SHITWA 15

1Aliyo kuhayimanila banhu balebe batulumenha bizile kufuma Buyudaya, aho bashika i Antiokia buyubalanga a badugu giki, "Ulu mutasaalilwe git'umo shili shimile isho tulangilwe na Musa, mutudula u kupijiwa!" 2Yubuuka yombo na wihalalija butaale, kwike a ba Paulo nu Balinaba bimiila higiyi kwishokeja nabo a banhu benabo; nose yubonwa giki hambu-hambu u Paulo nu Balinaba batung'we hamo na bangi, balinhe kuja i Yelusalemu u ku batung'wa na a banamhala, kulwa nguno ya halali yeniyo. 3Aho balagwa ni kanisa, bubitila Foenike na Samalia, buja bakwisomboolaga mu welwa-ngholo pyi i mihayo ya kugaluka kwa banhu ba mahanga; pye a badugu bakayega no. 4Aho bashika i Yelusalemu, begelejiwa ni kanisa hamo na a batung'wa, na a banamhala; bubasomboolela iyo Mulungu wabeejaga hamo nabo. 5Huna bimiila Bafalisayo, abo baali bakwanukula u kuzunya; bandya kuhaya giki, "A banhu ba mahanga shiigelile bayusaalwa na kukomelejiwa kushidima i shilagilo sha ng'wa Musa!" 6A batung'wa na a banamhala bibilinga kugulola u mhayo gwenuyo. 7Lyubita ikanza baliguhoyela, huna wimiila u Petelo ubawila giki, "Bababa badugu bane, a bing'we benekili mumanile umo Mulungu akasolela makanza malebe; yabizaga ka kale ho, giki a banhu ba mahanga bagwigwe u mhayo gwa Nghulu Jawiza kufuma kuli nene, bazunye. 8Huna u Mulungu uyo ayimanile i myoyo, ubakaanila mu kubinha Moyo Ng'wela git'umo akatwinhila a bise. 9Aho bazunya atasolanije a ha gati yise na a boi u mu kujeeja i ngholo jabo. 10Hama nibuli luulu i haha mulingema u Mulungu, mu nzila ya kubatuulila ijoki idito mu nhingo a bahemba, ilo tulilemeelilwe a bise u kulibuucha, pye na a bakulugenji bise baali balilemeelilwe? 11Nguno a bise tuzunije giki, tuli bapijiwa kulwa shigongo sha ng'wa Seeba Yesu, git'umo ili nu ku bene." 12Huna pyi i libanza lyuhuumulija sele kubadegeleka a ba Balinaba nu Paulo; nguno bakandya kusomboola umo Mulungu wabeejaga shimanikijo na mihayo ya kukumya u ku banhu ba mahanga kubitila mubo. 13Aho bamala, u Yakobo ushosha alihaya giki, "Bing'we bababa, nidegelekagi badugu bane. 14U Simioni watusomboolela git'umo kufuma kale u Mulungu abizukilile a banhu ba mahanga, hama niyo wamala kwisolela banhu kulwa lina lyakwe kufuma u mubo. 15U gwenuyu gwideebelile nu mhayo gwa bahangi umo gwandikililwe; giki, 16'Ha numa ya mihayo yeniyi nakushoka, nizenge bupya i numba ya ng'wa Daudi iyo igwile, nakwizenga hangi, yinge u mu busagambuke wayo, nibeeje bupya yimiile hangi. 17Nguno shiigelile na a banhu a bangi bankoobe u Seeba, pye a banhu ba mahanga abo bakwitanilagwa ku lina lyane; alihaya Seeba uyo akuyitaga i yeniyi, 18iyo imanikile kufuma kale na kale.' 19"Ali luulu, u bulamuji bone buli giki, tutizubazwanja a banhu ba mahanga abo bakungalukilaga Mulungu. 20Aliyo tubandikilagi giki bikomanye nabo u busoso bo kwitongeleja ku mashiikolile, nu bujingi; hama yaya nuulu kulya ndimu ja kunigwa, na a mininga yaya. 21Nguno kufuma shibyalilwe sha kale na kale, u Musa ali na bahemba bakwe hose-hose u mu mizengo; buli sabato akasomagwa u mu masinagogi." 22Gukabayeja a batung'wa na a banamhala, ni kanisa i yose, gwa kubasola banhu kufuma mubo, giki babatume baje i Antiokia hamo nu Paulo nu Balinaba. Usolwa Yuda, uyo witanagwa Balisaba na Sila, bamo ba banhu bataale u ng'wigele lya badugu. 23Bubinha na nyaluba ya kuja nayo; ihayile giki, "Bise badugu bing'we batung'wa, hamo na banamhala: Ku badugu bise a ba mahanga, abo bali Antiokia na Sulia, na Kilikia. Tulimugisha. 24Twigwile giki bamo ba mu bise baashikile kwenuko, bumukoya na mihayo ya kumuzwanja maganiko; tutabatumile bise a benabo! 25Ali luulu, a bise u kuunu tuli n'iganiko limo, twabonile ili yawiza kusola banhu tubatume bize uko muli, hamo na a batogwa bise, a ba Balinaba nu Paulo; 26banhu abo bifunya bupanga wabo kulwa lina lya ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 27Babo kwenuko luulu ba Yuda na Sila, twabatumaga bize ko hamo nabo; bakumuwila i mihayo yeniyi git'umo ili. 28Nguno yabonekanile u kuli Moyo Ng'wela hamo nu ku bise giki, itiho nguno ya kumuseseja nigo gungi gose-gose, ulu iti mihayo iyi giki: 29Yaya u kulya i shitambo sha mu mawitongeleja, na a mininga, pyi ni ndimu ja kunigwa; yaya nuulu kwisanja mu mihayo ya bujingi. Ulu ng'ulekana nayo i yeniyo, mukutungilija. Ikalagi mu mhola." 30Huna aho balagwa, buja buukashika i Antiokia; aho balikuminga pyi i libita, bubinha i nyaluba. 31Yahayumala u kusong'wa bakayega no, hangi bulungujiwa nu bukomelejiwa wenubo. 32U Yuda nu Sila bubatimbya ngholo na kubaguzuhya a badugu; nguno nabo baali bahangi. 33Aho bikala nabo ikanza lya shiku ningi ho hado, bulagwa bashoke mhola u ku badugu abo baali babatuma. [ 34Aliyo u Sila utogwa kwikala nabo u ng'wene.] 35Na a ba Paulo nu Balinaba bulenda i Antiokia, budimana na bangi bingi mu nimo gwa kulanga na kugulomeela u mhayo go ng'wa Seeba. 36Aho jabita shiku ndebe u Paulo ung'wila u Balinaba giki, "Tushokage ko hangi tuje tubageniha a badugu u mu mizengo i yose, uko twagulomeelile u mhayo go ng'wa Seeba; tuje tubalola umo balijila." 37U Balinaba ubona ibeelelile banjane nu Yohana, uyo witanagwa Maliko. 38Aliyo u Paulo ubona ikubeelela ulu kuleka kunsola u munhu ng'wenuyo, nguno aho bali Pamfulia akabaleka, winogolelwa u kuja nabo u ku nimo. 39Yu, niyo bubiza ho wizwanja butaale; kushisha nose bulekana. U Balinaba unsola u Maliko uja nanghwe Kupulo. 40U Paulo u ng'wene unsola Sila; aho bamala kulombelwa shigongo sha ng'wa Seeba na a badugu, 41ubuuka ajile. Ubita mu Sulia na Kilikia, uja akujiguzuhyaga i kanisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\