SHITWA 16

1Huna utulumenha ajile uukashika Delibe, ulumbulila kuja Lustila; a henaho waliho nghemba umo lina lyakwe Timoteo, ng'witunja wa nkima Nyudaya nzunya, u ise wali Nyunani. 2U nghemba ng'wenuyo wakaanilagwa chiza na a badugu ba Lustila, na a ba Ikonio. 3U Paulo utogwa kuja nanghwe, huna unsola unsaala, kulwa nguno ya Bayudaya abo baali bazengile i mhandi jenijo, iki pye a bose baali bamanile giki u ise wali Nyunani. 4Huna aho balibita hose-hose u mu mizengo, buyubinha i shilagilo isho shali shafuma ku batung'wa na banamhala ba Yelusalemu. 5I kanisa jikaguzuhiwa u mu kuzunya, niyo juyongeja u kukula buli lushiku. 6Aliyo u mu si ja Fulugia na Galatia bakabita mo duhu, nguno u Moyo Ng'wela wali wabalemeja u kugulomeela u mhayo u mu Asia. 7Aho batumbya Musia, bugema kwingila mu Bitunia, kwike nu kwene atabazuniligije u Moyo wa ng'wa Yesu. 8Huna bubita baliyikilimbija i Musia, buukashika Tiloa. 9Makanza ga bujiku u Paulo umona mu koolechiwa, muna Makedonia; imiilile aling'wikumbilija alihaya giki, "Kilaga wize kuunu Makedonia utugunaane!" 10Aho wakubona u koolechiwa kwenuko, haho na haho twandya kukooba kuja Makedonia, nguno akamana giki u Mulungu watwitanaga kuja koi kubalomeela Nghulu Jawiza. 11Aho twinga i Tiloa tulinhya itanga, tugoloola kuja Samotilake; aho wela tushika Neapoli. 12Huna u kufuma a henaho tuja tuukashika Filipi, u kwenuko tukikala ko shiku ningi. I lipandi lyenilo lyali lisugilwe na Balumi, hama u gwenuyo hu gwali nzengo gwabo ntaale. 13A ha ntondo yaho yali sabato, twinga u mu nzengo tufuma hanze ya mita, nguno twali na nghumbu ja kupandika ipandi lya kulamija. Tuja tuukigasha ha nghilimva ya mongo, tulungalunga na bakima bakiza kwibilinga henaho. 14Waliho umo wabo, lina lyakwe Ludia, njinja ntaale wa myenda ya langi ya nzulunge, nshike wa mu nzengo gwa Siatila, hangi munhu wa logohano kuli Mulungu. U nkima ng'wenuyo aho wigwa, u Seeba wilugula i ngholo yakwe, uyanukula iyo yahayiagwa na Paulo. 15Ubatiijiwa u wei, ni kaya yakwe; huna utwikumbilija uhaya, "Ulu mulibona giki nali nsanyiwa u kuli Seeba, nzugi ng'wikale ha ng'wane." Niyo akatudayiila no u mu mhayo gwenuyo! 16Lwise lumo twajaga kwilomba, tumanhya na ng'waniki nsese, wali n'isamva lya buchuuja, lyang'winhaga budula bo kubapandikila solobo nhaale a ba ise-bugonzo kulwa kuchuuja. 17Huna wandya kunkuubilija u Paulo na a bise, kunu alilila uhaya giki, "A banhu benaba batumami ba ng'wa Mulungu uyo ali higulya no, baliho u ng'wenumu kulwa nguno ya kumulomeela nzila ya bupiji." 18Jikakwila i shiku akugwitaga u mhayo gwenuyu, nose gunkoya u Paulo; ugaluka uliwila i lisamva giki, "Nalikulagila mu lina lya ng'wa Yesu Kilisto, nfumage!" Lyunfuma nghana i likanza lyenilo duhu. 19A ba ise-bugonzo aho babona giki bajimiija u kwisagilwa kwabo kwa solobo, bubadima a ba Paulo nu Sila, bubadutanja babatwalile kwigulilu, ku butongi bo basugi. 20Buukabashisha ku balamuji, buhaya giki, "A banhu benaba Bayudaya, aliyo balituyugagulila u nzengo gwise. 21Bakujaga bulomeela mihayo itatwigeleelilwe a bise, iyo tutudula u kwiyanukula nuulu kwiyita, nguno tuli Balumi a bise!" 22Pye a banhu bubazanzamukila. A balamuji bulagila bazuujiwe i shizwalo, batulwe mbooko. 23Aho bamala kubatulagula mbooko ningi, bubaponya mu jeela; bunkomeleja u nanghani wa jeela abalanghane na witegeleja. 24Nanghwe aho wamala kukomelejiwa giko ubaponya mu chumba sha mu gati ya jeela, hama ulola ubatunganija ha manti a magulu gabo. 25Mu makanza ga bujiku ha gati, u Paulo nu Sila balombaga na kungongoola Mulungu mu mimbo; a batungwa bichabo badegelekile. 26Kuhayimanila yadinghima nyahinga nhaale; pyi i jeela yutinginyiwa, nu nsingi gwayo. I milyango yuluguka pye, ni minyololo iyo baali batungilwe a batungwa yutaliguka. 27U nanghani umisha, aho wibona i milyango ya jeela yalugukaga, usopoola lushu giki ibulage, nguno akiganika a batungwa bapeelaga. 28Aliyo u Paulo uhamuka n'ilaka itaale uhaya giki, "Utiziyagaja, tuliho pye a bose!" 29Ulomba yenhwe tala, huna wiza wangu-wangu kunu akudetemaga, ushika ugwa u ku butongi bo ba Paulo nu Sila. 30Ubafunya hanze; huna ubabuja giki, "Bababa, niite mhayo ki napandike kupila?" 31Nabo bung'wila, "Nzunyage Seeba Yesu, ukupijiwa u bebe ng'wenekili ni kaya yako!" 32Bunsomboolela u mhayo go ng'wa Seeba, pye na a ba mu kaya yakwe. 33I likanza lyenilo itaali bujiku giko, ubasola uukabooja a machubagukile ga butulwa, hama ubatiijiwa u wei pye na a ba mu kaya yakwe. 34Ubingija mu kaya yakwe ubabeegeja shiliwa; kaya ngima yokala buyegi nguno bakanzunya Mulungu. 35Aho wela, a balamuji butuma nhung'wa u ku jeela balihaya giki, "Balekelagi a bing'wana benabo." 36U nanghani wa jeela ung'wila u Paulo giki, "A bataale bahaya mulekelwe; jagi mhola luulu!" 37Aliyo u Paulo unshokeja alihaya giki, "Baatutulile mu butongi wa banhu liimi-nyange, hama butuponya mu jeela, nduhu nuulu kutudegeleka ng'wibanza aliyo tuli Balumi, i haha hu balihaya kutupeeja mu kwibisa-bisa duhu? Yaya i giko, ni bizage a boi benekili batufunye!" 38Abo baali batung'wa aho bishisha i mihayo yeniyo u ku balamuji, bakogoha no aho bigwa giki baali Balumi. 39Buja buukabagwila mu magulu; aho babafunya hanze bubiyandiila bafume u mu nzengo. 40Aho bafuma u mu jeela, buja ha ng'wa Ludia; bahayumala kubatimbya ngholo a badugu, bugumha bajile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\