2 PETELO 3

1Batogwa, i nyaluba yeniyi ya kabili luulu naling'wandikila. U mu jose bubili wajo naling'wizukija, nguno natogilwe ng'winje a mahane-hane u mu maganiko ging'we. 2Natogilwe muyizukwe i mihayo iyo yamala kuhayiwa na bahangi beela; na a malange ga ng'wa Seeba na Nkomooji wise, ayo mukinhwa na a batung'wa abo mukatumilwa. 3I soolo ya mhayo managi giki, u ku shiku ja ku bukalikijo bakwilonga badalahija ba kwikala bakusondagulaga, kunu bulondeela mihayo ya kwikumva kwabo; 4na kuhaya giki, "Hama kuli hali luulu u kwisagija kwa kushoka kwakwe? Nguno kufuma kuko bachila a bakulugenji bise, pyi i mihayo itaali git'umo ili na kale kwingiila ku wandijo wa kuseeng'wa kwayo!" 5Bakwijimiijaga bo makaala i giki, i ligulu liliho kufuma kale kulwa mhayo go ng'wa Mulungu; ni si ikabeejiwa mu minzi, yubumbuka kufuma mu minzi. 6Aliyo i si ya makanza gene ikatubijiwa minzi, yukenaagulwa. 7H'umo ili nu kwigulu lya haha ni si; nasho shiliho kulwa mhayo hu gwenuyo duhu, shibikilwe kulwa kukenaagulwa na moto u mu lushiku lo kulamulwa na kuyagajiwa kwa banhu abo batantogilwe Mulungu. 8Kwike a bing'we batogwa yaya u kugujimiilwa u mhayo uyu, giki u lushiku u lumo u kuli Seeba luli giti myaka shihumbi, ni myaka shihumbi ili giti lushiku lumo. 9U Seeba ati ndizu u kushikilija u kwisagija kwakwe, git'umo bangi bakwiganikilaga giki wadilile; aliyo ali na wiyumilija kulwa nguno ying'we. U wei atatogilwe nuulu umo ayagale, atogilwe pye bagaluke booye i shibi. 10U lushiku lo ng'wa Seeba lukwiza mu shibya giti ng'wibi, u mu lushiku lwenulo i ligulu likwinjiwa ho mu shilundumo shitaale; i shiseeng'wa shamo shikwabiwa na moto shishile, pyi ni si ni milimo i yose iyo ilimo ikwabiwa ishile ho! 11Ali luulu iki i shikolo shenishi shikwabiwa giko, a bing'we shiigelile mubize banhu ba nhungwa ja mbika ki u mu wela, nu mu kunkuja u Mulungu? 12Nguno u kwiza kwa lushiku lo ng'wa Mulungu ulo mululindiilile kutudilaga; u mu lushiku lwenulo i ligulu likubaka moto lishile ho, ni shiseeng'wa i shingi shaabe! 13Aliyo umo kuli kwisagija kwakwe, a bise tulindiilile igulu ipya na si mhya, umo bukubiza bulimo butungilija. 14Huna luulu batogwa iki ng'wilindiilile i mihayo yeniyi, komeelagi mubize muti na bubi nuulu shilingo u kuli Mulungu, musangwe muli mu mhola. 15Hama u wiyumilija bo ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, bubalagi giki buli bupiji; git'umo na ndugu wise Paulo wamalile kung'wandikila kulwa witegeleja bokwe ubo winhwa. 16Niyo pyi u mu nyaluba jakwe akwihayaga i mihayo yeniyi; na nghana yingi iyo ilimo milambu u kwiyitegeleja. Nose abo batamanile na a balelengetu bakwichaamyaga, git'umo bakiitilaga duhu nu mu shandikwa i shingi; aliyo u mu giko bakwikenaagulaga boi benekili! 17Huna luulu badugu, iki ng'wimanile na kale i mihayo yeniyi, ilanghanagi mutizuhubiwa na bushitiigwa bo banhu abo bahubikile, nose mutajiwe ng'winge u mu kuhandatila kwing'we. 18Aliyo kulagi u mu shigongo sha ng'wa Seeba na Mpija wise Yesu Kilisto, pyi nu mu witegeleja. Ikujo libize kuli we kwandija haha kushisha welelo na welelo: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\