1 BAKOLINTO 15

1Bing'we bang'wise, leki namulanje i mihayo ya Nghulu Jawiza ijo nakamulomeela ng'ujanukula, na ng'wimiilile mujo. 2U mhayo uyo nakamulomeela gwenuyo, guli gwa kumupija ulu ng'ugudima mu welwa-ngholo, numho hamo mubize ng'wazunyaga higulya-gulya duhu! 3Nguno u mu mihayo mitaale iyo nanukula u nene, h'iyo nakandya u kung'winha na a bing'we; giki u Kilisto akacha kulwa shibi shise git'umo shandikwa shihayilile. 4Na giki akajikwa, na giki ha lushiku lo kadatu lwaho ujuuka git'umo shandikwa shihayilile. 5Na giki akang'wilongela Kefa, huna na a babo ikumi na babili. 6Ha numa ya henaho, ubilongela na badugu bakilile ha magana atano ng'wikanza limo. Bamo babo bataali baliho ni lelo iyi, aliyo a bangi bamala kulaala. 7Hama ung'wilongela Yakobo, huna na a batung'wa a bose. 8Nose nu nene unilongela, nubiza wa kumalija wabo, giti nali ndebile mu kubyalwa. 9Nguno u nene nali ndo wa bado u mu batung'wa; niyo natigeleelilwe nuulu kwitanwa ntung'wa, nguno niluhyaga no i kanisa ya ng'wa Mulungu. 10Aliyo kulwa shigongo sha ng'wa Mulungu nali git'umo nali, hama i shigongo shakwe u kuli nene shitagelelile kucha mpandagilo. Nakutumamaga kubatinda pye, kwike nahene nati nene; aliyo shigongo sha ng'wa Mulungu isho shili hamo na nene. 11Huna luulu nuulu nabize nene nuulu boi, h'umo tukulomeelelaga; hama h'i nguno yene muli bazunya. 12I gisi luulu, iki u Kilisto akulomeelagwa giki wajuuka kufuma mu bafu, nibuli baliho bamo bing'we bakuhayaga butiho u bujuuko wa bafu? 13Ulu butiho u bujuuko wa bafu, numho nu Kilisto atajuukile! 14Hama u Kilisto ulu atajuukile, numho nu bulomeeji wise buti na solobo, hu kuhaya muzunije dalali duhu. 15Hama na a bise numho tukubonekana kubiza bakaaniji balomolomo ba ng'wa Mulungu; iki tukunkaanilaga giki akanjuucha u Kilisto, uyo gashi niyo atanjuukije, ulu babize batujuuchiagwa a bafu. 16Nguno ulu batujuuchiagwa a bafu, numho nu Kilisto atajuuchiwe. 17Hama u Kilisto ulu atajuuchiwe, buti na solobo u buzunya wing'we, hu kuhaya mutaali mo duhu u mu shibi shing'we! 18Numho niyo na a babo bakuchilaga muli Kilisto bakujimiilaga duhu. 19Ulu giki u kwisagilwa kwise u muli Kilisto kugelelile mu bupanga ubu duhu, numho a bise hu tuli ba kupinihalilwa kutinda pye a banhu! 20Aliyo i haha, u gwa nghana guli giki, u Kilisto wamala kujuuka kufuma u mu bafu, ali Itwajo lya kwandya mu bose abo balaalile. 21Nguno git'umo kucha kukilonga mu nzila ya ng'wa munhu umo, nu bujuuko wa bafu buliho kulwa nzila ya ng'wa Munhu umo. 22Na hangi git'umo muli Adamu pye a banhu bakachaaga, h'umo ili nu muli Kilisto; pye bakwitwa kubiza bapanga. 23Aliyo buli ng'wene mu kwihela kwakwe; wa kwandya Kilisto, hama a ba ng'wa Kilisto ulu washoka. 24Huna ulu umala u kugakenaagula pye a mabusugi na a mabutaale, na a mabudula, u mhayo gwa kumalija gukubiza kubutuula u busugi kuli Mulungu Siswe. 25Nguno shiigelile asuge kushisha pye a banishi bakwe abatuule ha silili ya mhambala jakwe. 26U ng'wanishi wa kumalija kukenaagulwa ng'wene kucha. 27Nguno u mhayo guhayile giki, "Pyi i shikolo ashituulile ha silili ya mhambala jakwe." Aliyo u mu kuhaya giki, "Pyi i shikolo shituulilwe ha silili yakwe," ili hape giki uyo antuulilile shikolo shose ha silili yakwe ati umo washo. 28Huna luulu ulu shamala kutuulwa pyi i shose ha silili yakwe, u Ng'wana nanghwe akubiza ha silili yakwe uyo antuulilile shikolo shose ha silili yakwe, giki u Mulungu abize atang'anhilile mu shose. 29Ulu iti chene numho ikuja ginehe i mihayo ya banhu abo bakabatiijiagwa kulwa nguno ya bafu? Ulu batujuuchiagwa a bafu, nibuli bubize ho bubatiijiwa kulwa nguno yabo? 30Na a bise nibuli tuli mu nhabaala ya kucha buli ikanza? 31Badugu bane, u nene nakuchaaga buli shiku nguno ya wikumilija, ubo nali nabo muli Kilisto Yesu Seeba wise kulwa nguno ying'we. 32I gisi, ulu nakoiagwa bumunhu bone duhu aho nalwaga na shiinu ja mu Efeso, numho nali na solobo ki? A bafu ulu batujuuchiagwa, "Tulyagi na tung'wagi duhu luulu, nguno i ntondo tukucha!" 33Bing'we, yaya u kulemva-lemva; a kashimizile kabubi kakakenaagulaga nhungwa. 34Ilanghanagi mushimizile mu butungilija, hama yaya u kwita i shibi; nguno baliho bangi bataamanile u Mulungu. U gwenuyu nalimuwila namudimye minala. 35Aliyo ungi ashikile kubuja giki, "A bafu bakujuuchiwa ginehe? Na hangi bakwiza mu mili ki?" 36U wenubo bubbuuli! Nguno nuulu i mbiyu iyo ukihambaga itabizaga mhanga kushisha iche tame! 37Hama niyo isho ukahambaga utahambaga mili uyo gulabize ho, ukahambaga mbeke duhu; hamo ya busiga, nuulu ya shikolo shingi nasho. 38Aliyo u Mulungu akayinhaga mili git'umo atogelilwe wei ng'wenekili, niyo buli mbiyu na mili gwayo. 39I mibili i yose iti ya mbika imo, iliho ya banhu, yingi ya ndimu, yingi ya noni, na yingi ya ndilo. 40Iliho na mibili ya ng'wigulu, na mibili ya mu si. Aliyo i likujo lya mibili ya ng'wigulu lili kingi, ni likujo lya mibili ya mu si nalyo lili kingi. 41I likujo lya liimi lili heeke, ni likujo lya ng'weji lili heeke, ni lya sonda nalyo lili heeke; nguno nuulu i sonda na sonda duhu jikila-kilile i likujo. 42H'umo buli nu bujuuko wa bafu, u mili uyo gukahambagwa guli gwa kukenaaguka, uyo gukujuuchiwa guti gwa kukenaaguka. 43Gukahambagwa mu budalahwa, gukujuuchiwa ng'wikujo; gukahambagwa mu bugokolo, gukujuuchiwa mu budula. 44Uyo gukajikagwa guli mili duhu, aliyo gukujuuchiwa mili gwa shiimoyo; ulu guliho u mili gwa nyama, nu mili gwa shiimoyo guliho. 45H'umo gwandikilwe niyo; giki, "U munhu wa kwandya u Adamu, akabiza mpanga." U Adamu wa kumalija ng'wene ali Moyo, ng'winhi wa bupanga. 46Kwike u wa shiimoyo wali ati wa kwandya, aliyo u wa mili gwa nyama; huna wiza nu wa shiimoyo. 47U munhu wa kwandya afumile mu si, wa malongo; u Munhu wa kabili ng'wene afumile ng'wigulu. 48Umo ali u wa mu si, h'umo bali a ba mu si, nu mumo ali u wa ng'wigulu, h'umo bali a ba ng'wigulu. 49Niyo umo twisolela i suso yakwe u munhu wa mu si, h'umo tukwisolela ni suso yakwe u wa ng'wigulu. 50U mhayo uyo naliguhaya bang'wise guli giki, u mili na a mininga shitudula u kubiza na wingiji u mu butemi bo ng'wa Mulungu, nuulu u bukenaaguku butudula u kubiza na wingiji hamo na butukenaaguka. 51Leki namugodele kaka kamhayo ka mbisila: giki, tutushila kucha pye a bose, aliyo pyi tukugaluchiwa. 52Ikubiza ng'wikanza iguhi giti lya kugabbya ngohe, h'ikanza ly'ipembe lya kumalija. Nguno ipembe likulila, huna a bafu bakujuukila mu butukenaaguka, a bise nise tukugaluchiwa. 53Nguno u mili gwa kukenaaguka gwenuyu shiigelile guzwale butukenaaguka, u gwa kucha gwenuyu guzwale butuucha. 54Huna luulu u mili gwa kukenaaguka gwenuyu ulu guzwala butukenaaguka, u gwa kucha gwenuyu gubiza gwazwala butucha, a henaho gukubiza gwashikiila u mhayo uyo gwandikilwe giki, "U lufu lwamilagwa na bupyeni. 55Bebe muna kucha buli hali u bupyeni wako? Bebe lufu luli hali u luboola lwako?" 56U luboola lwa lufu luli shibi, hama u budula bo shibi buli mu shilagilo. 57Aliyo akumilijiwe u Mulungu, uyo akatwinhaga butindi muli Seeba wise Yesu Kilisto. 58Huna luulu bang'wise, batogwa bane; imiilagi muhandatile, yaya u kutinginyiwa. Gutumamagi gwa-gwa-gwa u nimo go ng'wa Seeba, niyo komeelagi no-no-no; managi giki u bunoge wing'we buti bo dalali u kuli Seeba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\