SHITWA 23

1U Paulo ubakalalila no-no-no a b'ibanza; huna uhaya giki, "Bababa badugu bane, u nene u mu kikalile kane ka buli lushiku u ku butongi bo ng'wa Mulungu, nali na wiyanguji wawiza u mu ngholo kushisha ni lelo iyi." 2U ngabiji ntaale Anania ubalagila abo baali bimiila haho nanghwe bantule u ku nomo gokwe. 3Nanghwe u Paulo ung'wila, "Akukutula u Mulungu, bebe ndugu ibilile swakala; wigashaga kunilamula mu nghana ya shilagilo aliyo hu walinhya kushikenaagula na kulagila giki natulwe!" 4Nabo abo baali bimiila haho nanghwe bung'wila, "Bebe, uling'wila mihayo ki i yeniyo u ngabiji ntaale wa ng'wa Mulungu?" 5U Paulo uhaya, "Badugu bane, naali natamanile giki ngabiji ntaale, nguno gwandikilwe giki, 'Yaya u kunghaya kibi u ntongeeji wa banhu bako.' " 6Huna luulu u Paulo aho wadeeba giki abo baaliho, bamo baali Basadukayo na bangi Bafalisayo, uhamuka u ng'wibanza n'ilaka itaale uhaya, "Bababa badugu bane, u nene nali Nfalisayo, ng'wana wa Bafalisayo, nalilamulwa kulwa nguno ya kwisagilwa kwa bujuuko wa bafu!" 7Aho wahaya giko yubuuka yombo a ha gati ya Bafalisayo na a Basadukayo, lyugabanika i libita. 8Nguno a Basadukayo bakahayaga giki butiho u bujuuko, na a bamalaika batiho, pye ni myoyo itiho; aliyo a Bafalisayo bazunije giki pyi i shenisho, shiliho. 9Aho yakula i yombo, bimiila nose bamo ba Bafalisayo, a balangi ba shilagilo. Bandya kuyomba mu kwigambila balihaya giki, "Niyo a bise tutubonaga nuulu bubi u muli munhu ng'wenuyu. I gisi guliho mhayo ki ulu ubiza wayombiwe na moyo nuulu na malaika?" 10U ntaale wa mabita ga bashilikale aho wabona giki gwakula u nsambo, ubalagila a bashilikale bang'winje u Paulo; bung'wingija mu nghambi, nguno akogoha a banhu batizuntandagula. 11Aho wila u bujiku, u Seeba wimiila aho wali u Paulo; ung'wila giki, "Timbyaga ngholo, nguno shiigelile unikaaniile ni Lumi git'umo wanikaanilaga mu Yelusalemu." 12Aho wela a Bayudaya bubeeja long'we; biyilahija giki batulyaga nuulu kung'wa shose-shose yaya, kushisha bamulage u Paulo. 13Abo bakabeeja i long'we yeniyo baali banhu bakilile ha makumi ane. 14Huna biza u kuli ngabiji ntaale, uko baali na a banamhala; bung'wila, "Twilahilaga giki tutulojaga shose-shose nuulu hado, kushisha tumulage u Paulo. 15Ali luulu, u bebe ni libanza lyako tumaga nhung'wa u kuli ntaale wa mabita ga bashilikale, ang'wenhe; giti giki mulihaya kumugilija chiza i mihayo yakwe. A bise tutang'anhilile gete, tukumulagila mu nzila aho ataali nuulu kwegeela a henaha." 16Kwike ng'wipfwa wa ng'wa Paulo uwigwa u busigani wenubo, huna wiza wingila u mu nghambi, ung'wila u Paulo. 17Nanghwe u Paulo ung'witana umo wa bataale ba bashilikale; ung'wila giki, "U nyanda ng'wenuyu ntwalage u kuli ntaale wa mabita, nguno ali na mhayo gwa kung'wila." 18Aho wantwala uukang'wila giki, "U ntungwa u Paulo wali wanitana uniwila nakwenhele uyu nyanda ali na mhayo gwa kukuwila." 19U ntaale wa mabita undima nkono uja nanghwe ha mhujo uukamuja, "Uli na mhayo ki uyo utogilwe kuniwila?" 20Nanghwe uhaya giki, "A Bayudaya balomanaga kwiza i ntondo kukulomba ulantwale u Paulo kwibanza giti kuhaya kumugilija chiza i mihayo yakwe. 21U bebe utizubazunilija, nguno bamo babo, banhu bakilile ha makumi ane, bakubiza bang'witegeelaga. Bilahilaga giki batulyaga shose-shose nuulu kung'wa yaya, kushisha bamulage; niyo i haha baliho balindaga kwigwa kufuma kuli bebe duhu." 22Huna u ntaale wa mabita uneka aje u nyanda, aliyo unghugula ung'wila, "Utizung'wila munhu nuulu umo, giki waniwilaga i mihayo yeniyi." 23Huna witana bataale babili ba bashilikale ubawila giki, "Solagi bashilikale magana abili, na badamhiji ba falasa makumi mpungati, na bashilikale magana abili ba machimu; bibeeja-beeje bamaliile, nguno luliho lugendo lwa kuja Kaisalia makanza ga sa idatu ja bujiku. 24Jigele na ndamhi aladamhile u Paulo, bantwale kuli nsugi Feliki bakanshishe ko mhola." 25Wandika na nyaluba mu mbika iyi. 26"Kilaudio Lisia: kuli baba nsugi nkujiwa Feliki. Nalikugisha. 27U munhu ng'wenuyu wali wadimilwe na Bayudaya; baali batogilwe kumulaga, aliyo aho namana giki ali umo wa Balumi, nuja na bashilikale nukampija. 28Nung'wenha ng'wibanza, wiza wimiila nabo iki naali natogilwe kumana ni nguno ki bakung'witilaga ili giko. 29Nakabona giki alibuulwa kulwa wihalalija bo mihayo ya shilagilo shabo; mhayo uyo gutigelile kung'wenheleja kwinhwa nsango gwa kubulagwa, nuulu gwa kutungwa. 30Hama hangi nahayagimanila nawilwa giki, iliho gwinda ya kuhaya kung'witila gwabubi u munhu ng'wenuyo; haho na haho nubona nantume kuli bebe. Nabalagilaga na a babuuji bakwe bize basomboole ku butongi wako, i mihayo iyo balimuula." 31Na nghana a bashilikale biita git'umo gukahelelwa, bunsola u Paulo itaali bujiku giko, buukashika nanghwe Antipatili. 32Aho wela i dilu a bene bushoka ku nghambi ya bashilikale, bubaleka a badamhiji ba falasa bushikiila nanghwe i Kaisalia. 33Abo bakaja i Kaisalia aho bingila u mu nzengo, bung'winha i nyaluba u nsugi; nu Paulo buneka mu makono gakwe. 34Wahayumala kwisoma, ubuja u Paulo muna hali; aho wamana giki muna Kilikia, 35uhaya; "Nakwidegeleka i mihayo yako ulu balashike a babuuji bako." Ulagila alanghanwe ng'wikulu lya ng'wa Helode.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\