1 TIMOTEO 5

1U munhu ulu namhala, ntongage mu kwidohya n'ikujo giti so. A basumba lungalungaga nabo giti baana bang'wing'we. 2A bagikulu giti banoko, lelo a bashike giti balumbuyo mu wela bose. 3A bachilwa abo bati na munhu wa kubagunaana, ubagunaana. 4U nchilwa ulu ali na baana nuulu bizukulu, a benaba ni bilangage tame kujiitila yawiza i kaya jabo, bayubiitila yawiza a bataale babo, nguno u mhayo gwenuyu guzunilijiwe nu Mulungu. 5Aliyo u nchilwa uyo ati na wa kungunaana gete, u ng'wenuyo antuulilile Mulungu pyi u kwisagilwa kwakwe makanza gose; liimi na bujiku akadilaga mu kulomba na kulombela. 6Kwike u nchilwa ulu akikalaga mu mihayo ya kuyeja mili gokwe duhu, u ng'wenuyo achile nuulu iki akweshemaga! 7Ni yeniyi balangage, batizugwa mu bubi. 8Hama ulu aliho munhu atabalonjaga a banhu bakwe, i no-no-no a ba mu kaya yakwe, u munhu ng'wenuyo abudalahile u buzunya bokwe, niyo ali wabubi kutinda uyo ati nzunya. 9U nchilwa atizutuulwa u mu shitabo sha bachilwa ulu ataali kushisha myaka makumi atandatu, niyo abize wali nke wa ngosha umo duhu. 10Hangi niyo u nchilwa abize akukaanilagwa giki ali na shitwa shawiza mu mihayo giti ya kulela baana, kugunaana bageni, kooja mhambala ja beela, kugunaana baluhi; abize nondeeji wa buli mhayo gwawiza. 11Aliyo a bachilwa abo bataali bashike, balemage a benabo; nguno u kwikumva kwabo ulu kubaheeba bashikile kwinga u mu kwifunya kwabo u kuli Kilisto, bikumva butoolwa. 12U mu giko bakugwa mu nsango, kulwa nguno ya kulekana nu kuzunya kwabo u kwa kwandya. 13Nguno niyo u mu giko bakwilanga boolo, buyikala bakusingijaga mu kaya ja banhu. Hama batugelela ha mhayo gwa boolo duhu, aliyo bakubiza basigani na bishatya-shatya, hangi bakalomo-njoocho. 14Huna luulu natogilwe a bachilwa a bashike bayutoolwa, babize banisaale, babyale baana. Yaya u kung'winha ng'wanya gwa kutusondagula u ng'wanishi. 15Nguno niyo ni haha baliho bamo bamala kugaluka bubiza balondeeji ba ng'wa Shetani. 16Ulu aliho nshike ali na bachilwa ni abagunaanage, atiziseseja nigo i kanisa. I kanisa ibagunaane a bachilwa abo bati na wa kubagunaana. 17A banamhala, abo bamanile kusuga, shiigelile binhwe ikujo idito ho, i no-no-no abo bakwitaga nimo gwa kulomeela na kulanga. 18Nguno i shandikwa shihayile giki, "I ng'ombe ulu iliita nimo gwa kutula busiga, yaya u kwitunga u ku nomo gwayo." na giki, "U ntumami shing'wigelile kupandika mheela yakwe." 19Yaya u kwanukula bubuulwa bo namhala, ulu batigelile bakaaniji babili nuulu badatu. 20Ubahugula hape-hape abo bali mu nhungwa ja shibi, babize na logohano a bangi. 21Nalikutonga mu welwa-ngholo ku butongi bo ng'wa Mulungu na bo ng'wa Kilisto Yesu, na ku butongi bo bamalaika basolwa; balangage chiza i mihayo yeniyi, hama yaya u kufumaasi wafunyaga bulamuji, na hangi yaya u kubiza na busolanhya. 22Hama yaya u kutuulila makono munhu wangu-wangu, niyo yaya u bebe u kwisangija mu shibi sha banhu; aliyo ilanghanage wikale uli ng'wela. 23Oyaga u kugelela kung'wa minzi duhu, bizagung'wa na divai ya malingiila, kulwa nguno ya makoye gako ga mu nda, pye na a gangi ayo gakikalaga gukushokela gwa-gwa-gwa buli makanza. 24I shibi sha banhu bamo shili ha ng'wape, niyo shibatongeelile u kuja u mu nsango; aliyo i sha bangi shiliho a ha numa yabo shibalondeelile. 25H'umo ili nu mu milimo i yawiza, nayo ili ha ng'wape, ni yiyo itaali u kumanika nayo itikala ibisilwe makanza gose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\