1 BATESALONIKE 2

1Nguno a bing'we badugu mumanile giki u kwiza kwise u ku bing'we kutagelelile kubiza kwa dalali. 2Mumanile giki aho twali mu Filipi twali na makoye no, na giki twasondagulagwa kibi no. Aliyo nahene nuulu iki twali mu makoye mingi, twali na bushisha-ngholo kufuma kuli Mulungu wise; h'i nguno yene tukamulomeela u mhayo gokwe. 3Nguno u buganikiji wise buti mu nyalemba-lembi nuulu mu busoso, nuulu mu nyasala-sala. 4Aliyo iki u Mulungu akatubona giki twigeleelilwe kwinhwa nimo gwa kulomeela Nghulu Jawiza, h'umo tukuhayilaga. Iti giti bayeja ba banhu, aliyo ba kunyeja Mulungu, uyo akabonaga mu ngholo jise. 5Nguno a bing'we mumanile gete, niyo nu Mulungu nkaaniji wise, giki aho twali ku bing'we tutatumamilile mihayo ya kulaalikija banhu, nuulu tutikumbilwe shikolo shose-shose mu mbisila. 6Twali tutakoobaga ikujo kufuma ku banhu, ibize kufuma ku bing'we nuulu ku bangi. 7Na nghana twali tudugije kumubuna, nguno tuli batung'wa ba ng'wa Kilisto. Aliyo twali bidohya u ku bing'we git'umo neji akadililaga baana bakwe. 8Huna luulu iki twali tumusaatilwe no-no-no giko, tukayega u kung'winha, iti Nghulu Jawiza ja ng'wa Mulungu duhu, aliyo nu bupanga wise gete, iki mukabiza batogwa bise. 9Nguno badugu izukagwi umo twatumamilaga, nu mumo twanogelaga; twatumamaga liimi na bujiku, giki tutizumuna nuulu umo wing'we, u ng'wikanza lya kumulomeela i Nghulu Jawiza ja ng'wa Mulungu. 10A bing'we benekili muli bakaaniji, nu Mulungu nkaaniji, giki i shimizile yise u ku bing'we a bazunya yali ya banhu beela na batungilija, abo bati na shilingo. 11Mumanile giki ku buli ng'wene u mu bing'we twali giti munhu na baana bakwe. 12Twamuganikilaga na kumutimbya ngholo na kumuhugula, giki mushimize giti banhu abo bigeleelilwe koolecha ikujo lya ng'wa Mulungu, uyo wang'witana kwingila ng'wikujo na mu butemi bokwe. 13Huna luulu a bise nise tutaali u koya u kunkumilija u Mulungu. Nguno aho mukagwanukula u mhayo go ng'wa Mulungu uyo mukagwigwa kufuma ku bise, mutagwanukulile giti mhayo gwa banhu, aliyo mukagwanukula git'umo guli nghana, mhayo go ng'wa Mulungu. U mhayo gwenuyo h'uyo gukutumamaga u mu bing'we abo muli bazunya. 14Nguno a bing'we badugu yang'wilongelile iyo ikubilongelaga ba mu kanisa ja ng'wa Mulungu, ijo jili muli Kilisto Yesu, i ja mu si ya Buyudaya. Nguno na a bing'we mukaluhiwa na banhu b'ihanga ling'we, mu mihayo giti iyo bakuluhiagwa nabo u ng'wihanga lya Bayudaya; 15abo bakamulaga Seeba Yesu na bahangi, niyo na a bise bakujaga butwayiga buli kwene. Bati na gwa kunyeja Mulungu, na hangi bati na busangi na banhu bose. 16Batatogilwe tuje tukubalomeelaga a banhu ba mahanga, nguno batatogilwe bapijiwe. Bakushishikilijaga gwa i shibi shabo; kwike nose u bupelanu bo ng'wa Mulungu wabidikilile. 17Aliyo badugu, a bise aho twalekanyiwa ning'we ikanza ido u mu mili, iti mu ngholo, tukabiza na nghumbu ningi no ja kumubona u bushu wing'we. 18H'i nguno yene tukakooba no-no-no kwiza uko muli; niyo u nene Paulo ng'wenekili nakashisha nghangala ja kushika ibili giko naligema, aliyo u Shetani akatuhangija. 19I gisi ulu iti bing'we, numho u kwisagilwa kwise kukufuma he hangi, nu buyegi wise ni ngikili ya kuyegela u ku butongi bo ng'wa Seeba wise Yesu ulu ushoka? 20Nguno a bing'we hu mul'ikujo lise, na buyegi wise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\