SHITWA 14

1Aho bali Ikonio, bakingila bubili wabo ng'wisinagogi lya Bayudaya bulomeela, kushisha ibita itaale lya Bayudaya na Bayunani buzunya. 2Kwike a Bayudaya abo baali batazunije bubabipya maganiko a banhu ba mahanga, bubasoba giki babakolwe a badugu. 3Aliyo nahene a ba Paulo nu Balinaba bakashinga mo ikanza ilihu kulwa ng'wa Seeba, bakulomeelaga mu kwisandaala, u Seeba nanghwe akugukaanilaga u mhayo gwa shigongo shakwe; akubinhaga budula bo kwita shimanikijo na mihayo ya kukumya mu nzila ya makono gabo. 4A banhu ba mu nzengo gwenuyo bugabanika, bangi budimana na Bayudaya, aliyo bamo budimana nabo a batung'wa. 5Aho gwandya nsambo, a banhu ba mahanga na a Bayudaya na a batongeeji babo, buyukooba nzila ya kubiitila yabubi a batung'wa, na kubaponda mawe. 6Aliyo bugudeeba u mhayo gwenuyo; bunyenyeka, bupeelela Lukaonia, ku mizengo ya Lustila na Delibe, na mapandi gangi ayo gaali hihi-hihi; 7buja bakulomeelaga Nghulu Jawiza kwenuko. 8U mu Lustila waliho munhu wikalaga igashije, nguno wali nemehazu u mu mhambala jakwe kufuma mu nda ya ng'wa nina, na luulu wali ataali kushimiza nuulu hado kufuma kubyalwa kwakwe. 9U munhu ng'wenuyo wali wandegeleka u Paulo aho akulomeelaga; u Paulo aho wanola chiza, umona ali na kusanya giki adugije kupijiwa. 10Huna ung'wila n'ilaka itaale giki, "Buukaga wimiile na magulu gako!" Wikindika, wandya na kushimiza. 11A banhu aho bagubona uyo akagwita u Paulo, bandya kwihamukila mu lulimi lwabo lwa Shilukaonia; balihaya giki, "Bamulungu batugenihile mu suso ja banhu!" 12U Balinaba bung'witana Zeu, lelo u Paulo bung'witana Helime, nguno h'uyo wali ntongeeji u mu kuyomba. 13U ngabiji wa ng'wa Zeu wikalaga hihi u mu nzengo ng'wenumo, wiza na nzagamba ya ng'ombe, n'ibbipi lya mabonji gahelilwe chiza gutunganyiwa hamo; i shenisho ushenha ha mita gwa nzengo, giki u wei na a banhu bafunye shitambo. 14Aliyo a batung'wa, a ba Balinaba nu Paulo aho bagudeeba u mhayo gwenuyo, butandula shizwalo shabo; bupeela bajile u kwibita lya banhu, kunu balihamuka n'ilaka itaale 15balihaya giki, "Bing'we bababa, nibuli muliita giko? A bise nise tuli banhu duhu giti bing'we. Tulimulomeela giki mulekane nayo i mihayo ya dalali giti yeniyi, mungalukile Mulungu mpanga, u Meeja w'igulu na si na manyanza, ni shose isho shilimo! 16Shibyalilwe na shibyalilwe isho shamala kubita wali wagaleka a mahanga ga banhu bashimizile mu nzila jabo ja benekili git'umo batogelilwe. 17Kwike nahene atalekile u kwikaanila wei ng'wenekili, uyutwitila yawiza mu kutwinha mbula kufuma ng'wilunde, na makanza ga kupandika matwajo; giki atwinhe shiliwa, jiyege i ngholo jise!" 18Nuulu iki bakahaya mihayo ili giko, nahene bakakoya no; ahene nose bakabahangija ku kale a banhu u kubafunija i shitambo. 19Aliyo bahayiza Bayudaya ba kufuma Antiokia na Ikonio, bubahumbuula a banhu, bumponda mawe u Paulo; huna bundutanja bantwalile hanze ya nzengo baliganika wachaaga! 20Aliyo a bahemba aho bibilinga bumpindya ha gati, ubuuka wingila hangi u mu nzengo. Ha ntondo yaho winga mo nu Balinaba, buja Delibe. 21Aho balomeela u mu nzengo gwenuyo, bupandika bahemba bingi, huna bubuuka bashokile Lustila na Ikonio na Antiokia. 22Baja bakubatimbyaga ngholo a bahemba, bakubakomelejaga bikale bahandatilile u mu kuzunya; na kubawila giki, "Shiigelile twingile u mu butemi bo ng'wa Mulungu mu nzila ya buluhi butaale." 23Buli mu kanisa yene babizaga ulu bamala kubasolela banamhala na kulomba mu kufunga, babatuulaga mu bulanghani bo ng'wa Seeba uyo banzunije. 24Bahayumala kubita u mu Pisidia, buja buukashika Pamfulia. 25Huna aho bamala kugulomeela u mhayo mu Peliga buja Atalia. 26Kufuma kwenuko bushikiila Antiokia, uko baali balombelwa na kutuulwa mu bulanghani bo ng'wa Mulungu, kulwa nimo uyo bakagumala gwenuyo. 27Aho bashika bibilinga i kanisa, bisomboolela iyo Mulungu wajaga akubeejaga hamo nabo, ni giki a banhu ba mahanga nabo baalugulililwe u nyango gwa kuzunya. 28Bakikala kwenuko ikanza ilihu bali hamo nabo a bahemba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\