1 PETELO 1

1Nene Petelo ntung'wa wa ng'wa Yesu Kilisto: ku basolwa abo bakwikalaga mu si giti bageni, basambaalile hose-hose mu Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia, na Bitunia; 2abo basolilwe kufuma kale kulenganila na bumani bo ng'wa Mulungu Siswe, giki beejiwe na Moyo; na babize bigwi kulwa kuseeseebelwa mininga ga ng'wa Yesu Kilisto. Shigongo na mhola shibize hamo ning'we na shimukwilile. 3Akumilijiwe u Mulungu, Ise wa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto; uyo kulwa shigongo shakwe shitaale watwingigije mu kwisagilwa kupanga, utwita kubyalwa bupya mu nzila ya bujuuko bo ng'wa Yesu Kilisto kufuma mu bafu. 4U mu giko watutuulile mu wingiji ubo buti bo kukenaaguka, buti bo kusosohala nuulu kukuluhala. Ubo bubikilwe ng'wigulu kulwa nguno ying'we; 5a bing'we abo mulanghanilwe na nguzu ja ng'wa Mulungu mu nzila ya kuzunya; giki mubize mo u mu bupiji ubo bulindiilile koolechiwa, ulu lyushika ha bukalikijo i likanza. 6U mu mhayo gwenuyo mukuyegelaga mo, nuulu iki u ng'wikanza i liguhi ili mukwitaga ng'waluha ulu yaja chene, kulwa nguno ya bugeng'wa bo mbika na mbika, 7ubo bukung'wiziilaga kulwa kukugema u kuzunya kwing'we, uko kuli kwa mpango ntaale, kutinda zahabu, ijo jikagemagwa bo kubitiwa mu moto, jimanike u mpango gwajo, nuulu iki jili ja kukenaaguka. Na a bing'we mukugemagwa i haha, giki ulu lyushika i likanza lya koolechiwa kwa ng'wa Yesu Kilisto, u kuzunya kwing'we kubonekane kwigeleelilwe mu mhayo gw'ikujo na kukumilija na kugongoola. 8Nguno muntogilwe nuulu iki mutaali u kumona, na munsanije nuulu iki mutumonaga i haha. Niyo mukuyegaga na buyegi butaale w'ikujo ilo liti na kasomboolele. 9Nguno i nghalilo ya kuzunya kwing'we ili kupijiwa kwa bupanga wing'we. 10A bahangi bikoobaga na kwigisilija i mihayo ya bupiji wenubu; bushihanga i shigongo isho shilabize ho kulwa nguno ying'we. 11Baali batogilwe kulitegeleja ni likanza, balimane likubiza nanali na lya mbika ki, ilo waboolekejaga u Moyo wa ng'wa Kilisto uyo wali mubo, aho akubamanikijaga i mihayo ya buluhiwa bo ng'wa Kilisto, kuko itaali kushika, ni ya makujo ayo galabize ho a ha numa yaho. 12Bakoolekejiwa giki baali batitumamilaga boi benekili, aliyo batumamaga kulwa nguno ying'we. Basomboolaga mihayo iyo mukuwilagwa i haha na a babo bakumulomeelaga Nghulu Jawiza, mu nguzu ja ng'wa Moyo Ng'wela, uyo wenhilwe kufuma ng'wigulu. I mihayo yeniyo na a bamalaika bali na nghumbu ja kwibona. 13Huna luulu, ikalagi mumaliilile u mu maganiko ging'we, niyo mubize balembeezu; mushiisagilwe mu bushikanu i shigongo isho shikwenhwa kulwa nguno ying'we ng'wikanza lya koolechiwa kwa ng'wa Yesu Kilisto. 14Bizagi baana bigwi, yaya u kulondeela nhungwa jing'we ja kale, ja kwikumva; umo ng'washimizilaga aho ng'wali mutaali kumana mhayo gose-gose. 15Aliyo iki ali ng'wela uyo wang'witana, ning'we bizagi beela u mu nhungwa jing'we jose. 16Nguno gwandikilwe giki, "Bizagi beela iki u nene nali ng'wela." 17Nose ulu mukung'witanaga Baba, uyo akalamulaga buli munhu git'umo shili shitile shakwe mu butusolanhya, shimizagi na logohano u ng'wikanza lya bugeni wing'we aho mutaali mu si. 18Nguno mumanile giki mutakomoolilwe mu nzila ya shikolo sha kukenaaguka, giti: feza nuulu zahabu, u kwinga u mu nhungwa jing'we ijo jiti na matwajo, ijo ng'wali ng'wanukula kufuma ku bakulugenji bing'we. 19Aliyo mukomoolilwe mu nzila ya mininga ga mpango ntaale, ga ng'wa Kilisto, u Ng'wana wa Ngholo uyo ati na kabi nuulu shilingo, 20uyo atuulilwe ho kufuma kale kuko si itaali kuseeng'wa; niyo i haha u mu shiku iji oolechiwe kulwa nguno ying'we. 21A bing'we u muli we munsanije Mulungu uyo akanjuucha kufuma mu bafu; ung'winha ikujo, giki u kwisagilwa kwing'we kubize kunsendamilile Mulungu. 22Nose iki u bupanga wing'we wamalile kwela kulwa kwizunya i nghana, itogagwi mu butogwa bo nyadugu ubo buti na wibeeleja: itogagwi mu nghana kufuma mu gati ya ngholo. 23Nguno ng'wamalile kubyalwa bupya, iti kufuma mu mbiyu nghenaguku, aliyo iyo iti na kukenaaguka: mu nzila ya mhayo mpaga go ng'wa Mulungu, uyo guli gwa kushinga ho. 24Nguno, "Pyi i mibili ili giti maswa, ni likujo lyayo i lyose lili giti lya bonji bo maswa; a maswa ulu gunyaala bukalagalaga u bonji." 25Aliyo u mhayo go ng'wa Seeba guli gwa kushinga ho. U mhayo gwenuyo h'i Nghulu Jawiza ijo ng'walomeelilwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\