SHITWA 1

1Baba Teofilo, i mihayo ya kwandya iyo naamalile kukwandikila, yoolekije pyi iyo wiyitaga u Yesu, ni yiyo walangaga, kufuma ha wandijo wa butumami bokwe, 2kushisha aho akanukulwa ng'wigulu; u mu lushiku ulo akabinha shilagilo mu nzila ya ng'wa Moyo Ng'wela, a banhu abo wali wabasola kubiza batung'wa. 3Aho lyabita i likanza lya kuluhiwa kwakwe, jikashika shiku makumi ane akumanagiyoolecha u ku banhu benabo, mu shimanikijo shabuyaga, isho shitiko kuhalalijiwa. Jukwila i nghangala akwiyoolechaga giki ali mpanga, wabasomboolela na mihayo ya butemi bo ng'wa Mulungu. 4U ng'wikanza ilo wali hamo nabo, akabakomeleja ubawila giki, "Mutizinga i Yelusalemu; aliyo shilindiilagi i shakwinha isho wang'wisagija u Baba, git'umo ng'wigwilile kufuma kuli nene. 5Nguno u Yohana wabatiijaga na minzi, aliyo aho jitaali kubita shiku ningi, a bing'we mukubatiijiwa muli Moyo Ng'wela." 6Huna aho bibilinga hamo bumuja giki; "Seeba, angu mmho lyashikaga luulu i haha i likanza, ubashokeje u butemi a Baisilaeli?" 7Nanghwe ubawila, "Guti gwing'we u gwa kwimana i ya kajile na kagalukile ka makanza, iyo Baba ayituulile mu budula bokwe. 8Aliyo ulu alang'wiziile u Moyo Ng'wela mukwanukula nguzu; mubize bakaaniji bane u mu Yelusalemu, ni Buyudaya i yose, ni Samalia; kushika ku ngelelo ya si." 9Aho ataali uhaya i mihayo yeniyo, bahayimanila obuuchiwa balolile; ilunde lyunshikija, boya u kumona. 10Baali bataali bakalalilile ng'wigulu, u ng'wene ubiza omalaga kuja, kwimanila bimiila haho nabo banhu babili bazwalile shizwalo shape. 11Bubawila giki, "''Bing'we bana Galilaya, nibuli ng'wimiilaga ng'ukalalila ng'wigulu? U Yesu uyo wamala kwanukulwa ng'wigulu kufuma ku bing'we ng'wenuyu, akwiza hangi git'umo ng'wamonelaga ajile ng'wigulu giko." 12Huna bushoka Yelusalemu, binga u ku lugulu ulo lukitanagwa lo mizeituni; luli hihi ni Yelusalemu, giti lugendo lwa ha sabato. 13Aho bashika bingila mu chumba sha ku golofa; h'uko buyikala: baali ba Petelo na Yohana na Yakobo na Andelea, Filipo na Tomaso, Batolomayo na Matayo, Yakobo ng'wana Alifayo na Simoni Zelote na Yuda ng'wana Yakobo. 14Pye a benaba baali na moyo gumo gwa bukomeezu mu kulomba gwa-gwa-gwa. U ng'wigele lyenilo baalimo na bakima; hamo nu Malia u nina wa ng'wa Yesu, na a baana ba ng'wawe u Yesu. 15Huna u mu shiku jenijo, u Petelo wimiila u ng'wigele lyabo a badugu, (baali giti igana na makumi abili); uhaya giki, 16"Bing'we bababa badugu bane, yali igelile shishikiile i shandikwa isho shihayiwe na Moyo Ng'wela kubitila muli Daudi, kunghaya u Yuda, uyo akabatongeela abo bakandima u Yesu. 17Nguno nanghwe wali abalilwe hamo nise, wali na ngabo u mu nimo gwenuyu." 18(U munhu ng'wenuyo akapandika mheela mu nzila ya nhungwa jakwe jabubi, witumamila kugula itongo; uukitaalika ha si ng'wenumo, utanduka i nda, widika pyi u bula bokwe! 19U mhayo gwenuyu aho gwamanika u ku bana Yelusalemu a bose, bulitana i litongo lyenilo mu lulimi lwabo giki Akelidama, makulu gaho itongo lya mininga.) 20"Nguno u mu shitabo sha Zabuli handikilwe giki, 'U wikalo bokwe bulekwe dalali, niyo atizuzenga mo munhu ungi;' na giki, 'U nimo gokwe gusolwe na ungi.' 21"Ali luulu, u mu banhu abo bajaga hamo nise buli kwene u ng'wikanza i lyose ilo Seeba Yesu wingilaga na kufuma hamo nise; 22kwandija mu shiku ja bubatiija bo ng'wa Yohana, kushisha aho watwalililwe ng'wigulu utwingila, shiigelile umo wabo abize hamo nise u mu kubukaanila u bujuuko bokwe." 23Huna busola banhu babili, umo wabo Yosefu, lina lingi witanagwa Balisaba, nuulu Yusto; na Matiya. 24Hanuma bulomba balihaya, "Seeba, u bebe wimanile i myoyo ya banhu bose, toolekejage uyo ulinsola u mu babili benaba; 25uyo igeleelilwe agusole u ng'wanya gwa butumami nu butung'wa wenubu, ubo wabulekile Yuda, uja kwipandi lyakwe ng'wenekili." 26Huna bubatuligija mbale, yungwila Matiya, ubalwa kubiza umo wabo a batung'wa abo ikumi na umo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\