2 BAKOLINTO 12

1Shinigeleelilwe u kwikumilija nuulu iki itiho solobo; ali luulu, leki nagalukile mihayo iyo Seeba akiyoolechaga na kwikundula. 2Naamanile munhu nebe muli Kilisto, uyo akahwehulwa utwalwa kushisha kwigulu lya kadatu. I haha yabitaga myaka ikumi n'ine, himba oli mu mili, nuulu himba oli hanze ya mili, natamanile; Mulungu agumanile u gwenuyo. 3Na nghana naamanile u munhu ng'wenuyo, aliyo ulu oli mu mili nuulu hanze ya mili natamanile; u Mulungu amanile. 4U munhu ng'wenuyo akahwehulwa utwalwa paladiso, uukigwa mihayo iyo munhu atazunilijiwe kwisomboola. 5Ali luulu, nakwikumilija kulwa nguno yakwe u munhu ng'wenuyo, aliyo ulu kulwa nguno yane nene ng'wenekili, natudula u kwikumilija; ulu iti kulwa bugokolo bone duhu. 6Kwike nahene nuulu nakikumilija natubiza nchilu-chilu, nguno nakubiza nalihaya ya nghana. Aliyo nakwilemejaga, nguno natatogilwe munhu ose-ose anibalile mitaale kutinda umo akunibonelaga, nu mumo akwiyigwilaga iyo nakwiyitaga. 7Na luulu kulwa nguno ya kukundulilwa mihayo mitaale giko, nakatuulilwa linghwa mu mili, itung'wa lya ng'wa Shetani, giki lininwamye, natizikumilija. 8Nakashisha nghangala idatu nakung'wikumbilijaga u Seeba, giki u mhayo gwenuyo guningile. 9Aliyo uniwila giki, "I shigongo shane shikwigelile, nguno u budula bone bukashikanaga mu bugokolo!" Hu kuhaya u nene nakongeja kwikumilija kulwa kubuyegela u bugokolo bone, giki u budula bo ng'wa Kilisto bongeje kwikala u muli nene. 10Huna luulu u nene nakuyejiagwa na bugokolo, busondagulwa, bugayiwa, buluhiwa, na makoye, kulwa nguno ya ng'wa Kilisto; nguno u nene ulu nali na bugokolo, hu nali na budula. 11I gete angu mmho nose naachiluhala! Aliyo mulinenheleja bing'we, abo yali ing'wigeleelilwe munigaliile. Nguno shitiho gete isho banilebije a batung'wa a bataale, nuulu iki u nene nati shikolo. 12Iki i mihayo ya koolecha umo bali a batung'wa ikabeejiwa u mu bing'we mu wiyumilija bose, mu nzila ya shimanikijo na milimo ya kukumya, na shitwa sha budula. 13I gisi mukaleba mu mhayo ki u kulenganila ni kanisa i jingi, ulu iti giki duhu u nene natamusesegije nigo a bing'we? Nilekejagi u buhubi wenubo. 14Managi giki namaliilile kwiza ko u ku bing'we. U lwenulu lukubiza lukangala lo kadatu, aliyo ni hangi natumubuna; u nene natizaga kulwa shikolo shing'we, naliza kulwa nguno ying'we. Nguno itabeelelile a baana bayusumbya sabo kulwa babyaji, aliyo a babyaji hu bene abo bakabikaga sabo kulwa baana. 15U nene nali na buyegi no u kushitumamila isho nali nasho, nu kwifunya nene ng'wenekili kulwa nguno ya bupanga wing'we. Niyo namutogilwe hataale no, a bing'we hu mugelele kunitogwa hado duhu? 16U gwene nahene guti na mhayo ni gujage giko. Kwike u nene natang'winhile nigo a bing'we. Kolaga hamo naali na masala no, nakamugwasha mu nyasala-sala! 17Nuulu hamo nakang'wiboneela nusola shikolo shing'we mu nzila ya ng'wa ose-ose u mu banhu abo nakabatuma bize u ku bing'we? 18Nakanomba Tito ize koi, nubatuma kwiza ko nu ndugu wise; kolaga hamo u Tito akang'wiboneela shi? Hamo i nhungwa ja kashimizile kise jali jitalenganilile, nose twali tutajilanijaga u mu moyo? 19Nuulu hamo ng'wandije kwiganika giki i mihayo iyo tukumuwilaga ili ya kwigunija bise benekili? Managi giki iyo tukwisomboolaga yeniyo, tukwisomboolaga muli Kilisto, ku butongi bo ng'wa Mulungu; hama pyi iyo tukuyitaga ili ya kumuzenga bing'we batogwa bise! 20Bing'we, nalogoha natizushika ko namusange muti git'umo natogelilwe, na a bing'we munibone u nene nati git'umo mutogelilwe. Hamo nakusanga mukukoyiagwa wilemeelwa, wilu, kwisaayila, wilwisha, bulwisanya, busigani, wikumilija na wiyugaguji. 21Nalinomba u Mulungu one atizunidoheleja hangi u ku butongi wing'we, ulu nalize ko! Nguno bingi abo baali biita shibi bakunilija bupina, ulu nalabasange bataali kugaluka na kulekana nabo u busoso nu bujingi, nu bubi ubo baali bawita!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\