SHITWA 20

1Aho yabita i yose yeniyo u Paulo ubitana a bahemba ubatimbya ngholo, na ubalaga ubuuka kuja Makedonia. 2Waja alibita hose-hose i mhandi jenijo akulungalungaga mihayo mingi ya kubakomeleja a banhu, nose ushika i Buyunani. 3Akamala mo myeji idatu; aho wahaya kubuuka kuja Sulia kubitila mu nyanza, ugalucha a maganiko; ushoka ubitila Makedonia, nguno akabona giki a Bayudaya baali basigana mhayo gwa kumulaga. 4Bakaja nanghwe bana Tesalonike, ba Sopatilo ng'wana Piliho muna Beloya na Alistako na Sekundo, na Gayo muna Delibe, hamo nu Timoteo; na bana Asia ba Tikiko na Tulofimo. 5Aliyo iki a banhu benaba baali batonga u kuja, bahayushika Tiloa butulinda. 6Aho shabita shigukulu sha migati iti na shibimbya, nise tubuga nyanza twinga i Filipi, tumala shiku itano huna tushika i Tiloa uko baali; tushinga ho shiku mpungati. 7A ha lushiku lo kwandya mu nyuma tukibilinga kumega ngati, u Paulo ulomeela kushisha bujiku ha gati, nguno wali ahelile kwinga a ha ntondo yaho. 8U mu chumba umo twali twibilingila jalimo tala ja kugunaana. 9Ndinha nebe, lina lyakwe Yutiko, wali wigasha ha lugala lw'idilisha, wanoga ubitwa tulo, utindila iki u Paulo akalomeela ikanza ilihu. Kuhayimanila u ndinha ng'wenuyo wagwa ha si; bumucha omalaga gucha, nguno akagwa kufuma ku golofa ya kadatu. 10U Paulo aho wika ushikila kungwila unkumbatila; huna ubawila, "Mutogohage ataali mpanga!" 11Winga ho ulinha hangi u ku golofa, umega ngati ulya, ongeja hangi u kuhoya nabo; nose wela huna uja. 12Aho bamucha u nsumba buyega no, nguno bakamona ali mhola. 13Twahayandya u lugendo, a bise twingila mu meli tutonga kuja Aso, gukahelwa giki tukujunsolela kwene u Paulo; nguno u ng'wene akaja lwa magulu. 14Aho watusanga i Aso, tumbakija tubuuka tujile tuukashika Mitulene. 15A henaho twinga hoi ku ntondo yaho, tubuga nyanza tuukakola ha ng'walo gwa Kio; hama a ha ntondo yaho hangi tushika Samo, u ku lungi tushikiila Mileto. 16U Paulo wali atogilwe kubitila Efeso; aliyo wali atatogilwe kusola ikanza ilihu u mu Asia, nguno wali wangu-wangu; giki ulu yudulikana u lushiku lo Pentekosite lushike ali Yelusalemu. 17Huna aho ali Mileto utumija bukitanwa a banamhala ba kanisa ya Efeso. 18Aho bashika ubawila giki, "Mumanile umo nashimizilaga u ng'wikanza i lyose aho nikalaga hamo ning'we, kwandija lushiku lo kushika kwane mu Asia. 19Nantumamilaga u Seeba mu widohya na kulila, nguno ya kugeng'wa kutaale, kulwa kwitilwa yabubi na Bayudaya. 20Niyo hangi mumanile giki natamubisile mhayo nuulu gumo uyo gwali gudugije kumugunaana, giki himba naleke kumuwila nuulu kumulanga hape-hape ku butongi wa banhu, na mu buli kaya. 21Najaga nubahugula a Bayudaya na a Bayunani, giki bangalukile Mulungu na kunzunya Seeba wise Yesu Kilisto. 22Aliyo i haha nalija Yelusalemu, u Moyo anitungile; hama iyo nalakamanhye nayo natimanile. 23Kwike namanile duhu giki, u Moyo Ng'wela akujaga unikaanila mu buli nzengo, uniwila giki nalindiililwe butungwa na buluhi. 24Aliyo nahene u nene natububalaga u bupanga bone giki buli na solobo u kuli nene, kutinda kulumalija u lugendo lwane, nu nimo gwa kukumucha Nghulu Jawiza ja shigongo sha ng'wa Mulungu, nimo uyo nakagwanukula kufuma kuli Seeba Yesu. 25"I haha namanile giki, pye a bing'we abo nabitaga nakumulomeelaga nghulu ja butemi, mutalanibona hangi u mu mili. 26Huna luulu, u lushiku lwa lelo lwenulu nalikaanila ku butongi wing'we giki, u nene nali wape. Natiko u kusayilwa nuulu bugwilwa nsago a banhu nuulu: neelaga u mu mininga.'. 27Nguno natalekile u kumuwila pyi iyo ayihelile u Mulungu. 28Hu kuhaya ilanghanagi a bing'we benekili, ni lidale i lyose ilo Moyo Ng'wela amutuulile kubiza balanghani balyo; idiimagi i kanisa ya ng'wa Mulungu, iyo wipandika mu kwita mininga gakwe wei ng'wenekili. 29U nene namanile giki, ulu nalinge jikwandya kung'ubukila mhuge ndaku, ijo jitulisaatwa i lidale. 30Hama nu mu bing'we benekili bakwandya kwigela banhu ba kuja bakuyombaga mihayo ichaama-chaamile, bayubahumbuula a bahemba giki babalondeele boi. 31Huna luulu ikalagi miso, ng'wizukwe giki ikanza lya myaka idatu nikalaga nakulilaga liimi na bujiku, natalekile kunghugula nuulu umo wing'we. 32Aliyo i haha luulu, nalimutuula mu makono ga ng'wa Mulungu, na mu mhayo gokwe uyo gudugije kumuzenga, na kung'winha wingiji hamo na bose abo bakwejiagwa. 33U nene natikumbilwe na hado yaya hela ja ng'wa munhu ose-ose, nuulu sabo jingi, nuulu ni shizwalo duhu yaya. 34A bing'we aba mumanile giki naatumamaga na makono gane aya nene ng'wenekili, giki napandike sha kwigunaanila u nene, na a babo nikalaga nabo. 35U mu yose iyo niitaga, nang'oolekejaga giki shiigelile kutumama giko, tuyubagunaana abo batidugije; tuyugwizukwa u mhayo go ng'wa Seeba Yesu; uyo guhayile giki, 'U kwinha kuli na mbango kutinda kwanukula.' " 36Aho wamala u kuyomba i yeniyo utuja mazwi, ulomba hamo nabo pye a bose. 37Pye bakalila no, kunu balinkumbatila u Paulo, na kumbipa. 38Gukabaminya u mhayo uyo akaguhaya, u gwa giki batalamona hangi u mu mili. Huna bunshindikila, buukanshisha a ha meli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\