2 TIMOTEO 4

1Nalikukomeleja ku butongi bo ng'wa Mulungu na bo ng'wa Kilisto Yesu, uyo akubalamula pye a banhu, a bapanga na a bafu, u ng'wikanza lya kwilonga kwakwe mu butemi bokwe. 2Gulomeelage u mhayo, bizaga umaliilile buli ikanza: libize ulihelile nuulu ilo utalihelile; hamaga, hugulaga, ganikilaga mu wiyumilija na kalangile kose. 3Nguno likushika ikanza bakoya u kudegeleka a malange a masoga, bakuyikala bakwalilijaga balangi ba buli mbika, ba kuyubabaabaata u ku matu na mihayo ya kulenganila na kwikumva kwabo! 4Niyo bakugasaamya a matu gabo u ku ya nghana, bagagaluche gabize ga kudegelekela suusu duhu! 5Aliyo u bebe bizaga na masala madeekanu mu buli mhayo; ubize ng'wiyumilija nuulu mu makoye; gutumamage u nimo gwa kujilomeela i Nghulu Jawiza, ugushikilije u nimo gwako. 6Nguno u nene naamalile kufunyiwa giti shitambo, i likanza lya kwinga kwane lyashikaga. 7Naabulwishije chiza u bulugu mu kugulanghana u kuzunya, naalukalichaga u ludiima lwane. 8U ku nghalilo ya yose u mu lushiku lwenulo, iliho mheela ya butungilija, iyo natuulililwe; ngikili ya nyatemi, iyo akuninha u Seeba, u Namuji ntungilija. Hangi niyo iti nene duhu, aliyo pye na a bangi abo bakuyegelile u kwilonga kwakwe. 9Itaga wize u kuunu wangu, 10nguno u Dema wanilekile, watogilwe ya mu si, wajile Tesalonike. U Kulesite wajile Galatia, u Tito nanghwe Dalimatia. 11Luka duhu h'uyo ali hamo nane. Ulu ulabuuke kwiza ng'wizanage nu Maliko, nguno akunigunaana hataale u mu nimo. 12U Tikiko nantumile Efeso. 13I kabbuudi ya mbeho iyo nakileka Tiloa ha ng'wa Kalipo yenhanijage ulu uliza, pyi ni shitabo, i no-no-no i sha ndili. 14U Isikanda u nsuji wa chuma waniitila mihayo mingi i yabubi, u Seeba akung'winha mheela ya kwigeleelwa shitwa shakwe. 15Nu bebe nkangukage, nguno a bise watwihalalijaga kibi no iyo twihayaga! 16A ha busombooji wa kwandya u ng'wikanza lya bubuulwa bone, atigelile nuulu umo wa kwimiila hamo nane, pye bakanileka; u Seeba ni atizagubabalila bubi u mu mhayo gwenuyo. 17Kwike u Seeba akimiila hamo nane uniguzuhya, kulwa giki u bulomeeji wa Nghulu Jawiza bushikilijiwe kubitila muli nene, pye a banhu ba mahanga bigwe, h'i chene nakapijiwa kufuma u mu nomo gwa shimba. 18Niyo u Seeba akongeja u kunipija kufuma mu buli nimo gwabubi, na akunishisha mhola u mu butemi bokwe u bo ng'wigulu. Ikujo libize kuli we welelo na welelo: Alichene. 19Ngishage u Piliska nu Akula, hamo ni kaya ya ng'wa Onesifolo. 20U Elasto akasaaga Kolinto, aliyo u Tulofimo u ng'wene akasaata nuneka Mileto. 21Anguhaga u kwiza kuko i mbeho ya mu shiyaga itaali kwandya. Alikugisha u Ebulo nu Pude, nu Lino, nu Kilaudio, pye na a badugu a bangi. 22Seeba abize hamo na moyo gwako. Shigongo shibize hamo nangho: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\