu mili, nago a genayo tugatuulilile ikujo itaale kutinda. Nuulu a mabudika gise ayo gati na wiza bose-bose, tugagaliilile no; 24lelo ayo gali na wiza, a gene tuti na nguno ya kugakoya-koyela. Aliyo u Mulungu agadimanije pye a mabudika ga mili: ayo gali na bugehelwa uginha ikujo itaale kutinda. 25Nguno ya giki butizubiza ho bugabaniki u mu mili, aliyo bubize ho widiliji; buli ibudika lidilile na lichalyo. 26Ibize giki ulu ibudika limo lyusaata, pye na a gangi gasangile nalyo u mu kusaatwa; nuulu limo lyago linhwa ikujo, na a gangi gasangile u ng'wikujo lyenilo. 27H'umo muli na a bing'we, muli mili go ng'wa Kilisto, na mabudika ga mili gokwe. 28U Mulungu ahelile u mu kanisa; a ba kwandya batung'wa, ba kabili bahangi, ba kadatu balangi, huna babeeja ba milimo ya koolecha budula, na bangi bali na shakwinhwa sha kupija, bangi sha bugunaani, bangi sha busugi, na bangi mbika ja ndimi. 29Angu, pye bali batung'wa? Pye bali bahangi? Pye bali balangi? Pye bakabeejaga milimo ya koolecha budula? 30Pye bali na shakwinhwa sha kupija? Pye bakayombaga mu ndimi jingi? Pye badugije kushomeleja? 31Na nghana shikoobagi i shakwinhwa; kwike u nene leki nang'oolekeje i nzila i yawiza kutinda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\