2 BAKOLINTO 4

1Nose iki u butumami wenubu tuli nabo kulwa kuchilwa shigongo, tutiko kugwa ngholo. 2Aliyo tukwilemaga i mihayo ya minala, i ya nyaguukuubi; pye na a kashimizile ka nyasala-sala. Yaya nuulu ni kugutumamila u mhayo go ng'wa Mulungu kwipandikila niilo. I nghana tukwiyoolechaga ha ng'wape, na a bise benekili tukwiyoolechaga ha ng'wape, buli munhu atukaanile mu bugololoku bo moyo gokwe ku butongi bo ng'wa Mulungu. 3Huna luulu, i Nghulu Jawiza jise ulu jibize jibisilwe, numho jibisilwe ku banhu abo bajile mu kuyagala duhu. 4Nguno a bene u mulungu wa mu si wagabbokuja a maganiko gabo batizuzunya; i Nghulu Jawiza jitizubatiimila bakalibona i likujo lya ng'wa Kilisto, uyo ali suso ya ng'wa Mulungu. 5A bise tuti balomeeji ba mihayo yise ya benekili, aliyo ya ng'wa Kilisto Yesu, giki ali Seeba; lelo a bise bene tuli batumami bing'we kulwa ng'wa Yesu. 6Nguno u Mulungu uyo akahaya giki, "Isana lyake kufuma mu giiti," hu ng'wene uyo akaaka u mu ngholo jise, utwinha isana giki tudule kulimana i likujo lya ng'wa Mulungu mu nzila ya bushu bo ng'wa Kilisto. 7Kwike i sabo yeniyi tuli nayo mu shiseme sha malongo, u budula u butaale bubize bo ng'wa Mulungu, butizufuma ku bise. 8Tukushitelejiagwa kufuma mhandi jose, aliyo yaya u kukaba; tuli mu makoye, aliyo yaya u kugwa ngholo. 9Tukuluhiagwa, aliyo yaya u kulekanijiwa; tukutaalikagwa ha si, aliyo yaya u kucha. 10Buli gwa tukubuuchaga kucha kwa ng'wa Yesu u mu mili, u bupanga bo ng'wa Yesu nabo boolechiwe u mu mili gwise. 11Nguno a bise nuulu iki tuli bapanga, aliyo tukufunyiagwa buli shiku jose na jose giki tubulagwe kulwa nguno ya ng'wa Yesu; u bupanga bo ng'wa Yesu nabo boolechiwe hape u mu mili gwise u gwa kucha. 12Nose hu kuhaya giki, kucha kukutumamaga u mu bise, lelo u mu bing'we bupanga. 13Huna luulu iki tuli na moyo gwa kuzunya git'umo gwandikilwe giki, "Nakazunya h'i nguno yene nakayomba;" na a bise tuzunije, h'i nguno yene tukuyombaga. 14Tumanile giki uyo akanjuucha Seeba Yesu na a bise akutujuucha hamo nanhgwe u Yesu, atwimilije hamo ning'we ku butongi bokwe. 15Pyi i shikolo shiliho kulwa nguno ying'we, ibize giki i shigongo shibapandike banhu bingi no-no-no, hama bongeje kukwila bulumbi kulwa nguno y'ikujo lya ng'wa Mulungu. 16Na nghana i mibili yise ikujaga yongeja kugogoloha, aliyo tutiko u kugwa ngholo, iki u bumunhu wise u bo mu gati bukwitagwa kubiza bupya buli lushiku. 17Nguno u buluhi bo haha buli bubbupu no, hama bukutubeegejaga ikujo lya buja na buja, ilo lili na mpango ntaale kutinda. 18Nose tutushikalalilaga i shikolo i sha kubonwa, aliyo isho shiti sha kubonwa. Nguno i sha kubonwa shili sh'ikanza duhu, aliyo isho shiti sha kubonwa shili sha buja na buja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\