SHITWA 11

1A batung'wa na a badugu ba mu si ya Buyudaya i yose, bakigwa nabo i giki na a banhu ba mahanga bagwanukulile u mhayo go ng'wa Mulungu. 2Kwike u Petelo aho waja i Yelusalemu, buukashikila kunyogeela abo basendamilile mhayo gwa kusaalwa. 3Buhaya giki, "U bebe wajile ku banhu batasaalilwe, niyo uukalya na kulya hamo nabo!" 4Nanghwe u Petelo wandya kubasomboolela chiza mu kwihela, uhaya giki, 5"U nene naali mu nzengo gwa Yopa naalombaga, nahayimanila nahweelwa, nubona koolechiwa kwa shikolo sha kubiza giti nguto gwa ng'wenda ntaale gulichiwa ha si kufuma ng'wigulu, gudimililwe ku mhembeelo jago ine, gulenhwa aho nali. 6Nahayulola u mu gati, nubona mo shiinu ja mu mapoolu: ja magulu ane na ja kwigwesa ha si, na noni ja kulala. 7Niigwa n'ilaka lilihaya giki, 'Buukaga Petelo usinze, ulye.' 8Nane nuhaya, 'Yaya Seeba, nguno u mu nomo gwane shitaali kwingila shikolo shose-shose sha sagala nuulu shisoso!' 9I lilaka lyushosha lo kabili kufuma ng'wigulu lilihaya, 'Isho wamalaga kusheeja Mulungu utashitanage u bebe giki shisoso.' 10U mhayo gwenuyo gukashokeelwa nghangala idatu, huna pyi i shose shushoshiwa ng'wigulu hangi. 11Kuhayimanila banhu badatu bimiila a hanze ya numba iyo naali nashikilile; baali baatung'wa kufuma ku ng'wa Kolinelio, kwiza kuli nene. 12Huna u Moyo uniwila kuja nabo, natizususanya nuulu hado. A badugu a batandatu aba nabo bakiza hamo nane, tuukingila u mu numba yakwe u munhu ng'wenuyo. 13Utuwila umo akamonela u malaika wimiilaga mu kaya yakwe; ung'wila giki, 'Tumaga banhu kuja Yopa bakang'witane Simoni uyo akitanagwa Petelo. 14Akwiza akuwile mihayo iyo ikukwinha bupiji u bebe na a ba mu ng'wako.' 15Huna u nene aho nandya u kuyomba, u Moyo Ng'wela ubikiila nabo git'umo akatwikiila duhu a bise a ha kwandya na kwandya. 16A henaho nuyizukwa i mihayo ya ng'wa Seeba umo akahayila giki, 'U Yohana wabatiijaga na minzi, aliyo a bing'we mukubatiijiwa na Moyo Ng'wela.' 17I gisi luulu iki u Mulungu akabinha i shakwinha isho akatwinha na a bise abo tunzunije u Seeba Yesu Kilisto, u nene nali nani nose nanghangije u Mulungu?" 18Aho biyigwa i yeniyo bufulika sele; banoga bandya kunkumilija Mulungu balihaya giki, "Hu kuhaya u Mulungu wabinhaga kugaluka nabo a banhu ba mahanga, bingile mu bupanga." 19Huna luulu, abo bakasambaala nguno ya buluhiwa ubo bukilonga kulwa ng'wa Stefano, bakaja buukashika Foenike na Kupulo na Antiokia; kwike batagulomeelile u mhayo ulu iti ku Bayudaya duhu. 20Aliyo baaliho bamo babo, baali bana Kupulo na Kilene; a benabo aho bashika i Antiokia, bujisomboola i nghulu ja ng'wa Seeba Yesu na ku Bayudaya ba Shiyunani. 21U nkono go ng'wa Seeba gwali hamo nabo, banhu bingi buzunya, bungalukila Seeba. 22U mhayo gwenuyo gwahayushika u mu matu ga banhu ba Yelusalemu, buntuma Balinaba kuja i Antiokia. 23Aho washika ko uyega no u kushibona i shigongo sha ng'wa Seeba. Huna ubakomeleja pye a bose giki badimane na Seeba mu moyo gumo. 24Niyo iki u wei wali munhu wawiza, na okalile Moyo Ng'wela na kuzunya, banhu bingi biza u kuli Seeba; lyukula i libita. 25Akiita uja Taso kujunkooba Saulo. 26Aho wampandika wiza nanghwe i Antiokia; bumala ng'waka ngima u mu kanisa bakulangaga ibita itaale lya banhu. Niyo i Antiokia h'uko a bahemba bakandija kwitanwa giki Bakilisto. 27U mu shiku jenijo biza bahangi i Antiokia kufuma Yelusalemu. 28Umo wabo, witanagwa Gabata, huna wimiila uhanga mu nguzu ja ng'wa Moyo giki nzala nhaale ili hihi kwilonga hose pyi u mu si; (na nghana ikilonga mu shiku ja ng'wa Kilaudio). 29Huna pye a bahemba bizunilija, giki buli ng'wene uyo wali na budula asooge sha kubagunaana a badugu ba mu si ya Buyudaya. 30Na nghana bushikilija, bubatwalila banamhala ba kwene mu makono ga ng'wa Balinaba na Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\