SHITWA 22

1"Bing'we bagosha badugu bane na bababa, nidegelekagi namusomboolele u wibuuji bone." 2Aho bigwa alibayombya mu lulimi lo Shihebulania, bongeja u kuhuumula. Huna uhaya giki, 3"U nene nali Nyudaya, myalilwa wa Taso ya Kilikia. Aliyo naakulilaga mu nzengo gwenuyu uyu; hama naalangagwa na Gamalieli i mihayo ya shilagilo sha bakulugenji bise, nubiza na bujangiizu butaale kulwa ng'wa Mulungu, git'umo muli duhu na a bing'we pye a bose i lelo iyi. 4Abo bakushimizilaga u mu Nzila yeniyi naabaluhyaga kushisha kubabulaga; naabadutanjaga, naakabaponya mu jeela, pye bagosha na bakima. 5U ntaale wa bagabiji adugije kunikaanila u mu mhayo gwenuyu, pyi na a banamhala. Nguno nakanukula na nyaluba kufuma kubo, giki naje najo Damasko u ku badugu, nakabatunge abo baali kwenuko, nabenhe Yelusalemu bize binhwe nsango. 6"Aliyo aho negeela i Damasko uko najaga, nahayimanila mu makanza giti ga liimi ntwe-gati, napindiwa na bupe bung'weku hataale no, bo kufuma ng'wigulu. 7Nugwa ha si; huna niigwa ilaka liliniwila, 'Saulo, Saulo, nibuli uliniluhya?' 8Nane nushosha, 'Uli nani Seeba?' Nanghwe uniwila, 'Nali Yesu wa Nazaleti uyo uliniluhya!' 9Na a babo baali hamo nane bakabubona u bupe wenubo, aliyo batitegelegije umo lyahayilaga i lilaka lyakwe uyo waniyombyaga. 10Huna nung'wila, 'Niite ginehe luulu Seeba?' Nanghwe u Seeba uniwila giki, 'Buukaga ushikiile u mu nzengo gwa Damasko, ukujuwilwa ng'wenumo iyo ihelilwe kulwa butumami wako.' 11Aliyo iki nakoya u kubona kulwa nguno y'ikujo lya bupe wenubo, abo baali hamo nane bunidima nkono bunitongeela nushikiila u mu nzengo gwa Damasko. 12"I Damasko kwenuko waliho Anania, munhu ng'wishigwa mu kashimizile ka mu shilagilo, pye a Bayudaya ba kwenuko bankaanilaga chiza. 13U munhu ng'wenuyo akiza aho naali nashikila; wahayushika uniwila giki, 'Ndugu Saulo, anukulaga kubona!' I likanza lyenilo nandya kubona, numona. 14Hanuma uniwila, 'U Mulungu wa bakulugenji bise akusolile kufuma kale giki ubumane u butogwa bokwe, umone u Ntungilija, na wigwe ilaka kufuma mu nomo gokwe. 15Nguno ukubiza nkaaniji wakwe ku banhu bose, ubawile iyo wibonaga, ni yiyo wigwaga. 16Al'i haha luulu uliganika mhayo ki? Buukaga ubatiijiwe, ulililiile i lina lyakwe ushooje i shibi shako.' 17"Aho nashoka Yelusalemu, lushiku lumo naali mu hekalu nakulombaga, nahayimanila nahweelwa. 18Numona aliniwila giki, 'Kangilijaga wangu winge u mu Yelusalemu, nguno batubuzunya u bukaaniji ubo ulinikaanila kubo.' 19Nane nung'wila, 'Seeba, bamanile giki u nene hu najaga u mu masinagogi naakabatunga na kubaponya mu jeela pye abo bakuzunije. 20Na a haho giitagwa a mininga ga ng'wa Stefano u nkaaniji wako, u nene uyu naali nizunilija mili ngima, naali nimiila kubalanghanija i shizwalo shabo a babulagi bakwe!' 21Huna uniwila giki, 'Jaga, nguno nakukutuma kule ku banhu ba mahanga.' " 22Baali bandegeleka sele-sele kushisha ha mhayo gwenuyo; aho waguhaya duhu i giki, pye a bose bandya kuyoganya balihaya, "Ng'winjagi u mu si u ng'wenuyu, nguno u munhu giti ng'wenuyu atigeleelilwe kwikala mpanga!" 23Bakayoganya no, kunu balitandula na shizwalo, na kusaamula lubuubu ng'wigulya. 24U ntaale wa mabita ga bashilikale ulagija, u Paulo ingijiwe mu gati atulwe mbooko, abujiwe chiza imanwe i nguno iyo yali yenheleja nose banhu banyoganije giko. 25Aliyo aho bandya kuntunga giki bantule, u wei u Paulo ung'wila u ntaale wa bashilikale uyo wali wimiila hihi nanghwe; uhaya giki, "A bing'we gashi muzuniligije duhu u kubatula na a Balumi, nuulu ataali u munhu u kulamulwa na kumanika giki nghubi?" 26U ntaale wa bashilikale ng'wenuyo aho wigwa giko uja uukang'wila u ntaale wa mabita; giki, "Bebe ulihaya kwita mhayo ki u gwenuyu? U munhu ng'wenuyo umo wa Balumi!" 27U ntaale wa mabita ung'wegeela ung'wila, "Bebe aliniwilage, uli umo wa Balumi?" Nanghwe uhaya, "Alichene!" 28U ntaale wa mabita ushosha giki, "U nene nakafunya hela ningi hu nubiza umo wa Balumi!" Nanghwe u Paulo uhaya, "U nene kwingiila kubyalwa kwane!" 29Huna abo bahayaga kumugilija bisunda ha mhelo i likanza lyenilo; u ntaale wa mabita akogoha no aho wabona giki gashinaga u Paulo wali umo wa Balumi, aliyo hu wali wantunga! 30U ku ntondo yaho, u ntaale wa mabita ng'wenuyo ubiza na bukalalwa bo kumana ni nguno ki a Bayudaya bamuulaga giko; huna untaligulila, ulagija bikuminge a bagabiji bataale ni libanza. Biza ku butongi bokwe, ung'wenha u Paulo kwimiila nabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\