1 BATESALONIKE 5

1Aliyo i mihayo ya shiku na makanza, i yene badugu nati na nguno ya kung'wandikila. 2Nguno a bing'we benekili mumanile, giki u lushiku lo ng'wa Seeba lukushika git'umo ng'wibi akizaga bujiku. 3U ng'wikanza ilo bakusangwa bakuhayaga giki mhola na kaholele, bakuhayimanila bisanganijiwa na bukenaaguji, git'umo busungu bo kubyala bukansangaga nkima uyo ali nda; batupuluguka na hado yaya! 4Kwike a bing'we badugu, muti banhu ba mu giiti, nose u lushiku lwenulo lung'wisanganije. 5Nguno pye abo muli baana ba ng'wisana muli ba ng'wikanza lya liimi. A bise tuti ba ng'wikanza lya bujiku nuulu tuti ba mu giiti. 6Huna luulu, tulekagi u kulaala git'umo bali a bangi, aliyo twilanghanagi tubize na masala madeekanu. 7Nguno a balaaji bakalaalaga bujiku, pye na a baleevi nabo bakaleebagwa bujiku. 8Aliyo a bise tuli ba ng'wikanza lya liimi, hu kuhaya tubizagi na masala madeekanu, tuzwale kuzunya na butogwa, shibize shizwalo shise sha chuma sha kulanghana shikuba; hama n'ihima lya kwisagilwa kwa bupiji. 9Nguno u Mulungu atatusolile kulwa kugwa mu bupelanu bokwe, aliyo kulwa kwanukula bupiji muli Seeba wise Yesu Kilisto, 10uyo akacha kulwa nguno yise; giki tubize bapanga hamo nanghwe, u ng'wikanza ilo tuli bapanga nuulu tulaalile. 11Huna luulu ng'wilunguja na kwizenga, buli ng'wene na a biye git'umo mukwitilaga na kale. 12Ali luulu badugu, tutogilwe mubitegeleje a batongeeji abo bakwitaga milimo mitaale kulwa nguno ying'we, na kumuhugula muli Seeba. 13Ng'ubinha ikujo itaale mu butogwa kulwa nguno ya nimo uyo bakugwitaga, hama na a bing'we ng'wikale mu mhola buli ng'wene u ku biye. 14Na hangi badugu tulimukomeleja muyubahugula abo batadililaga; na a babo bakugwaga ngholo ng'ubagunaana, na a bagokolo ng'ubaguzuhya. Hangi bizagi biyumilija ku banhu bose. 15Langhanagi atizilonga wa kuyushosha yabubi kulwa kwitilwa yabubi, mubize na nhungwa ja kwiyitila yawiza gwa a bing'we benekili na benekili; pye na a bangi. 16Yegagi gwa-gwa-gwa. 17Lombagi buli lushiku, yaya u koya. 18Lumbagi mu buli mhayo, nguno h'umo buli u butogwa bo ng'wa Mulungu u ku bing'we, u muli Kilisto Yesu. 19Yaya u kunjimya u Moyo; 20hama yaya nu kubudalahija u buhangi. 21Ng'wilola chiza pyi i mihayo mu budeeba, i yawiza ng'widima; 22aliyo lekanagi nayo gete pyi i yabubi. 23Huna luulu leki u Mulungu wa mhola ang'weje wei ng'wenekili, na amulanghane u mu myoyo nu mu ngholo, pyi ni mibili ying'we. Mubize banhu bashikanu, bati na shilingo u mu lushiku lwa kushoka kwa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 24Uyo wang'witana ng'wene nsanyiwa, akushikilija duhu. 25Badugu, ng'utulombela na a bise. 26Bagishagi mu kwibbipa kwela pye a badugu. 27Nalimukomeleja muli Seeba giki, i nyaluba yeniyi basomelwe pye a badugu. 28Shigongo sha ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto shibize hamo ning'we: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\