SHITWA 28

1Aho twapila tumana giki i lijinga lyenilo litanagwa Melita. 2A benekili si butoolekeja shigongo shitaale no shikilanigije; bubacha moto, huna butwegeleja pye a bose koota. Nguno twadetemaga no kulwa mbeho, niyo na mbula yatulaga. 3U Paulo ukuminga-kuminga matambi ga manti, wiza ugatuula mu moto; gashinaga yalimo nghoboko, yahayusebelwa yupuluka mo, yikonzeela a ha nkono gokwe. 4A banhu ba mu si yeniyo aho balibona i lishiinu lyenilo lyanungeelaga a ha nkono, biwila giki; "U munhu ng'wenuyu i gete mulagi, nguno nuulu iki wapuluguka u kuchila u mu nyanza, aliyo nahene u butungilija butunzunilijaga u kwikala mpanga!" 5Kwike u wei ulisaasamulila mu moto duhu i lishiinu lyenilo, litang'witile kabi kose-kose. 6Aliyo nahene a bene bakamana duhu giki, ikanza lyose-lyose akubimbagana, nuulu akuhayimanila wagwa ha si ache haho na haho. Kwike aho baloleela sele-sele nose lyukula ikanza gutang'wilongelile mhayo gose-gose gwabubi, bugalucha a maganiko, bandya kunghaya giki mulungu. 7Aho tukashikila, i si iyo yali hihi-hihi henaho gaali matongo ga ng'wa Pupilio, uyo wali nsugi wa ng'wijinga lyenilo. U munhu ng'wenuyo akatwanukula na wiza-ngholo butaale, utuchumbeela ha ng'wakwe ikanza lya shiku idatu. 8U ise wa ng'wa Pupilio wali alaalile; wakoyiagwa nswiza na nzoka ja kupanza mininga. U Paulo wingila kujunombela, untuulila na makono upila. 9U mhayo gwenuyo aho gwaja giko, na a bangi abo baali basaatu u ng'wijinga lyenilo biza pye; nabo bupijiwa. 10Butwinha manongho mingi no kulwa kutukuja; aho lyashika i likanza lise lya kubuga nyanza, bututungilija shikolo sha kutugunaana. 11U ng'wijinga lyenilo tukashinga mo myeji idatu, hu twingila mu meli ya Isikandelia, yali yakola ng'wenumo pyi i likanza lya mbeho ya mu shiyaga. I meli yeniyo yali na lumengho lwa bamulungu b'ibasa, Kastoli na Poluki. 12Tukaja tuukashika Silakusa tukola, twikala ho shiku idatu. 13Aho twinga a henaho tuja tuukashika Legio. Ha numa ya lushiku lumo guhemba nyaga gwa kufuma dakama; ha lushiku lo kabili lwaho tushikiila Poteoli. 14A henaho tusanga hoi badugu butwikumbilija twikala nabo shiku mpungati, huna tuja i Lumi. 15A badugu ba kwene baali bamala kujiigwa i mhola jise; huna luulu butusung'wanha, bushika Apiofolo na Nghambi Idatu, h'uko tumanhija nabo . U Paulo aho wababona akanumba Mulungu, uguzuhiwa u mu moyo. 16Aho twashika i Lumi, u Paulo akazunilijiwa kwikala iyene na nshilikale wa kuyunanghana. 17Ha numa ya shiku idatu, ubitana bamo ba batongeeji ba Bayudaya. Aho bikuminga ubawila giki, "Bababa badugu bane, u nene natabahubile mhayo gose-gose a banhu, hama natiitile nuulu mhayo gwa kugomela shimile sha bakulugenji bise. Nakadimilwa Yelusalemu nutungwa, huna nutuulwa mu makono ga Balumi. 18Aliyo aho banibugilija bubona ibeelelile kunilekela duhu, nguno gwali gutiho mhayo gwa kunenheleja kubulagwa. 19Kwike a Bayudaya aho babulema u bulamuji wenubo, nubiza giti nahadikijiwa kulomba kushika ku butongi bo ng'wa Kaisali; nuulu iki nati na mhayo gwa kubabuula a banhu b'ihanga lyane. 20H'i nguno yene nabona nang'witane namusomboolele, giki u nyololo gwenuyu natungilwe kulwa kwisagilwa kwa Baisilaeli." 21Nabo bung'wila giki, "A bise tutaali kwanukula nyaluba yose-yose kufuma ku Bayudaya kutusomboolela nghulu jako; na ataali kwigela nuulu umo wa badugu giki ize kutuwila, nuulu kuhoya nise mihayo yabubi wako. 22Tulibona yabeelela u kukwigwa u bebe ng'wenekili iyo ukwiyiganikaga; nguno i chene a bise uyo tugumanile guli giki, a kazunije kenako kakujaga kudalahijiwa buli kwene." 23Huna bulagana nanghwe giki bakwiza lushiku lungi aho wikalaga. Bahayiza lelo bubiza bingi kutinda, nanghwe ubonzoolela chiza, kwandija dilu, nose lyuloka akubakaanilaga ya butemi bo ng'wa Mulungu; na kugema no-no-no kubagunaana kufuma mu shilagilo sha ng'wa Musa na mu bahangi, giki bang'witegeleje u Yesu. 24Bangi biloleela iyo wihayaga buzunya; 25aliyo bangi batazunije. Na luulu binga ho bikila-kilaga. U Paulo ubawila mhayo gumo; giki, "U Moyo Ng'wela akatungilija u kubawila a bakulugenji bing'we kubitila muli nghangi Isaya. 26Umo akahayila giki, 'Jaga u ku banhu benaba ukabawile giki, u kudegeleka mukudegeleka aliyo mutitegeleja, nu kulola mukulola aliyo mutubona. 27Nguno a banhu benaba i ngholo jabo ndito, na a matu ayo bakudegelekelaga madito, na a miso gabo bagalilimije. Batudula nuulu hado u kubona na miso gabo, nuulu u kwigwa na matu gabo batudula; pyi nu kwitegeleja u mu ngholo jabo, giki bagaluke nabapije.' 28Ali luulu, managi giki u bupiji bo ng'wa Mulungu wenubu, bulitwalwa ku banhu ba mahanga, abo bakuwanukula." 29Aho wamala kuhaya giko binga a Bayudaya; buja balihalalija boi bike hataale no. 30U wei akashinga myaka ibili migima ali mu numba yakwe ya kwipangisija ng'wenekili; wabanukulaga pye abo bizaga kumona. 31Hama i nghulu ja butemi bo ng'wa Mulungu wajilomeelaga mu kwisandaala kose, niyo wali atalemejiagwa nu kulanga i mihayo ya ng'wa Seeba Yesu Kilisto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\