SHITWA 26

1Huna u Agilipa ung'wila u Paulo giki, "Wazunilijiagwa hayaga i mihayo yako." U Paulo ugoloola nkono, hama wandya kusomboola; uhaya giki, 2"Ntemi Agilipa, i lelo nibona nali mu kwilukilwa kutaale no, nguno napandika ng'wanya gwa kusomboola ku butongi wako pyi i mihayo iyo Bayudaya bandije kunibuula. 3U mhayo gwa kwandya u bebe ng'wenekili ujimanile i nhungwa ja Bayudaya ni mihayo yabo iyo ikenhelejaga buyombo; ali luulu, nalikulomba wiyumilije u kunidegeleka. 4Pye a Bayudaya bajimanile i nhungwa jane, nguno nali munhu wa ng'wihanga lya ng'wise na mu Yelusalemu kufuma haho wandijo, ha buyanda bone. 5Ulu butogwa badugije kukaanila, iki banimanile kufuma kale na kale, giki u mu nhungwa jane nali umo wa Bafalisayo, a badimi ba shilagilo kutinda pye a banhu. 6Ni haha nimiilaga kulamulwa kulwa nguno ya kwisagija kwa ng'wa Mulungu, umo wabisagigija bakulugenji bise. 7Baba ntemi, a Bayudaya balinibuula kulwa nguno ya kwisagijiwa kwenuko, uko pye a banhu ba ng'anda jise ikumi n'ibili bakalamyaga mu nghana, liimi na bujiku, mu kwisagilwa giki bakubiza mo. 8I gisi nibuli mukubonaga giki guli mhayo gwa kukumya u Mulungu u kubajuucha a bafu? 9Nu nene i chene naabonaga giki shinigelile kutumamila buli nzila, kwilwisha ni lina lya ng'wa Yesu u wa Nazaleti. 10U mhayo gwenuyu nagwitaga u mu Yelusalemu; u budula ubo naali ninhwa na bagabiji bataale nabutumamilaga no, nuyubalugalila mu jeela beela bingi. Niyo u mu butogwa ni nghumbu jane, naali natogilwe bamalwe pye gete! 11Buli gwa najaga hose-hose u mu masinagogi, kujubinha nsango, na kubahadikija kutumamila mihayo ya kubusosohaja u buzunya wabo. Naali nabapelanilile kibi no, pyi nu ku mizengo i ya hanze najaga naakabaluhya. 12"Lushiku lumo nali mu lugendo najile Damasko, naali ninhwa budula na shilagilo kufuma ku bagabiji bataale, naje nakiite git'umo natogelilwe. 13Aho nali mu nzila baba ntemi, nahayimanila nabona bupe bukilile a ha bung'weku bo liimi; wika kufuma ng'wilunde, bunipindya u nene, na a babo bashimizaga hamo nane. 14A bose tugwa ha si, huna niigwa ilaka liliniyombya mu lulimi lwa Shihebulania giki, 'Saulo, Saulo, nibuli uliniluhya? Ili shilambu u bebe u kwikala ukulusaga milambi ku someke!' 15Nane nuhaya, 'Uli nani Seeba?' Nanghwe u Seeba uhaya, 'Nali Yesu uyo uliniluhya. 16Aliyo buukaga wimiile na magulu gako; naakwilongelaga kulwa nguno ya kukwita ubize ntumami, na nkaaniji wa mihayo yane yose, iyo wanibonaga muyo, ni yiyo nakongeja kukoolekeja. 17Nakuja nakukupijaga u ku banhu na a mahanga ayo nalakutume kuja kubo, 18kulwa kubaloleecha a miso gabo; binge u mu giiti, bingile ng'wisana, binge u mu nguzu ja ng'wa Shetani, bize kuli Mulungu banukule kulekejiwa kwa shibi, na wingiji hamo na a babo bamala kwejiwa kulwa kunizunya nene.' 19"Huna luulu baba ntemi Agilipa, natilemile iyo nakawilwa u mu koolekegeje ka kufuma ng'wigulu kenako . 20Aliyo nandya kuja nakubalomeelaga a banhu giki bagaluke banzunye Mulungu, bandye kwita shitile sha koolecha kugaluka. Nakandija Damasko, nuja ni Yelusalemu, ni Buyudaya i yose; pyi nu ku mahanga a gangi. 21A Bayudaya bakanidimila mu hekalu kulwa nguno ya mihayo yeniyi, baali batogilwe kunibulaga. 22Aliyo iki u Mulungu ali ngunaani wane, h'i nguno yene ni lelo iyi nimiilaga aha nalisomboola hape ku butongi wa bose, bataale na bado. Natuhayaga mihayo yingi, ulu iti iyo ihayiwe na bahangi hamo na Musa, giki yigelile ibize ho; 23mihayo ya kuluhiwa kwa ng'wa Kilisto, uyo yali ing'wigelile abize wa kwandya kujuuka kufuma mu bafu, hama aje akulomeelaga isana ku banhu bakwe bose, nu ku mahanga a gangi." 24U Paulo aho wihaya i mihayo yeniyo, kuhayimanila u Fesito wahamuka n'ilaka lya higulya alihaya, "Wasalile u bebe Paulo; lyakusagije i lisoma lyako!" 25Nanghwe u Paulo uhaya, "Baba nkujiwa Fesito nati nsaji, nalihaya mihayo ya nghana, hangi mu masala madeekanu. 26Leka nayombe mu kwisandaala u kuli ntemi iki ayimanile i mihayo yeniyi. Namanile hape gutiho uyo gung'wibisile, nguno u mhayo gwenuyu gutiitilwe mu mbisila. 27Ntemi Agilipa, angu mmho ubazunije a bahangi? Namanile ubazunije!" 28U Agilipa ung'wila u Paulo giki, "U bebe, u ng'wikanza i liguhi lyenili ulihaya ukuniita nabize Nkilisto u nene?" 29Nanghwe u Paulo unshokeja uhaya, "U nene nalinomba u Mulungu giki nuulu ni lyabiza ikanza iguhi, nuulu ilihu, iti bebe kwike; aliyo pye a bose abo mulinidegeleka mubize git'umo nali u nene, kwinja ho duhu i nhendele iji!" 30Ubuuka na kubuuka u ntemi nu nsugi, nu Belinike; pye na a babo baali bigasha nabo. 31Aho balinga, bakaja baliwila, "U munhu ng'wenuyu atiitile mhayo gose-gose gwa kung'wenheleja kucha, nuulu ni kutungwa duhu!" 32U Agilipa ung'wila u Fesito giki, "Niyo u munhu ng'wenuyu ulu ni wali atalombile kujudegelekwa na Kaisali, wali igeleelilwe nuulu kulekelwa duhu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\