SHITWA 10

1Waliho ngosha umo mu Kaisalia witanagwa Kolinelio, ntaale wa bashilikale igana; w'ibita litanagwa lya Italia. 2U munhu ng'wenuyo wali ntungilija, ni kaya yakwe i yose, hangi wali ang'ogohile Mulungu; niyo wali ng'wiza-ngholo no u ku banhu, na wanombaga Mulungu gwa-gwa-gwa. 3Lwise lumo makanza giti ga sa kenda ya liimi, u munhu ng'wenuyo umona malaika hape-hape mu koolechiwa. Akingila u mu ng'wakwe; ushika ung'witana, "Kolinelio." 4U Kolinelio unkalalila kunu ogohaga; wanoga nose uhaya, "Ni ginehe Seeba!" Ung'wila giki, "U kulomba kwako nu wiza-ngholo wako shanukulilwe nuulu: shalinhile.' kwigulya, kubiza shizukijo kuli Mulungu. 5Ali luulu, i haha tumaga banhu baje Yopa, bakang'witane aliko koi Simoni akitanagwa Petelo. 6Alendile ha ng'wa Simoni nkomi wa makunza, numba yakwe ili hihi na nyanza!" 7Aho winga u malaika uyo wayombaga nanghwe, u Kolinelio ubitana babili ba batumami ba ha ng'wakwe, na nshilikale umo, uyo wali ng'wishigwa mu kulamya, umo wa bashilikale abo bikalaga hamo nanghwe gwa, kulwa kuntumamila. 8A banhu benabo ubasomboolela pyi i mihayo yeniyo, huna ubatuma i Yopa. 9U ku ntondo yaho aho balija, bahayugwegeela u nzengo, u Petelo nanghwe usangwa walinha kwigulya ya numba mu makanza ga kulomba, giki akalombe kwenuko; yali giti sa itandatu. 10Aliyo iki wali watuuba, wandya kwiganika mhayo gwa shiliwa, kwike baali bataali buzugija; wahayimanila wahweelwa. 11Huna ubona i ligulu lyakunduka, na shikolo sha kubiza giti nguto gwa ng'wenda ntaale gulichiwa ha si, gudimililwe ku mhembeelo jago ine. 12U mu gati jalimo shiinu ja buli mbika: ja magulu ane, ni ja kwigwesa ha si, na noni ja kulala ja buli mbika. 13Lyung'wiziila n'ilaka lilihaya giki, "Petelo, buukaga usinze ulye." 14Nanghwe u Petelo uhaya, "Yaya Seeba; u nene nataali kulya shikolo sha sagala nuulu shisoso." 15I lilaka lyung'wiziila hangi lukangala lwa kabili lilihaya, "Isho wamalaga kusheeja Mulungu, utashihayage u bebe giki shili shisoso." 16U mhayo gwenuyo gushokeelwa nghangala idatu, huna haho na haho i shiseme shenisho shudutwa kulinhyiwa ng'wigulu. 17U Petelo aho ataali akwibuja-bujaga a makulu ga mhayo uyo akagubona gwenuyo, a banhu abo baali batung'wa kufuma ku ng'wa Kolinelio kwiza kwikooba i numba ya ng'wa Simoni, bushika bimiila ha mita. 18Bubuja ulu aliho hoi Simoni uyo akitanagwa Petelo. 19U wei u Petelo akasangwa ataali aligwideedenghanya u mhayo gwenuyo, huna u Moyo ung'wila giki, "Baliho banhu badatu balikukooba. 20Buukaga wike uje hoi ukababone, utizususanya nguno nabatumile nene." 21Wika nghana u Petelo uja aho baali a banhu benabo; ushikila kubabuja giki, "Angu mmho mulinikooba nene, muli na mhayo ki?" 22Nabo bung'wila, "Kolinelio wawililwe na malaika ng'wela, giki akwitane uje ku ng'wakwe ukansomboolele mihayo milebe iyo uli nayo. U wei nshilikale, munhu ntungilija na wa logohano kuli Mulungu; ni lihanga lya Bayudaya likankaanilaga giko." 23Huna ubeegeleja bingila mu kaya, ulenda nabo. A ha ntondo yaho ubuuka uja nabo, hamo na badugu bangi ba kufuma Yopa. 24Buukashika i Kaisalia ku ntondo yaho hangi. U Kolinelio oli abalindiilile, niyo oli olaalika na badugu bakwe, hamo na banwani biye. 25U Petelo aho alingila, u Kolinelio ung'wanukula, kunu alingwila mu magulu giki anamye. 26Aliyo u Petelo ungungumula ung'wila, "Buukaga; nu nene nali munhu duhu giti bebe." 27Aho wamala u kuyomba nanghwe, wingila u mu kaya usanga balimo moi bingi bibilingaga. 28Ubawila, "A bing'we mumanile giki itazuniligije u munhu u Nyudaya kwisangija na banhu ba mahanga gangi, nuulu kubageniha; aliyo u nene wanilemegije u Mulungu natizung'witana munhu nuulu umo giki wa sagala nuulu nsoso. 29H'i nguno yene aho nawilwa natahalalilile, niza duhu; nose luulu i haha nalibuja, himba ng'wanitanilaga mhayo ki?" 30U Kolinelio uhaya giki, "Jabitaga shiku ine, naali mu ng'wane ng'wenumu nalombaga makanza giti genaya ga sa kenda, kuhayimanila munhu wimiila ku butongi bone, azwalile myenda yape. 31Uhaya, 'Kolinelio, u kulomba kwako kwigwiwe, na a manongho gako gizukililwe u kuli Mulungu. 32Ali luulu, tumaga banhu baje Yopa, bakang'witane Simoni, lina lingi Petelo; aliho alendile ha kaya ya ng'wa Simoni nkomi wa makunza, ili haho na nyanza.' 33Na nghana haho na haho nutuma banhu kwiza u kuli bebe, wabeeja no u kwiza. Niyo luulu, a bise tuliho aha, pye a bose tuli ku butongi bo ng'wa Mulungu, twalindaga kwigwa duhu iyo ulagililwe kufuma kuli Seeba." 34Huna u Petelo wandya u kubasomboolela alihaya giki, "Gashinaga nghana u Mulungu ati na busolanhya, 35aliyo pyi u mu mahanga akanukulaga buli munhu ulu ubiza ntungilija. 36U gwenuyu hu mhayo uyo akabatumila Baisilaeli, ubenhela bulomeeji bo mhayo gwa mhola mu nzila ya ng'wa Yesu Kilisto, uyo ali Seeba wa bose. 37A bing'we mugumanile u mhayo uyo gukilonga mu Buyudaya, gusambaala hose pye u mu si yeniyo kwandija Galilaya, aho bobita u bubatiija ubo Yohana wabulomeelaga. 38U Mulungu wali ang'witiilile Moyo Ng'wela na budula u Yesu wa Nazaleti, uyo wajaga hose-hose akubeejaga yawiza na kubapija pye abo bali mu buhedekwa bo ng'wa Shetani, iki u Mulungu wali hamo nanghwe. 39A bise tuli bakaaniji bayo pyi iyo wabeejaga u mu si ya Bayudaya ni Yelusalemu; u munhu ng'wenuyo bakamulaga bo kunungeleja ha linti. 40Aliyo u Mulungu unjuucha ha lushiku lwa kadatu lwaho, ung'oolecha hape; 41kwike iti ku banhu bose, aliyo ku bakaaniji duhu, abo Mulungu abasolile. H'a bise abo twalyaga na kung'wa hamo nanghwe u mu shiku ja giki wajuukile kufuma mu bafu. 42A bise hu bene abo akatulagila kuja tulibalomeela a banhu, na kufunya bukaaniji giki u ng'wenuyu huna ng'wene uyo ahelilwe na Mulungu kubiza Namuji wa bapanga na a bafu. 43Hu ng'wene uyo bankaanilile pye a bahangi, hama hu ng'wene uyo bulekejiwa bo shibi shose budugije kwanukulwa mu nzila ya lina lyakwe." 44U Petelo aho ataali wisomboola i yeniyo, u Moyo Ng'wela ubikiila pye abo bakagwigwa u mhayo. 45A Bayudaya Shiyunani: Basaalilwe. U mu shandikwa buli hene aho balihayiwa basaalilwe, nuulu ba nhungwa ja kusaalwa, numho balihayiwa Bayudaya.' abo baali biza nu Petelo bukumya, nguno na a banhu ba mahanga bakitiilwa u Moyo Ng'wela uyo ali shakwinhwa. 46Bubigwa baliyomba mu ndimi jingi, hamo na kunkumilija Mulungu. Huna u Petelo uhaya giki, 47"Nani uyo adugije kulemeja minzi batizubatiijiwa a banhu aba, aliyo nabo bang'wanukula u Moyo Ng'wela git'umo bise tukang'wanukulila?" 48Ulagila babatiijiwe mu lina lya ng'wa Yesu Kilisto. Huna bunomba ikale hamo nabo ikanza lya shiku bulebe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\