SHITWA 12

1U ng'wikanza lyenilo, u ntemi Helode ubalogeja nkono gokwe a banhu ba mu kanisa; ubiitila yabubi bamo babo. 2Umulaga na lilushu u Yakobo, u ng'wanong'wawe wa ng'wa Yohana. 3Aho wabona giki a Bayudaya bayega, ongeja ho; undima nu Petelo, (lyali ikanza lya shigukulu sha migati iti na shibimbya.) 4Huna luulu aho wandima umponya mu jeela, untuula ha silili ya ndiima ine ja balanghani, buli ludiima balanghani bane. Wali n'iganiko lya kunfunya ulu yubita i pasaka. 5Hu kuhaya u Petelo ubiza watuulwa mu jeela giki alanghanwe; aliyo i kanisa yanombelaga mu welwa-ngholo u kuli Mulungu. 6U bujiku bo giki u Helode akunfunya ha ntondo yaho, u Petelo wali alaalile ha gati-gati ya bashilikale babili, hama atungilwe na minyololo ibili, na balanghani babili balanghanaga a ha nyango gwa jeela. 7Kuhayimanila wiza malaika o ng'wa Seeba; heela pe u mu jeela, ushika unkuumya ha lubazu u Petelo. Umisha aling'wila giki, "Buukaga wangu." Yulagala i minyololo iyo wali atungilwe u mu makono gakwe. 8U malaika ung'wila, "Itungage, uzwale ni shilatu shako." Wita chene nghana. Hama ung'wila, "Yigumiilage i kache-mbeho yako unilondeele." 9Huna bufuma hanze alinondeela, aliyo wali atamanaga giki iyo yitagwa nu malaika yeniyo yali ya nghana; u ng'wene wiganikaga alibona sha koolechiwa duhu. 10Bubabita a balanghani a ba kwandya, na a ba kabili. Gwaliho mita gwa chuma gwa kubita ujile mu nzengo; aho bashika ho gubalugukila goyi duhu, bubita bajile buukashika kwibbalabbala limo; kwitulwa u malaika waneka. 11Huna u Petelo witegeleja; uhaya, "I haha luulu namana giki, gashinaga i gete u Seeba wantumaga malaika wakwe, kwiza kunitungula kwinga u mu makono ga ng'wa Helode, kuninja u mu kwisagilwa kose kwa Bayudaya." 12Aho witegeleja giko, uja ku numba ya ng'wa Malia, nina wa ng'wa Yohana uyo witanagwa Maliko; hu uko baali bibilinga bingi bakulombaga. 13Ushika utula hoodi a ha nyango gwa ku butongi, wiza ng'waniki ntumami lina lyakwe Loda, giki adegeleke. 14Ulimana i lilaka lya ng'wa Petelo, uyega no; kwike atalugulile, ushoka alibawila giki; "U Petelo ali hanze wimiilaga." 15Nabo bung'wila, "Bebe hamo osala shi!" Aliyo u wei ongeja u kuhaya giki hu ng'wene; nose buhaya, "Numho malaika okwe duhu u ng'wenuyo!" 16Nanghwe u Petelo ongeja u kutula i hoodi a ha nyango. Aho balugula bumona, bakakumya no! 17Ubahungija nkono bahuumule, huna wandya u kubasomboolela umo Seeba akanfunija u mu jeela. Hanuma ubawila balang'winhe nu Yakobo i mhola jenijo, pye na a badugu a bangi. U wei ufuma, winga; uja ipandi lingi. 18Aho wela a bashilikale bakazwangana no, nguno baali batamanile iyo yali yang'wilongela u Petelo. 19U Helode aho wankooba, ubagisilija na a bashilikale ungayiwa, ulagila babulagwe! U wei winga i Buyudaya uja Kaisalia; uukalenda kwenuko ikanza lya shiku ndebe. 20Kwimanila makanza malebe u Helode wabapelanila banhu ba Tulo na Sidoni; huna luulu a boi bizunilija kwiza u kuli we. Waliho ntumami ntaale wa ha ng'wa ntemi, witanagwa Bulasto, bushika bung'wikumbilija, giki u mhayo gwenuyo guhoyelwe ituulwe ho mhola; nguno i si jabo japandikaga i shiliwa kufuma mu si yakwe u ntemi. 21Huna lusolwa lushiku, u ntemi uzwalila myenda y'ikujo, ya nyatemi. Wigasha h'isumbi lya butemi, aho pye a bose badugije kumona, huna wandya kubaloma! 22A banhu buyunkumilija n'ilaka balihaya giki, "I lyenilo ilaka lya ng'wa mulungu, liti lya ng'wa munhu yaya!" 23I likanza lyenilo malaika wa ng'wa Seeba untula, nguno atang'winhile ikujo u Mulungu; ulyiwa ngino ucha! 24Aliyo u mhayo go ng'wa Seeba gongeja kubiza na nguzu na kusambaala pye a hose. 25U Balinaba nu Saulo aho bamala u nimo uyo gwali gwabatwala i Yelusalemu, bushoka; biza nanghwe u Yohana uyo witanagwa Maliko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\