1 BAKOLINTO 9

1I gisi u nene nati ntungulwa? Nuulu nati ntung'wa? U nene natamonile u Yesu Seeba wise? A bing'we muti nimo gwane u muli Seeba? 2Nuulu nakabiza nati ntung'wa u ku bangi, aliyo u ku bing'we h'umo nali, nguno a bing'we muli lumengho lwa nimo gwa butung'wa bone u muli Seeba. 3I lyenili h'i lishosho lyane u ku banhu abo bakunibugilijaga. 4Angu, a bise tuti nabo u budula bo kulya na kung'wa? 5Tutadugije kutoola nkima nzunya wa kuja nanghwe buli kwene, git'umo bakwitilaga a batung'wa a bangi, na a bazunaye ba ng'wa Seeba, pyi nu Kefa? 6Nuulu hamo nali nene na Balinaba duhu abo tuti nabo u budula bo kuleka kutumama? 7I gisi nshilikale ki uyo akilishaga wei ng'wenekili ikanza lyose-lyose? Nuulu munhu ki uyo akahambaga nzabibu aliyo uleka u kulya a matwajo gago? Na hangi nani uyo akadiimaga mitugo aliyo a mabeele yaya u kugang'wa? 8Nuulu hamo i yeniyi nalihayila nene duhu kulwa bumunhu bone? Tuhaya ni shilagilo h'umo shihayilile? 9Nguno u mu shilagilo sha ng'wa Musa handikilwe giki, "I ng'ombe ulu ilitumama nimo gwa kutula nuulu: kupandagila; (lol. Ksh 25:4; 1Tim 5:18).' busiga, yaya u kwitunga u ku nomo gwayo." Hu kuhaya u Mulungu akudililaga mihayo ya ng'ombe, 10nuulu alihaya kulwa nguno yise? Ili kulwa nguno yise, iki u nimi shing'wigeleelilwe alime mu kwisagilwa kwa kupandika matwajo; pyi nu ntuji wa busiga nanghwe giko. 11A bise ulu tukahamba shikolo sha shiimoyo u mu bing'we, gulikula no u gwa kupandika shikolo sha mili u kufuma u ku bing'we? 12Ulu ilidulikana a bangi kupandika ngabo u kufuma u ku bing'we, nibuli a bise tutizupandika na kutinda ho? Kwike duhu u budula wenubo tutabutumamilile, tukwiyumilijaga mu mihayo yose, giki tutizuntuulila munhu ose-ose mhayo gwa kung'wipamya u ku Nghulu Jawiza ja ng'wa Kilisto. 13Mutamanile giki abo bakatumamaga mu hekalu bakalyaga sha mu hekalu? Ni giki abo bakatumamaga ha ng'walilo nabo bakapandikilaga ha ng'walilo henaho? 14H'umo ahelelile u Seeba nu ku balomeeji ba Nghulu Jawiza, giki nabo bayupandikila ng'wenumo i shiigunaanilo sha mu bupanga wabo. 15Aliyo u nene nataali u kwitumamila nuulu kamo i mihayo yeniyo. Hama ni yeniyi natuyandikaga giki ng'wandye kuniitila i mihayo yeniyo, nguno ili hambu-hambu u nene nache kutinda munhu ose-ose kugukenaagula u mhayo uyo naguyegelile gwenuyu. 16U nene nati na gwa kwikumiligija u mu nimo gwa kujilomeela i Nghulu Jawiza; nguno nahadikilwe. Ulu nuleka u kujilomeela i Nghulu Jawiza nakugwilwa makoye u nene ng'wenekili! 17Nguno ulu nujilomeela kulwa kutogwa nene ng'wenekili numho nali na mheela, aliyo ulu iti kulwa butogwa bone, numho hu kuhaya nabilisililwe sabo ya bangi. 18Ali luulu i mheela yane ili ki? Ili giki, u mu kujilomeela i Nghulu Jawiza najifunye dalali, natizutumama mu kwisagilwa kwanukula shikolo isho nigeleelilwe kushanukula kulwago u nimo gwa kujilomeela i Nghulu Jawiza. 19U nene nghana i chene nali mu wiyabi ku banhu bose umo bagelelile, aliyo nituula ha silili ya busese wa banhu bose, giki nabapandike banhu bingi. 20U ku Bayudaya nali giti Nyudaya, giki nabapandike a Bayudaya. U ku banhu abo bali ha silili ya shilagilo, nakubizaga giti nali ha silili ya shilagilo, giki nabapandike abo basugilwe na shilagilo; (nuulu iki u nene ng'wenekili natasugilwe na shilagilo). 21Nu ku banhu abo bati na shilagilo, nakubizaga giti nati na shilagilo, giki nabapandike abo bati na shilagilo, (aliyo h'iti giki nati na shilagilo u kuli Mulungu, u nene ng'wenekili nali ha silili ya shilagilo sha ng'wa Kilisto). 22U ku bagokolo nakubizaga ngokolo, giki nabapandike a bagokolo; nakubizaga mu mbika jose ku banhu bose, giki bamo na bamo nabapandike. 23Pyi i yose yeniyi nakwiyitaga kulwa nguno ya Nghulu Jawiza, giki nane nabize na busangi u mu nimo gwenuyo. 24I gisi mutamanile giki abo bakapeelaga mu wishiganhilwa bakapeelaga pye a bose, aliyo uyo akapandikaga mheela akabizaga umo duhu? Na a bing'we peelagi giko mupandike. 25Hama hangi buli munhu uyo ali mu tagambi ya wishiganhiji akilanghanaga mu yose. A bene bakiitaga giko kulwa kwanukula ngikili iyo idugije kukenaaguka; aliyo a bise iti ya kukenaaguka. 26Nu nene nakupeelaga giko, kwike h'iti giki natamanile isho nakwitaga; nakulwaga bo ngumi, aliyo h'iti giki nakutulaga luyaga. 27Nakuguluhyaga u mili gwane, nakugutuulaga mu busese itizubiza giki, ulu namala u kubalomeela a bangi, u nene ng'wenekili nabize o kuleng'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\