1 YOHANA 5

1Buli ng'wene u wa kuzunya giki u Yesu ali Kilisto, u ng'wenuyo abyalilwe kufuma kuli Mulungu; hama buli ng'wene uyo antogilwe u myaji shiigeli kuntogwa nu myalwa. 2Ulu tuntogwa u Mulungu, huna tubiza tukushishikilijaga i shilagilo shakwe, u mu giko tukumana giki tubatogilwe na a baana ba ng'wa Mulungu. 3Nguno u butogwa bo ng'wa Mulungu buli giki, tushidime i shilagilo shakwe; niyo i shilagilo shakwe shiti shilambu yaya. 4Nguno buli ng'wene uyo abyalilwe na Mulungu ayipyenile i ya mu si, hama u bupyeni wise buli ubu, u kuzunya kwise. 5I gisi nani uyo ayipyenile i ya mu si, ulu ati uyo azunije giki u Yesu ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu? 6U ng'wenuyo na ng'wene uyo wamala kwiza mu nzila ya minzi na mininga; u Yesu Kilisto. Atizile mu nzila ya minzi duhu, aliyo mu nzila ya minzi hamo na mininga. U Moyo hu ng'wene u Nkaaniji, nguno u Moyo ali wa nghana. 7Nose u bukaaniji ubo buliho buli bo mbika idatu. 8Kufuma kuli Moyo, na minzi, na mininga; u bukaaniji budatu wenubu buli mu busangi bumo. 9U bukaaniji wa banhu tukawanukulaga, aliyo u bo ng'wa Mulungu buli butaale kutinda. Nguno u wene buli bukaaniji bo ng'wa Mulungu, ubo akunkaanilaga Ng'wana wakwe. 10U wa kunzunya Ng'wana wa ng'wa Mulungu, ali nabo u bukaaniji wenubu; uyo ulema kunzunya, akubiza alinsola bulomolomo u Mulungu. Nguno atabuzunije u bukaaniji ubo Mulungu akunkaanilaga u Ng'wana wakwe. 11Ubu wene hu bukaaniji, giki u Mulungu watwinhile bupanga bo welelo na welelo; u bupanga wenubo buli muli Ng'wana wakwe. 12Uyo ali nanghwe u Ng'wana ali nabo u bupanga; uyo ati nanghwe u Ng'wana wa ng'wa Mulungu ati nabo u bupanga! 13I mihayo yeniyi naling'wandikila a bing'we abo mulizunije i lina lya Ng'wana wa ng'wa Mulungu, mumane giki muli na bupanga bo welelo na welelo. 14Ali luulu, u kusanya uko tuli nako ku butongi bokwe kuli giki, ulu tunomba mhayo gose-gose uyo gwizuniligije nu butogwa bokwe, akutwigwa. 15Nose iki tumanile giki akatwigwaga mu yose ulu tunomba, hu kuhaya tumanile ni giki tuli nasho isho tukunomba. 16Ulu munhu umona nduguye aliita shibi shiti sha kubulaja, ni anombelage, u Mulungu akumpija. Nalibahaya abo bakwita shibi isho shiti sha kubulaja; nguno shiliho na shibi sha kubulaja, natuhayaga giki alombe kulwa nguno ya shibi shenisho! 17Na nghana pyi u bukenaaguji buli shibi, aliyo shiliho i shibi isho shiti sha kwingija munhu mu kucha. 18Tumanile giki buli ng'wene uyo abyalilwe na Mulungu atiitaga shibi, buli ng'wene uyo abyalilwe kufuma kuli Mulungu alanghanilwe atizukuumiwa nu Mi. 19A bise tumanile giki tuli baana ba ng'wa Mulungu, aliyo pyi i si ili ha silili yakwe u Mi. 20Hama tumanile giki u Ng'wana wa ng'wa Mulungu wamala kwiza kutwinha witegeleja, giki tuumane uyo ali wa nghana; niyo na a bise tulimo u muli we uyo ali nghana yenekili, u Yesu Kilisto u Ng'wana wakwe. U ng'wenuyu hu ng'wene u Mulungu wa nghana, niyo hu ng'wene uyo ali bupanga bo welelo na welelo. 21Bing'we baana, ilanghanagi u ku mawitongeleja: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\