2 BAKOLINTO 8

1Ali luulu bang'wise, leki tumuwile i ya shigongo sha ng'wa Mulungu, isho binhwa ba mu kanisa ja Makedonia. 2Nuulu iki baali mu bugeng'wa wabubi, nguno ya buluhi kulwa buhabi butaale, aliyo nahene u buyegi wabo waseesekelaga kulwa wiza-ngholo wabo. 3Nguno nalibakaanila giki bakiita kulwa butogwa wabo benekili; git'umo boli u budula wabo, na hangi niyo na kukila ho a ha budula wabo. 4Butulomba mu kutwikumbilija no-no-no giki nabo basangile u mu bufunya, nu mu nimo gwa kubagunaana a beela. 5Hama niyo u kwifunya kwabo kwali kuti git'umo twiganikilaga, aliyo baali bifunya kuli Seeba tame, huna nu ku bise bifunya kulwa nguno ya butogwa bo ng'wa Mulungu. 6Ali luulu, iki u Tito wagwandya kale u nimo gwa shigongo shenishi u ku bing'we, tukang'wikumbilija agushikilije nu kugushikilija. 7Nose iki muli basabi mu yose: giti mu kuzunya, mu kalungalungile, mu witegeleja, mu bukomeezu wa mbika jose, nu mu kututogwa; hadikijagi musabe nu mu nimo gwenuyu. 8U mu kumuwila giko natung'winhaga shilagilo, aliyo natogilwe kwilenganija i nghana ya butogwa wing'we nu bukomeezu wa bangi. 9Nguno mushimanile i shigongo sha ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, i giki nuulu iki nsabi, aliyo akihabipya wei ng'wenekili kulwa nguno ying'we, giki u mu buhabi bokwe a bing'we mubize basabi. 10Huna luulu leki nang'winhe liili iganiko; giki, u mhayo gwenuyu shiigelile mugushikilije iki ng'wagwandya kwingiila ng'wakizo; nguno i nghumbu jing'we jitagelelile ng'wiganiko duhu, aliyo nu butogwa wenekili muli nabo. 11Hu kuhaya iki u butogwa muli nabo, i haha shikilijagi ni shitwa, itagi git'umo budula wing'we buli. 12Nguno u bukalalwa ulu buliho, u munhu akanukulagwa mu shikolo isho ali nasho, iti kulwa shikolo isho ati nasho. 13Yaya i giki mubabbupije nigo banhu bangi, lelo a bing'we ng'wituule mu makoye; i mihayo ije mu bulenganija duhu. 14I likanza ili, u busabi wing'we bubize bo kubagunaana u mu buhabi wabo, hama a ha ntondo u busabi wabo bulamugunaane ning'we u mu bugayiwa wing'we; u bulenganija wigele mu giko. 15Git'umo gwandikilwe giki, "Uyo akakuminga shingi atapandikile sha kukilanija, nu yuyo akakuminga shigehu nanghwe shitang'wilebile." 16Huna luulu, u Mulungu alumve, uyo akang'winha u Tito moyo gwa kwifunya kulwa nguno ying'we. 17Nguno i chene nghana tukanomba ize ko u ku bing'we, aliyo iki amuyegelile no, uuyo aliza ko mu butogwa bokwe wei ng'wenekili. 18Uuyo na ndugu ungi twantumile hamo nanghwe, buli kwene u mu kanisa akukumilijiagwa no u mu nimo gwa Nghulu Jawiza. 19Hama niyo iti giko duhu, aliyo pyi i kanisa jikansola giki ashimize hamo nise, abize ng'wichiswi u mu nimo gwa butumami wenubu, uyo tukujaga tugwita mu welwa-ngholo kulw'ikujo lya ng'wa Seeba. 20Tutogilwe kubingija mahane-hane a banhu, atizigela nuulu umo wa kuguhaya kibi u nimo gwise uyo tukugwitaga u mu shakwinha shenishi. 21Nguno tukugemaga no-no-no kubeeja yawiza, iti kuli Mulungu duhu, aliyo nu ku banhu. 22Hama hangi na ndugu wise ungi uuyo aliza ko, nanghwe twantumile hamo nabo. Twanolile makanza malihu mu mihayo mingi, tumona giki ali na kwifunya; niyo i haha iki wamusanije, u kwifunya kwakwe kongegije no. 23U Tito ntumami ng'wichane kulwa nguno ying'we, lelo a badugu a bangi, a bene batung'wa ba kanisa, aliyo i likujo lili lya ng'wa Kilisto! 24Huna luulu a banhu benabo boolekejagi u butogwa wing'we, i nguno ya kwikumilija kwise ije ikubonagwa mu kanisa jose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\