2 BAKOLINTO 1

1Nene Paulo ntung'wa wa ng'wa Kilisto Yesu kulwa butogwa bo ng'wa Mulungu, na ndugu wise Timoteo. Ku kanisa ya ng'wa Mulungu iyo ili mu Kolinto, na ku beela bose abo bali mu Akaya i yose. 2Shigongo na mhola shibize hamo ning'we kufuma kuli Mulungu Siswe, na kuli Seeba wise Yesu Kilisto. 3Akumilijiwe u Mulungu, Ise wa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, Siswe wa shigongo, na Mulungu nunguja mu yose. 4Huna ng'wene akutulungujaga u mu makoye gise gose, ayo gakutugwilaga; nose u mu bulungujiwa ubo tukulungujiagwa na Mulungu a bise benekili, nise tubize na budula bo kubalunguja abo bali mu makoye ga buli mbika. 5Nguno umo buluhiwa bukongejaga kutukwilila kulwa ng'wa Kilisto, h'umo nu bulungujiwa wise bukongejaga kukwila kulwa ng'wa Kilisto. 6Huna luulu ulu tuliluhiwa, ili kulwa nguno ya bulungujiwa na bupiji wing'we; hama ulu tukulungujiagwa, ili kulwa nguno ya bulungujiwa wing'we ubo bukung'winhaga wiyumilija u mu buluhiwa git'ubo tukuluhiagwa na a bise. 7Niyo tuli na kwisagilwa kutaale no kulwa nguno ying'we, nguno tumanile giki, iki mukusangilaga u mu buluhiwa, mukubiza basangiji nu mu bulungujiwa. 8Nguno badugu bise tutatogilwe muleke u kumana giki, u buluhi ubo bukatugwila mu Asia boli budito no, bukatubuna tumala gete i nguzu; kushisha nose tugwa ngholo, tumana giki tutikala bapanga yaya! 9Nguno nose tukibona giki tuli mu nsango gwa kucha; toya u kwisanya a bise benekili, tusaaja mhayo gwa kunsanya Mulungu uyo akajuuchaga bafu. 10Huna ng'wene uyo akatupija kufuma mu nhabaala nhaale giko, na nghana akutupija. U wei h'uyo tunsanije giki akongeja kutupija; 11nguno na a bing'we mulimo u mu busangi bo kutulombela. Nose tuli na shakwinhwa kulwa kulombelwa na banhu bingi, giki bufunyiwe bulumbi butaale kulwa nguno yise. 12A bise u kwikumilija kwise kuli mu bukaaniji ubo tuli nabo mu myoyo yise, giki i nhungwa jise u mu si, i no-no-no u ku bing'we, jali mu widohya na mu butungilija bo ng'wa Mulungu, iti mu masala ga mili; aliyo mu shigongo sha ng'wa Mulungu. 13Nguno tutung'wandikilaga mihayo yingi, ulu iti iyo mudugije kwisoma nuulu kwiyitegeleja; na nghana nalisagilwa giki mukwiyitegeleja mu bushikanu bose. 14Nguno ahene mugemile u kutumana, kushisha nose mukwikumilijaga kulwa nguno yise. Na a bing'we mukubiza nguno ya kwikumilija kwise u mu lushiku lo ng'wa Seeba Yesu. 15Huna luulu, iki nakasanya giki h'umo ili, nakabiza na nghumbu ja kwiza uko muli tame; giki ng'wilukilwe mbango nghangala ibili. 16I likanza lya kuja Makedonia nabite ko, hama na a ha kufuma i Makedonia nalabite ko, munigunaane na mu lugendo lwa kuja Buyudaya. 17Kolaga hamo shi nakabiza munhu wa magalu-galu aho naguhela gwa kwita giko? Nuulu hamo i mihayo iyo nayiganikaga yeniyo, nayiganikaga mu nhungwa ja mili nose nabize munhu wa kuyusangilija mu kahayile, Ehe na Yaya, ng'wikanza limo? 18Aliyo git'umo Mulungu ali wa kusanyiwa, u mhayo gwise u ku bing'we guti na busangilija bo Ehe na Yaya! 19Nguno u muli Ng'wana wa ng'wa Mulungu, u Yesu Kilisto, uyo nene na Silwano na Timoteo tukamulomeela, jitasangiligije Ehe na Yaya, u muli ng'wene ilimo Ehe duhu. 20Nguno pyi u wisagija bo ng'wa Mulungu ubo abutuulile ho kubitila muli wei buli Ehe, h'i nguno yene u muli wei tukuhayaga Alichene; giki u Mulungu apandike ikujo kufuma ku bise. 21Aliyo u Mulungu hu ng'wene uyo akutuguzuhyaga muli Kilisto a bise, pye na a bing'we. Na hangi niyo atubilile maguta, 22huna utumengha; hanuma utwinha Moyo Ng'wela ikale u mu ngholo jise, koolecha giki tuli bakwe. 23Ali luulu, nakaleka u kwiza i Kolinto kulwa kumukulilwa; u mu mhayo gwenuyu nalintuula Mulungu kubiza nkaaniji wa bupanga bone. 24A bise tuti basugi ba kuzunya kwing'we, aliyo tuli batumami biching'wi duhu kulwa buyegi wing'we; nguno a bing'we ng'wimiilile kulwa kuzunya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\