1 TIMOTEO 6

1A basese ni babisaabage a basaabo-bugonzo giki bigeleelilwe ikujo lyose, litizudalahwa i lina lya ng'wa Mulungu, nu bulangi wise. 2Abo bali na basaabo-bugonzo bazunya, yaya u kubibengeleja iki bali badugu, aliyo ni babatumamilage chiza kutinda. Nguno a bazunya abo bakatumamaga chiza, bakabizaga na busangi u mu solobo iyo ikigelaga, iki bali baganja. Balangage i mihayo yeniyi, niyo ubakomeleja gete. 3Ulu munhu ose-ose wandya kulanga mihayo yingi nayo, ulema kudimana nayo iyo yideebelile na ya ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, akubiza wagalemaga a malange a meela. 4U ng'wenuyo ndalahi, na atamanile mhayo gose-gose. Ali na makoye ga buhalali na buyombi bo mihayo iyo ikenhelejaga wilu, wilemeelwa, bugayilija, kwiting'wa kwabubi, 5na wiyugaguji bo shiku jose u mu banhu abo bahuganile masala, abo baamala kwijimiija i nghana, nose bakiganikaga giki u wela ili nzila ya kupandikila solobo! 6Na nghana i chene u mu wela ilimo solobo nhaale, ulu munhu uzunya kwigelwa ni shikolo isho ali nasho. 7Nguno u mu si umu tutizile na shikolo, nose tutiko kwinga na shose-shose. 8Aliyo ulu tupandika shiliwa na shizwalo, tukubiza twapandikaga isho shitwigelile. 9Iki abo bakakoobaga busabi bakagwilaga mu bugeng'wa na mu mbeto, na mu kwikumva kwa nyachilu-chilu kwa buli mbika ja nyakenaaguji, mihayo iyo ikabenhelejaga banhu kujimilila mu kwihiga kutaale, nose kushika mu kuyagala! 10Nguno u kutogwa sabo ili mbuuki ya mihayo ya bubi wa buli mbika, bangi baliho bakwingaga u mu kuzunya kulwa kuguhahaalila u mhayo gwenuyo, nose bakwiyenhelejaga kukenaaguka, kulwa kugwila mu makoye mingi ga kupinihaja! 11Aliyo u bebe munhu o ng'wa Mulungu, ipeelage i yeniyo; londeelaga butungilija, wela, kuzunya, butogwa, wiyumilija na bufula. 12Lwaga kalwiile kawiza ka mu kuzunya; bulanghanage u bupanga bo welelo na welelo ubo ukitanilwa aho ukafunya bukaaniji busoga ku butongi wa banhu bingi. 13Nalikukomeleja ku butongi bo ng'wa Mulungu, uyo ali ng'winhi wa bupanga ku shose isho shili na bupanga; na ku butongi bo ng'wa Kilisto Yesu, uyo akafunya bukaaniji wawiza ku butongi bo ng'wa Pontio Pilato. 14Shihandatilage i shilagilo shenishi, yaya gete u kushileka nuulu hado. Utizubiza na shilingo, kushisha lishike i likanza lya kwilonga kwa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 15U mhayo gwa kwilonga kwakwe akugushikilija ng'wikanza ilo lihelilwe na Mulungu, uyo we wike ali nkumilijiwa wa budula bose; Ntemi wa batemi na Seeba wa baseeba. 16Hu ng'wene umo we wike, uyo ati wa kucha, na apindiwe bung'weku ubo buti bo kwegeelwa. Ataali kubonwa na munhu nuulu umo, na hangi atiho wa kumona na hado yaya. Ikujo na budula shibize kuli we welelo na welelo: Alichene. 17A basabi ba ng'wikanza ili bahugulage batizudoosa, nuulu batizutuula kwisagilwa kwabo ha busabi ubo buti wa kushinga ho; aliyo bang'wisagilwe Mulungu, uyo akatwinhaga shikolo shose mu wila giki tushiyegele. 18Baganikilage babize biiti ba mihayo yawiza, babize basabi mu shitwa shawiza, bazunye kuyugabila na bangi i shikolo; babize biza-ngholo. 19U mu kwita giko bakubiza balibikila sabo boi benekili, bakubiza balituula nsingi gwawiza kulwa shiku ijo jiliza ku butongi, balanukule bupanga bo nghana. 20Bebe Timoteo, shilanghanage gete isho ubikijiwe; lekanaga nayo i mihayo ya malofu, i miduhu na ya halali; iyo ikakumilijiagwa giki ya nyamani, aliyo gutimo nu gwa kusola. 21Baliho bangi bakutalaga binga u mu kuzunya bayushimizila muyo. Shigongo shibize hamo nangho: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\