1 YOHANA 4

1Batogwa, yaya u kwizunilija na buli munhu uyo akuhayaga giki ali na moyo gwa kufuma kuli Mulungu; aliyo ng'wigema i myoyo ng'wabona ulu ifumile kuli Mulungu. Nguno u mu si baakwilile no a bahangi a balomolomo . 2U moyo uyo gufumile kuli Mulungu mukugumana, nguno u moyo uyo guzunije giki u Yesu Kilisto wamala kwiza mu mili, h'uyo gufumile kuli Mulungu. 3Buli moyo uyo gutanzunije u Yesu gutafumile kuli Mulungu; u gwenuyo gwene gwa Ng'wilwisha wa ng'wa Kilisto, uyo ng'wang'wigwa kufuma kale giki akwilonga Ng'wilwisha wa ng'wa Kilisto, na nghana i haha aliho u mu si. 4Bing'we baana, a bing'we muli ba ng'wa Mulungu; niyo muli bapyeni nguno uyo ali hamo ning'we ng'wene ntaale kutinda uyo ali mu si. 5A bene ba mu si, h'i chene i si ikabadegelekaga, ulu bayomba i ya mu si. 6A bise tuli ba ng'wa Mulungu; nose uyo aamanile Mulungu akatwigwaga, aliyo uyo ati wa ng'wa Mulungu atiko u kutwigwa! U mu mhayo gwenuyu hu tukang'witegelejaga u Moyo wa nghana, nu moyo u nemba-lembi. 7Batogwa twitogagwi, nguno u butogwa bufumile kuli Mulungu. Niyo buli ng'wene uyo ali na butogwa abyalilwe na Mulungu, na hangi aamanile u Mulungu. 8Uyo ati na butogwa ataamanile u Mulungu, nguno u Mulungu ali butogwa. 9U Mulungu atoolekegije a bise u butogwa bokwe nguno akantuma u Ng'wana wakwe mu si, giki u muli we tubize bapanga. 10U wenubu hu butogwa, iti giki a bise hu tuntogilwe u Mulungu, aliyo u wei h'atutogilwe a bise; kushisha nose untuma Ng'wana wakwe kwiza kubiza shitambo kulwa shibi shise. 11Badugu, u Mulungu ulu atutogilwe giko, na a bise shitwigelilwe kwitogwa benekili na benekili giko. 12Atiho munhu uyo wamala kumona Mulungu ikanza lyose-lyose, aliyo ulu twitogwa, u Mulungu akwikala u mu bise; nu butogwa bokwe bukushikilijiwa u mu bise. 13Tumanile giki tukwikalaga muli we, nu wei u mu bise, nguno ya ng'wa Moyo wakwe uyo wamala kutwinha. 14Niyo tuzunije, na tukukaanilaga giki, u Siswe wamala kuntuma u Ng'wana wakwe kubiza Mpija wa ba mu si. 15Buli ng'wene uyo akukaanilaga giki u Yesu ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu, u Mulungu akikalaga muli we, nu wei u muli Mulungu. 16A bise tubumanile, na tubuzunije u butogwa ubo Mulungu ali nabo ku bise. U Mulungu ali butogwa. U wa kwikala mu butogwa akwikalaga muli Mulungu; nu Mulungu akwikalaga muli we. 17Huna luulu u butogwa wise a bise bushikanyiwe mu giko; nose u mu lushiku lo kulamulwa tutubiza na booba, nguno u mu si tubizile git'umo ali u wei. 18U mu butogwa butimo booba, aliyo u butogwa ubo bushikanile bukabupeejaga u booba, nguno u booba buli na nsango, huna luulu u wa kwikala ogohaga, u ng'wenuyo ataali u kushikanyiwa u mu butogwa. 19A bise tuli na butogwa, nguno u Mulungu h'uyo akandya u kututogwa a bise. 20Ulu munhu uhaya giki, "Nantogilwe u Mulungu;" aliyo ubiza ankolilwe nduguye, u ng'wenuyo nomolomo. Nguno ulu ulemeelwa kuntogwa nduguye uyo akumonaga, atudula u kuntogwa u Mulungu uyo ataali kumona. 21I shilagilo shenishi twanukulile kufuma kuli we, giki uyo antogilwe Mulungu shiigelile antogwe nu nduguye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\