SHITWA 4

1A ba Petelo nu Yohana aho bataali bubalomeela a banhu, kuhayimanila babasanga ho bagabiji na Basadukayo, hamo na ntaale wa balanghani ba hekalu. 2Baali bapembeka na bupelanu kibi no, nguno babalangaga a banhu na kubalomeela mhola ja bujuuko bo bafu, mu lina lya ng'wa Yesu. 3Aho bashika bubadima; kwike iki yali mhindi buukabalugalila giki balanghanwe kushisha ntondo yaho. 4Aliyo abo bakagwigwa u mhayo gwabo bakazunya, i lisaabu lya bagosha lyushika giti shihumbi shitano. 5Aho wela i ntondo yaho i dilu, a basugi na a banamhala na a balangi ba shilagilo bibilinga u mu Yelusalemu. 6(U ntaale wa bagabiji, u Anasi, waliho; nu Kayafa, na Yohana na Isikanda; pye a ba luganda lwa ntaale wa bagabiji). 7Aho babenha bubimilija, huna bubabuja giki, "U mhayo gwenuyo mukagwita mu budula ki, na mu lina ki?" 8U Petelo ubashokeja kunu okajiagwa na Moyo Ng'wela; ubawila giki, "Bing'we basugi ba banhu, na a bing'we banamhala, 9i lelo yeniyi ulu tuligisilijiwa kulwa nguno ya mhayo gwawiza uyo witililwe u munhu uyo wali nemehazu, giki wapijiwe ginehe; 10a bing'we pye a bose managi, na a Baisilaeli a bose bamane, giki u munhu uyo imiilile ku butongi wing'we ng'wenuyu, ali mpanga wa gili-gili mu lina lya ng'wa Yesu Kilisto wa Nazaleti, uyo mukankoma ha nsalaba; aliyo u Mulungu wanjuukije kufuma mu bafu. 11Huna ng'wene uyo ali Iwe ilo mukalidalaha a bing'we bazengi, ilo lyabizile lya kwigoloolela i numba. 12Niyo butiho bupiji muli munhu ungi ose-ose, nguno nduhu lina lingi hangi pye a hose a ha silili y'igulu ilo binhwa a banhu, giki shitwigeleelilwe kupijiwa mulyo." 13Aho babubona u bugimu bo ng'wa Petelo nu Yohana, budeeba ni giki baali banhu batalangilwe, bakakumya no; aliyo bubitegeleja giki bikalaga hamo na Yesu. 14Bakagayiwa u gwa kuhaya, nguno bamonaga nu munhu uyo wali wapijiwa, imiilile hamo nabo a ba Petelo nu Yohana. 15Huna bubalagila kufuma hanze, binga u ng'wibanza; a boi buguhoyela u mhayo gwenuyo bu maasaga. 16Buhaya giki, "I gete tubiite ginehe a banhu benaba? Nguno pye a bana Yelusalemu bamanile hape giki baabeegije shimanikijo shitaale, isho tutadugije kushijimangucha? 17I gete tubalemejagi u kuyomba na munhu ose-ose u mu lina lyenili, u mhayo gwenuyu gutizongeja kusambaala mu banhu bose." 18Huna bubitana bubalemeja batizulihaya nuulu hado i lina lya ng'wa Yesu, nuulu ni kulanga duhu u mu lina lyenilo yaya! 19Nabo a ba Petelo nu Yohana bubashokeja buhaya giki, "Lamulagi bing'we benekili, ulu gutungiligije u kuli Mulungu u gwa kung'wigwa bing'we kutinda kung'wigwa Mulungu. 20Nguno a bise dutudula u kuleka u kwisomboola iyo twamalile kwibona na kwiyigwa." 21Bongeja kubakanga, huna bubalekela buja, aliyo batabonile nzila ya kubinha nsango, kulwa nguno ya banhu, iki pye a bose bankumilijaga Mulungu kulwa mhayo uyo gwali gwilonga gwenuyo. 22Nguno u munhu uyo wali witilwa i shimanikijo shenisho wali ntaale, wa myaka ikilile ha makumi ane. 23Aho balekelwa buja u ku bichabo, buukabawila iyo bakawilwa na a bagabiji bataale na a banamhala. 24Aho bigwa, pye a bose bumuukija Mulungu a malaka gabo buhaya giki, "Seeba, hu bebe uli nseemi walyo i ligulu ni si, pye na a manyanza, ni shose isho shilimo. 25Bebe ng'wenekili ukalungalunga mu nguzu ja ng'wa Moyo Ng'wela kubitila mu nomo go ng'wa siswe Daudi, u ntumami wako; ukahaya giki, 'Nibuli a mahanga gakupelanaga, na a banhu bakulyaga gwinda ya dalali? 26A batemi ba mu si bakulomanaga; na a basugi bakwibilingaga mabanza mabanza giki bilwishe nu Seeba, hamo nu Kilisto wakwe!' 27"Nguno nghana u Helode nu Pontio Pilato, na a Baisilaeli, bakikuminga u mu nzengo uyu, hamo na banhu ba mahanga, buniila gwinda u Ntumami wako ng'wela, u Yesu, u Milwa-maguta. 28Bung'witila iyo bebe ng'wenekili wihelile na nkono gwako kufuma kale giki ikubiza ho. 29Ali luulu Seeba, galolage a makango gabo i haha, a batumami bako ubinhe bugimu wa kugusomboola u mhayo gwako. 30Gugoloolage u nkono gwako kulwa kupija, na koolecha shimanikijo; mihayo ya kukumya ibeejiwe mu lina lya ng'wa Yesu, u Ntumami wako ng'wela." 31Aho balomba giko, i lipandi lyenilo aho baali lyutinginyiwa, pye a bose bokajiwa na Moyo Ng'wela. Bugulomeela mu bugimu u mhayo go ng'wa Mulungu. 32U ng'wibita lya bazunya, pye a bose baali na ngholo imo, na moyo gumo; wali atiho nuulu umo wabo wa kuhaya giki i sabo iyo wali nayo yali yakwe ya ng'wenekili. Aliyo pyi i shikolo shali sha busangi. 33A batung'wa baali na nimo ntaale gwa kubukaanila u bujuuko bo ng'wa Seeba Yesu. Pye a bose baali ha silili ya mbango ja ng'wa Seeba. 34Wali atiho nuulu umo wabo uyo wakoyiagwa makoye ga bugayiwa, nguno abo baali na numba nuulu migunda bakayujinja bajenha i sabo ijo bapandikaga, 35biza bajituula ku butongi wa batung'wa jagabanhyiwa; buli ng'wene wapandika kulenganila na makoye gakwe. 36Waliho munhu umo lina lyakwe Yosefu; wa luganda lo Balawi, muna Kupulo. A batung'wa baali bang'wilika lina lya Balinaba, makulu gaho nunguja wa banhu. 37U munhu ng'wenuyo wali na ngunda, ugujinja; isho akapandika pyi i shose ushenha, wiza ushituula ku butongi wa batung'wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\