2 BAKOLINTO 3

1Kolaga hamo tulandya kwikumilija hangi shi? Nuulu tugonge nyaluba ja kukumilija jize u ku bing'we, nuulu jifume u ku bing'we, git'umo bakiitilaga bangi? 2A bise i nyaluba yise ili bing'we benekili; yandikilwe mu myoyo ying'we, pye a banhu bimanile nguno bakwisomaga. 3A bing'we ng'wigeleelilwe gete koolecha giki muli nimo gwise, muli nyaluba ya ng'wa Kilisto iyo itandikilwe na wino, yandikilwe na Moyo wa ng'wa Mulungu mpanga, hama iti ha mabalala ga mawe, aliyo mu ngholo ja banhu. 4U gwenuyu hu kusanya kwise u kuli Mulungu, kulwa nguno ya ng'wa Kilisto. 5Iti giki a bise twigeleelilwe kubalilwa mhayo gose-gose giki guli gwise gwa benekili; u budula wise bufumile kuli Mulungu. 6Hu ng'wene uyo akatwita kubiza batumami b'ilagane ipya, ilo litandikilwe bo nuguta, aliyo lya ng'wa Moyo; nguno u wandike bukabulagaga, aliyo u Moyo akinhaga bupanga. 7Huna luulu, u nimo uyo gwali gwandikilwe ha mawe na gwenhelejaga icha, ulu gwali n'ikujo itaale, kushisha nose a Baisilaeli buyulemeelwa u kubulola u bushu bo ng'wa Musa nguno y'ikujo ilo lyashilaga, 8al'u nimo gwa kwitwa mu nguzu ja ng'wa Moyo gutubiza n'ikujo itaale kutinda? 9Iki u nimo gwa kwenheleja nsango ulu gwali n'ikujo, hu kuhaya u gwa kwinha banhu kubalilwa butungilija guli n'ikujo itaale kutinda! 10Nguno isho shali n'ikujo a makanza genayo, i haha shiti n'ikujo, u kulenganijiwa nu butaale w'ikujo ilo liliho! 11Iki ulu shali n'ikujo i sha kushila, hu kuhaya i sha kushinga ho shili n'ikujo itaale kutinda! 12Huna luulu, iki u kwenuku hu kwisagilwa kwise, tuli mu kwisandaala kutaale no. 13A bise tuti na nguno ya kwita umo witilaga Musa, umo wabukundikijaga ling'wenda u bushu bokwe, giki a Baisilaeli batizuliiloleela i likujo ilo lyashilaga. 14A maganiko gabo gakaganghanala, kushisha ni lelo yeniyi litaali ho i ling'wenda lyenilo, likashikijaga ulu lyasong'wa i Lilagano lya Kale. Bataali u kukundulilwa giki u muli Kilisto lyamala u nimo. 15Ni lelo yene ulu wasong'wa u Musa i ling'wenda lyenilo likashikijaga a ha ngholo jabo. 16Aliyo ose-ose uyo ungalukila Seeba, i ling'wenda lyenilo likinjiagwa 17U Seeba ali Moyo, huna luulu aho ali u Moyo wa ng'wa Seeba, buliho wiyabi. 18Pye a bise abo tukulilolaga i likujo lya ng'wa Seeba giti kulola ng'wilole na bushu butakundikigije, tukugaluchiagwa twabiza mu suso yakwe, twayung'weka-ng'weka kulw'ikujo ilo likongejaga kukwila, kufuma kuli Seeba uyo ali Moyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\