2 PETELO 2

1Kwike ahene na a bahangi a balomolomo baaliho u mu banhu, git'umo nu mu bing'we bakwandya kwilonga balangi balomolomo; bayenha mu nyasala-sala malange ga, nyakenaaguji, biyenhele wangu boi benekili mihayo ya kubakenaagula kulwa kunema u Seeba uyo wabagula. 2Bingi bakuyulondeela nhungwa jabo ja malofu, u mu giko i nzila ja butungilija jikuyusondagulwa kulwa nguno yabo. 3Na bakuyutumamila mihayo mikondooku kulwa nguno ya kwikumva kwabo, bipandikila solobo; u nsango gwabo a benabo gutuulilwe kufuma kale na kale, nugo gutudila u kushika, nu kukenaaguka kwabo kutatindilile! 4U Mulungu atubaleka giko duhu; git'umo atabalekile a bamalaika abo bakiita shibi, abo akabaponya mu kulimu, ubalugalila mu machongo ga giiti balanghanwe ng'wenumo balindiile nsango. 5Ni si ya kale atilekile giko duhu, akikenaagula n'ihuuma; ubayagaja pye a banhu, nguno baali na nhungwa ja malofu, uneka Noa duhu uyo wali ntangaja wa butungilija, na bangi mpungati. 6Hama i mizengo ya Sodoma na Gomola, nayo akigwisija nsango, wipemba. Wigalucha kubiza mabu, yubiza bulolelo wa mhayo uyo akubiitila abo batogilwe kwikala mu nhungwa jabubi. 7Umpija Lutu, uyo wali ntungilija; munhu uyo boli bompinihaja u busoso bo nhungwa ja bakenaaguji benabo. 8(Nguno iki wali ntungilija u munhu ng'wenuyo, aho wikalaga hamo nabo a bakenaaguji benabo, wali waluha no u mu ngholo yakwe, u kwikala ujibona na kujiigwa buli lushiku i nhungwa jabo ja malofu). 9Nose hu kuhaya u Seeba amanile chiza no u kubapija a beela, binge u mu kugeng'wa. Aliyo abo bati batungilija, a bene abalanghanile kushisha lishike i likanza lya nsango, u mu lushiku lo kulamulwa. 10Bakuluha no u mu nsango gwenuyo abo bakisosohajaga kulwa kukuubilija mihayo ya kwikumva kwa mili, na a badalahija ba busugi. Nguno a banhu benabo bagimu, niyo bikumilija; hangi batogohaga nuulu kubasondagula abo bigelile kukujiwa. 11Bakiitaga iyo nuulu bamalaika batagimaga kwiyita, nuulu iki a bene bali na nguzu na budula kutinda. A boi batababuulaga a benabo u ku butongi bo ng'wa Seeba mu kubasondagula. 12Aliyo a benaba bali giti shiinu ijo jiti na masala, ijo jikabyalagwa kulwa kuding'wa na kukenaagulwa duhu; nguno bakasondagulaga mihayo iyo batayitegelegije nuulu hado. U mhayo uyo bakagwitaga gwenuyo guli gwa kubakenaagula boi benekili; na nghana bakukenaaguka. 13Bakwanukula mheela yabubi kulwa nhungwa jabo ja malofu, nguno bakwitaga mihayo misoso na liimi hose, kulwa kwiganika giki baliita ya kuyeja. A banhu benabo bali mabbado ga kudimya minala. Ulu bali hamo ning'we mu makanza ga buyegi ba kwikala bakwilembagulaga mihayo yabo ya kwikumilija ! 14Banhu ba miso gokalile bushihani, nu kwikumva kwabo kwa kwita i yabubi kutashilaga. Balemba-lembi ba banhu abo bataali kubiza na nguzu u mu kuzunya. Bali na ngholo jimanilijiwe mhayo gwa kwikumva shibi; baana ba ng'wizumo! 15Batimo u mu nzila i ngololoku nuulu hado, bahubikile; bali balondeeji ba nhungwa ja ng'wa Balaamu ng'witunja o ng'wa Beoli, uyo akatogwa mheela ya nyabbuuli. 16Aliyo u mu buhahaalizu bokwe wenubo uhang'wa, nzobe iyo itayombaga yunyombya n'ilaka lya banhu; yubiza yakaga lutuga lo nghangi! 17A banhu benaba bali nzwinzi nghalamuku jiti na minzi, malunde mabbuupu, ga kwikala gakuhuhuujiagwa nyaga; balindiililwe giiti sha gamha, isho batuulililwe. 18Bakikumilijaga kunu bakuyombaga mihayo mitaale aliyo miduhu, nuulu iki ikadutaga maganiko ga banhu abo kwikumva kwabo kwa mili kubaheebile; huna u mu giko bayubagwasha abo bakupulugukaga kwinga mu makono ga banhu ba nhungwa ja malofu. 19Bakabisagijaga wiyabi, aliyo a boi benekili bali mu busese wa shibi, nguno uyo aheebilwe na mhayo gose-gose, u ng'wenuyo nsese u ku mhayo gwenuyo. 20Iki ulu giki bakapuluguka binga u mu busoso bo mu si aho bang'witegeleja u Seeba na Mpija wise Yesu Kilisto, aliyo hangi i mihayo yeniyi yubaheeba yubitaliginja, i nghalilo yabo ili yabubi kutinda u wandijo wabo. 21Nguno ili hambu-hambu ulu ni baali batimanile gete i nzila ya butungilija, kutinda kwimana huna bugaluka na kulekana nasho i shilagilo sheela isho bakinhwa. 22U mu giko bakwishikilijaga i mihayo ya lusumo lwa nghana ulo luhayile giki, "I mva ikashokelaga maluki gayo!" Na giki, "I ngulubi nuulu yoojiwa ikashokaga hangi kugalagala mu tembe!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\