1 TIMOTEO 3

1Ulu munhu ukalalwa nimo gwa bulanghani bo kanisa nuulu: buasikofu.', akubiza wikumbagwa nimo gwawiza; u mhayo gwenuyu guli gwa kusanyiwa. 2Huna luulu shing'wigelile u nanghani wa kanisa abize ati na shilingo, abize ngoshi wa nkima umo, ng'wilanghani, ng'witegeleja, ngaliili na ng'wiza-ngholo, hangi amanile kulanga. 3Atizubiza nkolwa wa shikoji nuulu ntuji wa banhu, aliyo abize ng'wiyumilija, ati nyombo, ati ng'wikumvi wa sabo. 4Abize amanile kusuga kaya yakwe, a baana bakwe babize bidohya, hangi banhu b'ikujo. 5(Ulu munhu atamanile kusuga kaya yakwe wei ng'wenekili, akudula ginehe u kwisuga i kanisa ya ng'wa Mulungu?) 6Atizubiza mpya u mu kuzunya, nguno adugije kudoosa agwe mu nsango go ng'wa Shetani. 7Na hangi shing'wigeleelilwe abize akukaanilagwa chiza na a banhu abo bali hanze ya kuzunya, atizubiza wa kuyusaayilwa mihayo, nguno akwitulwa wagwashiwa na lutu lwa ng'wanishi. 8Na a bagunaani nabo shibigelile babize banhu abo bigeleelilwe ikujo, bati na magalu-galu, batizubiza bakolwa-walwa, nuulu batizubiza bayegelile sabo ja bunyeecha. 9Babize bagudimile u mhayo gwa mbisila ya kuzunya mu ngholo neela. 10Nabo a benaba shibigelile bayugeng'wa tame; ulu bubonekana bati na shilingo, bagutumame u nimo gwa bugunaani. 11Na a bake babo nuulu: a bagunaani a bakima.' giko; nabo babize bigeleelilwe ikujo, bati basonghanya, babize balembeezu na bishigwa mu yose. 12Buli ngunaani ing'wigeleelilwe kubiza atoolile nkima umo, na buli ng'wene abize amanile kubalanghana chiza a baana bakwe, pyi ni kaya yakwe. 13Nguno a bagunaani bawiza bakapandikaga isumbi lyawiza, hama bakigalihijaga u mu mhayo gwa kunzunya Kilisto Yesu. 14I mihayo yeniyi nalikwandikila, nuulu iki nalisagilwa kwiza wangu u kuli bebe. 15Natogilwe giki nuulu nudila u kwiza, wikale umanile umo shiigelile kushimizila u mu numba ya ng'wa Mulungu, i kanisa ya ng'wa Mulungu mpanga, iyo ili nghingi na shiganga sha butungilija. 16I mbisila ya logohano kuli Mulungu ili nhaale no, a henaho itiho halali. Akabonekana mu mili, oolechiwa na Moyo giki ali ntungilija, wiloleelwa na bamalaika; ukumuchiwa ku mahanga, wanukulwa mu si, hama utwalwa kwigulya ng'wikujo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\