1 BAKOLINTO 7

1Ali luulu u mu mihayo iyo ng'wanandikilile, ili hambu-hambu u munhu atizutoola nuulu kutoolwa. 2Aliyo kulwa nguno ya kogoha bujingi, buli ngosha ni abizage na nke wakwe ng'wenekili, na a bakima giko; nabo buli ng'wene abize na ngoshi wakwe ng'wenekili. 3U ngosha ang'witile u nke git'umo shiigelile; nu nkima ang'witile chene u ngoshi wakwe. 4U nkima ati na busugi u ku mili gokwe, aliyo ngoshi; nu ngosha ati na busugi u ku mili gokwe, aliyo nke. 5Yaya u kwilemeja, numho ulu mu kwizunilija makanza malebe duhu, giki mupandike ng'wanya gwa kulomba mu bulembeezu; aliyo ishokelagi hangi, u Shetani atizumugema kulwa kulemeelwa kwilanghana kwing'we. 6U mhayo gwenuyu naliguhaya mu buganikiji, iti giti shilagilo. 7Ahene ni nayega a banhu pye a bose ulu ni babiza git'umo nali u nene; kwike buli munhu ali na kinhilwe kakwe wei ng'wenekili kufuma kuli Mulungu; uyu kinhilwe aka, nu yuyo kinhilwe ako. 8Aliyo u ku banhu abo bati batooleke na a bachilwa, a bene ikubeelela ulu bubiza git'umo nali u nene. 9Kwike ulu bulemeelwa u kwilanghana, ni batoolage nuulu kutoolwa, nguno ili chiza u kutoola nuulu kutoolwa, kutinda kuminyiwa makoye ga kwikumva. 10Hama a batooleke nalibahugula, niyo nati nene, aliyo Seeba; giki u nkima atizulekana nu ngoshi okwe. 11Aliyo ulu ulekana nanghwe ikale atatoolilwe, nuulu bishokele nu ngoshi; nu ngosha atizuneka u nke okwe. 12Kwike u ku bangi nalihaya nene, ati Seeba; ulu ndugu ali na nke ati nzunya, aliyo u nke ng'wenuyo atogilwe u kwikala nanghwe, atizuneka. 13Nu nkima ulu ali na ngoshi ati nzunya, aliyo atogilwe u kwikala nanghwe, atizuneka u ngoshi ng'wenuyo. 14Nguno u ngosha ulu ati nzunya akeejiagwa kulwa nke, nu nkima uyo ati nzunya akeejiagwa kulwa ngoshi uyo ali ndugu; ulu iti chene numho a baana bing'we ni bati beela, aliyo i haha bali beela. 15Kwike uyo ati nzunya ulu winga ni ajage; u mu mihayo giti yeniyo u ndugu u ngosha nuulu u nkima atatungilwe, aliyo u Mulungu atwitanile kulwa kikalile ka mhola. 16I gisi u bebe nkima umanile kinehe, hamo udugije kumpija u ngoshi wako; nu bebe ngosha umanile kinehe, hamo udugije kumpija u nke wako? 17Huna luulu, buli ng'wene shiigelile ashimize git'umo agabililwe na Seeba, umo Mulungu ang'witanilile. H'umo nakulangilaga u mu kanisa pyi i jose. 18Aliho ose-ose uyo wali asaalilwe aho alitanwa? Atizituula mu butusaalwa; aliho ose-ose uyo wali atasaalilwe aho alitanwa? Nanghwe atizusaalwa. 19Nguno u busaalwa buti na solobo, nu butusaalwa buti na solobo; u mhayo ntaale guli kudima shilagilo sha ng'wa Mulungu. 20Buli ng'wene ni ikalage umo wali aho alitanwa. 21Hamo oli nsese aho ulitanwa? Gutizukukoya u gwenuyo; kwike ulu uli na budula bo kufuma u mu busese, ili yawiza winge mo. 22Nguno uyo witanwa kubiza muli Seeba usangwa ali mu busese, u ng'wenuyo ntungulwa u muli Seeba; nu yuyo witanwa usangwa ali mu wiyabi nanghwe nsese wa ng'wa Kilisto. 23A bing'we mugulilwe na mpango ntaale, huna luulu yaya u kubiza basese ba banhu. 24Badugu bane, buli ng'wene ni ikalage hamo na Mulungu u mu kikalile ako witanilwa. 25U ku banhya, nati na buhuguji kwingiila kuli Seeba, aliyo naling'winha buganikiji bone, nguno u Seeba akanichila shigongo unibona giki nashikile kusanyiwa. 26Huna luulu kulwa nguno ya wilwisha ubo buliho i shiku jeniji, u nene nalibona ili yawiza u munhu ikale git'umo ali. 27Hamo utoolile? Yaya u kukooba kubulaga kaya; hamo wamala kulekana na nkima? Yaya u kukooba ungi. 28Kwike ahene nuulu utoola hangi, utubiza wita gwabubi. Pyi nu munhya ulu utoolwa atubiza wahuba; aliyo i chene u nene natogilwe kumupija mutizingila mu makoye ga mili, ayo gakabakoyaga batooleke. 29U mhayo uyo naliguhaya badugu bane guli giki, i haha i likanza lyagubbinghaga; ilo lyasaagaga ho abo batoolile ni babizage giti batatoolile. 30Abo bakulilaga babize giti batulilaga, na a babo bali mu buyegi babize giti bati mu buyegi, na a babo bakugulaga babize giti bati na shikolo. 31Na a babo bakushitumamilaga i sha mu si, nabo baleke u kushitumamila buyaga-buyaga; nguno i mihayo ya mu si ilibita. 32Huna luulu, a bing'we natatogilwe mubize ba kwikala ng'ukoya-koya, nguno uyo atatoolile akateeganaga na mihayo ya ng'wa Seeba, akakoobaga umo alanyegeje u Seeba. 33Lelo uyo atoolile u ng'wene akateeganaga na ya mu si, akakoobaga umo alanyegeje u nke; 34nose hu kuhaya u ng'wenuyo agabanikile. Nu nkima uyo atatoolilwe, pyi nu munhya; nanghwe akateeganilaga ya ng'wa Seeba, giki abize ng'wela u mu mili nu mu moyo. Aliyo u nkima uyo atoolilwe, u ng'wene akateeganaga kulwa mihayo ya mu si, umo alanyegeje u ngoshi. 35U gwenuyu nalimuwila kulwa solobo ying'we, natumuwilaga giki namuchaamikile ishiki lya kumuhangija, muleke kusunanghila kuja ku butongi; aliyo natogilwe mubize na kashimizile kasoga, muntumamile u Seeba muti na sha kung'wipamya. 36Kwike ulu munhu imanile na munhya nebe huna ubona giki aliheewa na kwikumva kulwa nguno yakwe, hama u munhya ng'wenuyo alijiliila mu nyakuliji, u munhu ng'wenuyo ni abitilage mu nzila iyo izuniligije, agwite uyo atogilwe kugwita; akubiza atuhubaga, ni bitoolage duhu. 37Aliyo u wa kutimbya ngholo uhandatila mu butuhadikijiwa, usola wei ng'wenekili mu ngholo yakwe gwa kuleka kuntoola u munhya ng'wenuyo, hama ubiza na budula bo kugasuga a maganiko gakwe, akubiza aliita gwawiza. 38Nose hu kuhaya giki uyo alantoole u munhya akutungilija, aliyo u wa kuleka, u ng'wene akubiza wita gwawiza kutinda. 39U nkima atungilwe kuli ngoshi pyi i likanza aho ngoshi ataali mpanga, aliyo ulu ucha u ngoshi akubiza watungulilagwa, ni atoolagwe na munhu ose-ose uyo alantogwe; kwike muli Seeba duhu. 40Aliyo u mu kubona kwane nalibona giki, ulu wikala giko akubiza na buyegi kutinda: u nene nalibona giki, nane nali nanghwe u Moyo wa ng'wa Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\