SHITWA 17

1U mu lugendo lwabo bubitila Ampifoli na Apolonia, buukashika Tesalonike, lyaliko isinagogi lya Bayudaya. 2U Paulo ushisha sabato idatu akwingilaga mo wahoya nabo mihayo ya mu shandikwa, git'umo witilaga na kale. 3Wabakundulilaga na kuboolekeja hape, giki yali ing'wigelile u Kilisto aluhiwe na kujuuka kufuma mu bafu. Ubawila giki, "U Yesu uyo nalimusomboolela mhola jakwe ng'wenuyu, huna ng'wene u Kilisto." 4Bamo babo bakaguloleela bizunilija nabo a ba Paulo nu Sila; u mu benabo baalimo na Bayunani bingi, abo baali balamya ba ng'wa Mulungu, hamo n'iganda lya bakima bakujiwa. 5Aliyo a Bayudaya bakabona wilu, busoleleja ibita lya banhu bahunga kufuma ng'wigulilu. Aho balibilinga i libita lyenilo, bandya nsambo u mu nzengo. Biza ha ng'wa Yasoni badaalulaga, balibakooba giki babafunije hanze ku banhu. 6Aho babagayiwa hoi, bundutanja u Yasoni hamo na badugu bangi, bubatwala ku basugi ba nzengo; kunu baliyoganya balihaya giki, "Baashikile nu kuunu a banhu abo bakujaga buyugagula si; 7u Yasoni h'uyo wabanukulile. Aliyo bashidalahile i shilagilo sha ng'wa Kaisali, bakuhayaga giki angu aliho ntemi ungi Yesu!" 8Bubayuugagula a banhu na a batongeeji aho biyigwa i mihayo yeniyo. 9Bumbiisha ihyu u Yasoni na a biye, huna bubalekela buja. 10Haho na haho i bujiku, a badugu bubafunya a ba Paulo nu Sila, bubatwala Beloya; aho bashika ko bingila ng'wisinagogi lya Bayudaya. 11A bene baali balembeezu kutinda a bana Tesalonike, bakagwanukula u mhayo na bukalalwa bose, buyushilola i shandikwa buli lushiku, babone ulu ili giko i mihayo yeniyo. 12Bingi bakazunya, bamo baali bakima bakujiwa ba Shiyunani, na a bagosha nabo baali bati bagehu. 13A Bayudaya ba Tesalonike aho bigwa giki u Paulo akugulomeelaga u mhayo go ng'wa Mulungu ni Beloya, buja nu kwene, buukabayugagula na kubazwanja a banhu. 14Aliyo haho na haho a badugu bung'winja u Paulo buja nanghwe ku ng'walo gwa nyanza, buneka u Sila nu Timoteo. 15Abo bakaja nu Paulo bakajushika nanghwe Atene. Aho wamala kubalagija giki bakabawile a ba Sila nu Timoteo banguhe u kwiza u kuli we, a boi bushoka Beloya . 16U Paulo aho ali mu nzengo gwa Atene abalindiilile a biye, akabona mo mbika na mbika ja shiikolile sha kulamiwa; u mhayo gwenuyo gunkoya no u mu moyo gokwe! 17Uyingila ng'wisinagogi lya Bayudaya wahoya nabo, hamo na a bangi abo bizaga mo kulamya. Na kwigulilu wajaga buli lushiku wakahoya na a babo baaliko. 18Baaliho na basomi bataale, bitanagwa Baepikuleo na Bastoiko; bamo babo aho bamanhya nanghwe u Paulo buyuhaya giki, "U nghalahala uyu nanghwe ni aligaagaana kuhaya ki shi?" Bangi buyuhaya giki, "Alibonekana kubiza nomeeji o mihayo ya bamulungu bageni!" Bakahaya giko nguno u Paulo wabalomeelaga nghulu ja ng'wa Yesu na ja bujuuko. 19Nose banoga bundima, buntwala kwinumba lyabo lya kwibilingila litanagwa Aleo-Pago; buukamuja kwenuko giki, "Bebe a malange ayo ulilanga genaya mapya, tudugije kugamana nise? 20Nguno i mihayo iyo ulitwenhela yeniyi, migeni gete u mu matu gise! Na luulu tuli na nghumbu ja kugamana a makulu gayo!" 21Nguno pye a bana Atene na a bageni abo bikalaga mo baali bati na gwa kwita gungi, ulu iti kwiyinha suusu duhu, nuulu kudegeleka mihayo migeni. 22Huna ubuuka u Paulo wimiila u ng'winumba lya Aleo-Pago; uhaya giki, "Bababa bana Atene, nalibona a bing'we mukalalilwe no i mihayo ya dini. 23Nguno u mu kubita-bita kwane, buli kwene ulu nalola nakwibonaga i mihayo ya kalamije king'we. Naabitile na kubona wandike ha ng'walilo nebe buhayile giki, 'Kuli Mulungu uyo atamanikile.' Ali luulu, u nene nalimulanja uyo mukanamyaga mu butumana ng'wenuyo. 24U Mulungu u Meeja wa si ni shose isho shilimo, atikalaga mu maduku ga kubeejiwa na makono, nguno u wei hu Seeba w'igulu na si. 25Niyo atagongile kutumamilwa na makono giti giki ngayiwa, nguno hu ng'wene uyo akabinhaga pye a bose u bupanga ni myuyi, ni shikolo i shingi pyi umo shigelelile. 26Huna ng'wene uyo akagabeeja pye a mahanga ga banhu kufuma muli munhu umo, giki bisambaalile pyi i si, bazenge mo. Ubatuulila na makanza, ni mbimbi: mihayo iyo ihelilwe kufuma kale kulwa wikalo wabo; 27giki bayubbabbasha-bbabbasha, nose bampandike u Mulungu, nuulu iki ati kule na buli umo wise. 28Nguno u muli we h'umo buli u bupanga wise, nu kuyeela-yeela kwise kuli muli we. Pyi nu bumunhu wise h'umo buli, git'umo na bamo ba bimbi bing'we bakahayilaga giki, 'Na a bise tuli shiseeng'wa shakwe.' 29Nose iki tuli shiseeng'wa sha ng'wa Mulungu, tutiziganika giki u Mulungu ashikile kugelanijiwa na shikolo giti zahabu nuulu feza, nuulu mawe ga mpango ntaale ayo gakabeejiagwa na bugaliili bo banhu. 30U mu makanza ga butumana, u Mulungu wali abalekile duhu a banhu, aliyo i haha alibalagila pye a banhu hose-hose giki bagaluke. 31Nguno luliho lushiku alutuulile, lo kubalamula pye a banhu mu butungilija, mu nzila ya ng'wa Munhu uyo ansolile we. U Mulungu akanjuucha u Munhu ng'wenuyo kufuma mu bafu, uboolekeja hape pye a banhu giki akugushikilija u mhayo gwenuyo." 32Aho bigwa mhayo gwa bujuuko wa bafu, bamo bandya kuneeneleja mu budalahi balihaya, "Yu, wigejaga luulu, tukwidegeleka n'ikanza lingi hangi i mihayo yako!" 33Huna ubingila hoi u Paulo. 34Aliyo bamo na bamo bakazunya budimana nanghwe; mu benabo walimo Dionisio, umo wa banhu ba mu Aleo-Pago, na nkima lina lyakwe Damali, na bangi abo baali hamo nabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\