1 PETELO 3

1Ning'we a bakima abo mutoolilwe shiigelile kwidohya u ku bagoshi bing'we, ulu baliho bamo bataguzunije u mhayo, ulu yudulikana bayudutwa kulwa nhungwa ja bake babo, nuulu ikabiza shilambu u mu nzila ya mhayo. 2Nguno bakuyububona u wela wa nhungwa jing'we ja logohano. 3U bulenji wing'we butizubiza wa kukoyiwa mihayo ya higulya-gulya giti kushiba nzwili na kuzwalila zahabu, nuulu myenda ya mpango ntaale. 4Aliyo u wiza wing'we bubize bubisilwe mu ngholo, mu bumunhu ubo buti bo kukenaaguka, mu moyo gwa widohya na bulembeezu, uyo guli gwa mpango ntaale kuli Mulungu. 5Nguno h'umo jali ni nhungwa ja bakima ba kale a beela, abo baali bidohya ku bagoshi babo kulwa kunsanya Mulungu. 6H'umo wali nu Saala; wali ng'widohya u kuli Abulahamu, kushisha wang'witanaga, baba! Mukubiza bashike bakwe ulu ng'ubeeja yawiza, ng'uleka kusugwa na booba. 7Na a bing'we bagosha ning'we ikalagi chiza nabo a bake bing'we, a kalombele king'we katizuhangijiwa; managi giki u nkima ali shiseme shigokolo. Binhagi ikujo, nguno nabo bali bingiji hamo ning'we u mu shakwinhwa sha bupanga. 8U mhayo gwa kumalija guli giki, bizagi na gwinda pye a bose u mu kiganikile, mubize banhu ba kwisaatwa na kwichila shigongo, na kwitogwa nyadugu; hangi mubize bidohya u mu maganiko ging'we. 9Yaya u kwishokeja yabubi kulwa yabubi, nuulu shiduki ku shiduki, aliyo ng'wilombela mbango, nguno a bing'we ng'witanwa kulwa mhayo gwenuyo, mubize na wingiji mu mbango. 10"Iki uyo atogilwe bupanga na kubona shiku jawiza, ni alulemejage u lulimi lokwe u kuyomba yabubi, nu nomo gokwe u kuhaya ya bulomolomo. 11Na hangi shiigelile alekane nayo i ya malofu; iite yawiza, akoobe mhola, na ashimizile muyo. 12Nguno a miso ga ng'wa Seeba gabalolile a batungilija, na a matu gakwe gakigwaga u bulombi wabo. Aliyo u Seeba atabatogilwe a bakenaaguji." 13I gisi nani uyo alang'witile yabubi ulu ng'ubiza bakomeezu mu kwita yawiza? 14Aliyo nuulu mukaluhiwa ulu ili kulwa nguno ya butungilija, mukubiza na mbango; kwike yaya u kogoha iyo bakuyogohaga ba mu si, yaya nuulu kwikala ng'wibakila. 15A bing'we bene nkujagi Kilisto u mu myoyo ying'we, nguno ali Seeba ng'wela. Bul'ikanza mubize mumaliilile kunshokeja ose-ose uyo alamubuje mhayo kulwa kwisagilwa kwing'we. 16Kwike mubize na widohya hamo na logohano, hangi mubize beela u mu myoyo ying'we; nuulu bakigela banhu ba kumuhaya kibi mu kukasondagula a kajile king'we a kawiza u muli Kilisto, bayuding'wa minala. 17Iki ili hambu-hambu kuluhiwa kulwa nguno ya kwita yawiza ulu buli butogwa bo ng'wa Mulungu, kutinda kuluhiwa kulwa nguno ya kwita yabubi. 18Nguno nu Kilisto akacha lukangala lumo duhu kulwa shibi shing'we; u Ntungilija ucha kulwa nguno yabo abo bati batungilija, giki ang'wenhe a bing'we kuli Mulungu. Akabulagwa u mu mili aliyo u muli Moyo witwa kubiza mpanga. 19Huna u mu mbika yeniyo, uja kwilomeela i myoyo ya banhu abo balugalililwe mu butungwa. 20A benabo hu bene abo baali batazunije mu shiku ja ng'wa Noa, aho wiyumilija bo ng'wa Mulungu wali bulindanile u ng'wikanza lya kubeejiwa kwa ngalaba, iyo ikabapija bo minzi banhu bagehu, banaane duhu. 21U mhayo gwenuyu i haha u ku bing'we guli bulolelo u mu bubatiijiwa ubo bukumupijaga, iti kulwa kwinja busoso wa mili, aliyo kulwa kunumba Mulungu mu moyo gwape; kulwa bujuuko bo ng'wa Yesu Kilisto, 22uyo ali ng'wigulu i haha ku nkono gwa bulyo go ng'wa Mulungu, higulya ya bamalaika na mabusugi na mabudula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\