SHITWA 18

1Aho yabita i yeniyi u Paulo winga i Atene, uja Kolinto. 2Wibona na Nyudaya nebe myalilwa wa Ponto, witanagwa Akula; akasangwa hu washikile makanza genayo duhu kufuma Italia, hamo na nke wakwe Piliskila. Nguno u ntemi Kilaudio akalagila giki pye a Bayudaya binge u mu nzengo gwa Lumi. Huna luulu u Paulo uja ha kaya yabo uukalenda nabo. 3Buyutumama hamo, nguno baali bamanile nimo gwa mbika imo; baali babeeja ba maheema. 4Kwike u wei u Paulo buli sabato wajaga ng'wisinagogi kulanga; upandika Bayudaya na Bayunani ba kwizunilija nanghwe. 5A ba Sila nu Timoteo aho biza kufuma i Makedonia, bunsanga u Paulo gundadilile no u nimo gwa kugulomeela u mhayo, na kubakaanila a Bayudaya giki u Yesu hu ng'wene u Kilisto. 6Aliyo aho balema buyunsondagula, akagunghumula shizwalo shakwe kunu alibawila giki, "A mininga ging'we ni gabizage ha mitwe ying'we, neelaga u nene. Kufuma haha naja ku banhu ba mahanga!" 7Ubingila uja mu numba ya ng'wa Tito Yusto, yali hihi ni lisinagogi. U munhu ng'wenuyo wali namya o ng'wa Mulungu. 8U ntaale w'isinagogi wali Kilispo, nanghwe unzunya Seeba pyi ni kaya yakwe; na Bakolinto bingi abo bakigwa bakanzunya u Seeba bubatiijiwa. 9Lwise lumo makanza ga bujiku u Seeba ung'wila u Paulo mu koolechiwa giki, "Utogohage; u bebe yombaga duhu, yaya u kuhuumula. 10U mu nzengo gwenuyu nali na banhu bingi, atiho nuulu umo wa kukuubukila na kukwitila yabubi, nguno nali hamo nangho." 11Akikala mo ng'waka na myeji itandatu akubalangaga mhayo go ng'wa Mulungu. 12U mu shiku jenijo Galio ubiza nsugi wa Akaya, a Bayudaya aho babona giko buniila gwinda u Paulo, bundima buntwala kwibanza. 13Buukamuula balihaya, "U munhu ng'wenuyu akubalangaga a banhu giki bayunamya u Mulungu mu nzila ja hanze ya shilagilo!" 14Aliyo u Paulo aho wibeeja-beeja giki andye kusomboola, u Galio ubawila a Bayudaya, "Bing'we Bayudaya, ulu ni gwali mhayo gwa bukenaaguji nuulu gwa wibonya wabubi, ni niyumilija u kumudegeleka. 15Aliyo ulu ya wihalalija kulwa nguno ya mihayo na mina ga mu shilagilo shing'we duhu, i yeniyo ilonjagi bing'we benekili. U nene natatogilwe u kubiza namuji wayo i mihayo yeniyo." 16Ubapeeja a h'ibanza. 17Huna pye a bose bundima Sostene, uyo wali ntaale w'isinagogi; bandya kuntulagula haho butongi w'ibanza. Aliyo u mu yose yeniyo, u Galio atafumilwe ngholo nuulu hado. 18U Paulo ongeja u kulenda nabo a badugu. Ha numa ya shiku ningi ubuga nyanza ajile Sulia, na a ba Piliskila nu Akula baali hamo nanghwe. Aho ali mu Kenkilia umooga u ntwe gwakwe, nguno wali mu shilahilo. 19Bahayushika Efeso ulekana nabo, u wei wingila ng'wisinagogi kujuhoya na Bayudaya. 20Aho banomba giki alende ikanza ilihu ho hado ulema. 21Ubalaga alihaya giki, "Ulu Mulungu utogwa, nakwiza ikanza lingi u ku bing'we." Huna ubuga nyanza ajile, winga i Efeso. 22Aho washika Kaisalia ulinha ngulya kuja kwigisha i kanisa, hanuma utulumenha kuja Antiokia. 23Akikala ko ikanza ilebe; wanoga ubuuka hangi ajile akusingijaga mu si ja Galatia na Fulugia, alibagisha na kubaguzuhya pye a bahemba. 24Nyudaya nebe nanghwe uja ko i Efeso; i lina lyakwe wali Apolo, myalilwa wa Isikandelia. Oli ngosha o budula mu kuloma na mu shandikwa. 25U munhu ng'wenuyo wali alangilwe i nzila ya ng'wa Seeba, hama wali nsebu kingi nasho u mu moyo gokwe. Niyo nuulu iki wali amanile bubatiija bo ng'wa Yohana duhu, aliyo nahene wisomboolaga na budeeba i mihayo ya ng'wa Yesu. 26Huna wandya kulomeela mu kwisandaala u ng'wisinagogi; a ba Piliskila nu Akula aho bang'wigwa, bunsola buukananja chiza i nzila ya ng'wa Mulungu. 27Wahayubuuka kuja Akaya, a badugu buntimbya ngholo, bandika na nyaluba kuja u ku bahemba ba kwenuko giki bang'wanukule. Aho washika ko, akabagunaana no a bahemba abo baali bamala kuzunya kulwa shigongo. 28Nguno akayubahehenaja kingi nasho a Bayudaya; uyubagoola hape-hape, akuboolekejaga kufuma mu shandikwa, giki u Yesu hu ng'wene u Kilisto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\