SHITWA 19

1U Apolo aho ali Kolinto, u Paulo wajaga akubitaga ku si ja ku magulya. Huna utulumenha ajile Efeso; usanga koi bahemba balebe. 2Ubabuja, "Aho ng'wazunya mukang'wanukula u Moyo Ng'wela?" Bunshokeja balihaya, "Tutaali nuulu kwigwa giki aliho na Moyo Ng'wela!" 3Ubabuja hangi giki, "Hama ng'wabatiijiwa bubatiijiwa ki luulu?" Nabo bung'wila, "Mu bubatiija bo ng'wa Yohana Matiija." 4Huna u Paulo ubawila giki, "U Yohana wabatiijaga bubatiija kulwa nguno ya kugaluka; wabakomelejaga a banhu kunzunya Yesu, uyo oli giki akwiza ha numa yakwe." 5Aho bigwa giko bubatiijiwa mu lina lya ng'wa Seeba Yesu. 6U Paulo aho wabatuulila makono ubikiila u Moyo Ng'wela, bandya kulungalunga mu ndimi jingi, na kuhanga. 7Baali bagosha giti ikumi na babili. 8Akamala myeji idatu akwingilaga ng'wisinagogi walungalunga nabo mu kwisandaala, kunu akubalomeelaga na kubaduta mu mihayo ya butemi bo ng'wa Mulungu. 9Aliyo bamo babo baali baganghanazu na badalahi, bandya kwisondagula i Nzila yeniyo ku butongi bo banhu. U Paulo ubaleka, ubinja a bahemba; wandya kuyubalanga buli lushiku ng'widalasa lya ng'wa Tulano. 10Umala myaka ibili akugutumamaga u nimo gwenuyo, kushisha pye a bikaji ba Asia, babize Bayudaya nuulu Bayunani, bugwigwa u mhayo go ng'wa Seeba. 11I shitwa isho akayubeeja u Mulungu mu nzila ya makono ga ng'wa Paulo shali sha kukumya no, shikilile kasomboolele! 12Nose na basaatu buyupijiwa kulwa kutwalilwa shizwalo na shitambaala isho shali shakuumiwa ha mili gokwe; na a babo baali na masamva gabafumaga. 13U mu shiku jenijo bakigela na Bayudaya balebe, bayeelaga hose-hose bakugemaga kupeeja masamva mu lina lya ng'wa Seeba Yesu. Balitumamilaga u ku banhu ba masamva balihaya giki, "Nalimupeeja mu lina lya ng'wa Yesu uyo akulomeelagwa na Paulo." 14U mhayo gwenuyu bakagwita na bitunja mpungati ba Nyudaya umo ngabiji ntaale, witanagwa Sikewa. 15Aliyo i lisamva lyubashokeja lilihaya, "U Yesu naamanile, nu Paulo nang'witegelegije, al'a bing'we muli banani?" 16U munhu uyo wali n'isamva ubasakamila, ubaheeba kibi-kibi; ubatandaguja i shizwalo! Kwike bupuluguka, bupuluka u mu numba yeniyo, aliyo bali duuhu, na bajimaga machubagukile! 17U mhayo gwenuyo bugumana pye a bikaji ba mu Efeso; a bose, Bayudaya na a Bayunani, bugwilwa booba. I lina lya ng'wa Seeba Yesu lyukujiwa. 18Bingi abo bakazunya buyufunya bukaaniji bakwisomboolaga iyo biyitaga. 19Bamo baali balogi; bingi babo bushikuminga i shitabo shabo shupemva ku butongi wa banhu bose. Aho gwabalwa u mpango gwa shitabo shenisho, shubonekana shipande shihumbi makumi atano sha feza nuulu dilakima: jali dilakima shihumbi makumi atano. I dilakima imo yali na mpango gwa hela ja kunipa munhu mheela ya lushiku lugima.'. 20U mu giko u mhayo gukongeja kubiza na nguzu, na kusambaala hose pye kulwa budula bo ng'wa Seeba. 21Aho yabita i yeniyi, u Paulo ubona u mu moyo giki abite Makedonia akaje Akaya, huna akalumbulile kuja Yelusalemu; uhaya, "Ulu nalashike u kwenuko shinigelile naje ni Lumi nakabone nu kwene." 22Huna ubatuma babili ba bagunaani bakwe, ba Timoteo na Elasto, butonga i Makedonia; u wei ulenda ho hado u mu Asia. 23Jubita shiku kaganda ataali aliho, kuhayimanila gwigela nsambo kulwa nguno yayo i Nzila yeniyo. 24Waliho nsuji nebe o feza witanagwa Demetilio, wabeejaga shiikolile sha feza sha hekalu ya ng'wa Alitemi. U mu giko batumami bapandikilaga milimo mingi a ha ng'wakwe. 25Huna luulu u munhu ng'wenuyo ubakuminga abo baliilaga u mu nimo gwenuyo; ubawila giki, "Bagosha, angu mulibona giki u niilo gwise guli mu nimo gwenuyu. 26Aliyo i haha hu mulibona, nu kwigwa muliigwa, giki u Paulo ng'wenuyu wahumbuulile banhu bingi. Niyo iti mu Efeso umu duhu, hihi pye a hose u mu Asia; akujaga uhaya giki angu bati bamulungu abo bakabeejiagwa na makono. 27Nose hu kuhaya u niilo gwise gwenuyu guli mu nhabaala ya kwingila mu kudalahwa; hama ni hekalu ya ng'wa mulungu wise u nkima, u Alitemi ni yene ili mu kwihiga kwa kubalwa giki iti na solobo. Ni likujo lyakwe nalyo likwika, aliyo i Asia i yose ikanamyaga; niyo pyi duhu a hose u mu si." 28Aho bigwa giko bupelana no, bandya kuyoganya balihaya giki, "U Alitemi wa Baefeso ng'wene ntaale!" 29Pyi u nzengo guyuuguka, bubahaja biye ba ng'wa Paulo, ba Gayo na Alistako bana Makedonia, bubatwala kwinumba lya kwiloleelela mabina na mawigusha; pye a banhu bulilimuka nhambo bajile ko. 30Aliyo u Paulo aho wihamba u kuja kwigulanya u ng'wibita, bunemeja a bahemba. 31Hama bamo ba batongeeji baali banwani biye, butuma nhung'wa baling'wikumbilija atizukiyoolecha u kwinumba lyenilo. 32Abo baaliho hoi, buli bene bayoganyaga balihaya mihayo yabo duhu. Niyo iki gwali nsambo, a bingi baali batamanaga ni shisho shali shabenheleja kwibilinga. 33U ng'wibita lyenilo baalimo na Bayudaya; huna a bene bunsola Isikanda, bung'wila abahuumuje a banhu. Nghana wandya kubahungija nkono giki abasomboolele. 34Kwike aho badeeba giki wali Nyudaya nanghwe, buhoolanija pye a bose bakuyoganyaga n'ilaka lya higulya, nose lyushika ikanza lya sa giti ibili balihamuka buhaya giki, "U Alitemi wa Baefeso ng'wene ntaale!" 35Nose kalani ntaale wa mu nzengo ubahuumuja, huna wandya kubawila giki, "Bing'we bababa Baefeso, munhu ki uyo atamanile giki u nzengo gwa Baefeso gukalanghanaga hekalu ya ng'wa Alitemi u ntaale, hamo ni shikolo isho shikagwa kufuma ng'wigulu? 36Ali luulu iki i mihayo yeniyi atiho munhu nuulu umo uyo ashikile kwiyihalalija, ili yawiza muhuumule; itiho nguno ya kwita nsambo. 37Nguno ahene nghana a banhu benaba ng'wabenhaga, aliyo batasolile shikolo shose-shose sha mu hekalu ying'we, nuulu bataali kundukagula u mulungu wing'we. 38Hu kuhaya u Demetilio na a batumami biye ulu giki bali na mhayo gwa kumuula munhu ose-ose, galiho a mabanza, na a balamuji baliho; ni bajage kwenuko bakimiile. 39Hama nuulu gubize guliho mhayo gungi gose-gose uyo muligukooba, pyi i yose yeniyo ikulolwa ha lubanza ulo luzuniligije. 40Al'i mbika iyo twabeejaga i lelo iyi, ishikile kutwenheleja kwinhwa nsango kulwa kwenheleja nsambo, nguno tuti na nzila yose-yose ya koolecha ni shikolo ki isho shatubilingaga giki aha." 41Aho omala kuhaya giko ubawila a banhu kusambaala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\