2 TIMOTEO 2

1Huna luulu, u bebe ng'wana wane handatilaga kulwa shigongo isho shili muli Kilisto Yesu. 2I mihayo iyo waniigwaga nakwihayaga ku butongi bo banhu bingi, binhage banhu basanyiwa, abo nabo badugije kubalanga bangi. 3Iyumilijage ubize mo nangho u mu buluhi, git'umo ing'wigeleelilwe nshilikale wawiza wa ng'wa Kilisto Yesu. 4Atiho nshilikale uyo atogilwe kunyeja uyo wantuula mu nimo, aliyo u kunu wisangilija na mu milimo yingi hangi. 5Nuulu u munhu ulu wingila mu wigusha kulwa kwitinda na biye, atupandika i mheela ulu atigushije kulondeela umo shili i shilagilo sha wigusha wenubo. 6U nimi uyo akukoya-koyaga na nimo, shiigelile apandike matwajo ga kwandya u mu nimo gwenuyo. 7Gwiganikage chiza uyo naliguhaya, nguno u Seeba akukwinha witegeleja mu yose. 8Ng'wizukagwe u Yesu Kilisto, u wa luganda lo ng'wa Daudi, uyo akajuuka kufuma mu bafu; git'umo jihayilile i Nghulu Jawiza jane, 9ijo jikunenhelejaga kuluha mu butungwa giti nali nkenaaguji. Aliyo nahene u mhayo go ng'wa Mulungu gutiko u kutungwa. 10H'i nguno yene nakwiyumilijaga mu mihayo yose kulwa basolwa, giki nabo u muli Kilisto Yesu banukule ikujo lya welelo na welelo. 11U mhayo gutungiligije, "Nguno ulu tucha hamo nanghwe tukubiza bapanga hamo nanghwe. 12Ulu twiyumilija tukusuga hamo nanghwe; ulu tunema nanghwe akutulema. 13Nuulu twinga u mu kuzunya a bise, u wei akongeja kubiza ng'wishigwa, nguno atudula u kwilema wei ng'wenekili." 14Ubizukija gwa i mihayo yeniyi, hama ubahugula mu welwa-ngholo ku butongi bo ng'wa Mulungu, giki yaya u kwihalalija kulwa nguno ya mihayo iyo iti na fiilu. U gwenuyu guti na solobo u ku badegeleki, ulu iti kubasambagula duhu. 15U bebe ng'wene komeelaga, wiyooleche giki uli ntumami azunyiwe na Mulungu, uyo ati na nguno ya kuding'wa minala; ugugoloola chiza u mhayo gwa nghana. 16Aliyo i mihayo i miduhu na ya nyachilu-chilu, yihungage; nguno ikongejaga kubingija mu bubi abo bakikuubilijaga. 17Niyo u mhayo gwabo gukongeja kulandaala, gubize giti ilonda limholela-kulimu; u mu banhu ba mbika yeniyo balimo na a ba Humaneyo nu Fileto! 18A banhu benabo bijimiigije i nghana, bandije kuja bakukenaagulaga kuzunya kwa banhu bamo; bakuhayaga giki u bujuuko bomala kushika! 19Aliyo nahene u nsingi go ng'wa Mulungu gutaali u kugaluka umo gwimiililile: u lumengho lwago luhayile giki, "U Seeba abamanile a bakwe," na giki, "Buli ng'wene uyo akulihayaga lina lya ng'wa Seeba ni alekanage nu bubi." 20Kwike u mu kaya ja banhu shitabizaga mo shiseme shiteemagizu duhu, giti sha zahabu na sha feza, ni sha manti shikabizaga mo, pyi ni sha malongo; shingi shikabizaga sha milimo y'ikujo, shingi sha milimo ya giko-giko duhu. 21Huna luulu ulu munhu wiyeeja, winga u mu mihayo iyo iti y'ikujo, akubiza shiseme sh'ikujo, isho shibeejiwe na kwejiwa kulwa nguno ya ng'wa Seeba, giki shiigeleelwe kutumama buli nimo gwawiza, uyo shibeejiwe kulwago. 22Aliyo u bebe gupeelage u kwikumva kwa shaaluki, udimane na butungilija, kuzunya, butogwa na mhola; ubize na busangi na banhu abo bakulihayaga lina lya ng'wa Seeba mu ngholo neela. 23Ilemage i mihayo ya nyachilu-chilu iyo ifumile mu butumana, nguno managa giki i mihayo yeniyo ikabyalaga wilemeelwa. 24U ntumami wa ng'wa Seeba atigeleelilwe kubiza nyombo, aliyo shiigelile abize nembeezu ku banhu bose, abize adugije kulanga na ng'wiyumilija. 25Abize amanile kubatonga mu widohya abo batogilwe halali, nguno hamo u Mulungu adugije kubinha moyo gwa kugaluka na koya u bubi, bayitegeleje i nghana yose, 26bingile mu masala madeekanu. Binge u mu ntego go ng'wanishi umo wali wabagwasha ubataliginja na kubatuula mu busese bo kwita iyo atogilwe wei ng'wenekili!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\