1 BAKOLINTO 6

1Bing'we, ni ginehe ulu umo wing'we ali na wilemeelwa na ng'wiye mukugimaga kujulamulwa ku mabanza ga banhu abo bati batungilija, mutujaga kulamulwa ku butongi wa beela? 2Mutamanile giki a beela bakubalamula a banhu ba mu si? Huna luulu iki mukubiza balamuji babo a banhu ba mu si, angu, mutigeleelilwe u kwilola i mihayo i mido-mido? 3Mutamanile giki na a bamalaika tukubalamula? Sumva na mihayo ya mu bupanga ubu duhu! 4Hama nibuli mukubatuulaga banhu abo bati na gwabo u mu kanisa giki babize balamuji bayo i mihayo yeniyo? 5Leki namuwile gwa kumudimya minala: hu kuhaya giki atiho nuulu umo u mu bing'we uyo ali na masala ga kudula kwiyitegeleja iyo ikunkoyaga munhu na nduguye; 6nose munhu akwitwalaga na nduguye kujulamulwa, niyo hangi ku butongi bo banhu abo bati bazunya? 7Hama niyo u mhayo gwa kwishisha ku mabanza gwenuyu, guloolecha giki buliho bugehelwa butaale u mu bing'we! Nibuli mutuzunyaga hambu-hambu nuulu kwitilwa i yabubi; nuulu ni kunyeekejiwa? 8A ha ng'wanya gwaho a bing'we benekili hu mukubiitilaga yabubi a banhu, na kubanyeekeja: niyo abo mukubiitilaga i yeniyo bali badugu muli Seeba! 9Mutamanile giki abo bati batungilija batingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu? Yaya u kulemva-lemva; a bajingi na a balamya ba mashikolo, na a bashihani, na a bagosha abo bakiyitaga kubiza giti bakima, na a babo bakiitilaga bagosha bichabo mihayo ya minala; 10na a biibi, na a bikumvi, na a bakolwa-walwa, na a badukani, na a banyeecha: batingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu. 11Nu mu bing'we bamo bing'we ng'wali giko, aliyo mukoojiwa, ng'wejiwa, ng'ubalilwa butungilija mu lina lya ng'wa Seeba Yesu Kilisto, na muli Moyo wa ng'wa Mulungu wise. 12"U kuli nene pyi i shikolo shizuniligije," aliyo h'iti giki pyi shili na solobo. "Na nghana u kuli nene pyi i shose shizuniligije," aliyo shitiko kunisuga nuulu shimo shaho. 13"I shiliwa shiliho kulwa kuja mu nda, ni nda iliho kulwa shiliwa," aliyo u Mulungu akushinja pyi bubili washo. U mili gutiho kulwa bujingi, guliho kulwa ng'wa Seeba; huna u wei ali Seeba wago u mili. 14U Mulungu uyo akanjuucha Seeba, na a bise akutujuucha giko, kulwa budula bokwe. 15Mutamanile giki i mibili ying'we ili mabudika ga mili go ng'wa Kilisto? Hama ni ginehe nose ninje mili go ng'wa Kilisto naje nakagudimanije ha gwa ng'wa malahya? Yaya gete i giko! 16Nuulu hamo mutamanile giki uyo udimana na malahya babizaga mili gumo? Nguno guhayiwe giki, "A babili bakubiza mili gumo." 17Aliyo uyo udimana na Seeba, u ng'wenuyo wabizaga umo nanghwe u mu moyo. 18Bing'we, bupeelagi u bujingi; shibi shose-shose isho munhu wita shili hanze ya mili gokwe, aliyo ulu wita bujingi, aliyitila shibi mu mili gokwe wei ng'wenekili. 19Mutamanile giki u mili gwing'we guli hekalu ya ng'wa Moyo Ng'wela, uyo mung'wanukulile kufuma kuli Mulungu giki ikale mu bing'we? A bing'we muti sabo ying'we ya benekili. 20Nguno mugulilwe na mpango ntaale; na luulu nkujagi Mulungu u mu mibili ying'we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\