SHITWA 5

1Aliyo waliho munhu nebe, lina lyakwe Anania na nke okwe Safila; u ng'wene ohayujinja u ngunda gokwe, 2ulekeela ibudika lya sabo iyo akapandika, giki inonghe wei ng'wenekili, nu nke ubiza amanile! I libudika ilo likasaaga ulisola ulitwala ku batung'wa. 3Aliyo u Petelo ung'wila giki, "Bebe Anania, nibuli u Shetani okalaga u mu ngholo yako, nose wabisaga ibudika lya sabo iyo wapandikile u mu mpango gwa ngunda, giki unembe u Moyo Ng'wela? 4I sabo yeniyo, aho yali mu nkono gwako yali iti yako? Na a haho wijinja yali iti mu budula wako? Nibuli wabisaga mhayo guli giko u mu ngholo yako? Utalembile banhu, wanembaga Mulungu!" 5U Anania aho wigwa i mihayo yeniyo ugwa, ucha! Abo bakigwa bakagwilwa booba butaale no. 6Basumba bubuuka bungolanya, bunfunya hanze, buukanjika. 7Aho lyabita ikanza lya sa giti idatu, wiza nu nke, nanghwe wingila; kwike usangwa ataali u kwimana iyo yagwaga. 8U Petelo ung'wila nanghwe giki, "Bebe aliniwilage, i sabo yeniyi, h'iyo ng'wapandikile aho ng'wagujinja u ngunda?" Nu ng'wene uhaya, "Alichene, h'i yene!" 9U Petelo ung'wila, "Aliyo nibuli ng'walomanaga kungema u Moyo wa ng'wa Seeba? Managa giki a ha nyango henaho, galiho magulu ga banhu bajaga kunjika u ngoshi wako, nu bebe bakukubuucha!" 10Nanghwe i likanza lyenilo ugwa ha si u ku magulu ga ng'wa Petelo, ucha! Bahayingila a basumba bunsanga waacha; bumucha nanghwe buukanjika, bung'wiheja nu ngoshi wakwe. 11I kanisa i yose yugwilwa booba butaale, pye na a bangi abo bakayigwa i yeniyi! 12A batung'wa bakayubeeja na makono gabo shimanikijo na mihayo mingi ya kukumya u mu banhu; a bose bibilingaga na moyo gumo ng'wibindo lya ng'wa Solomoni. 13Aliyo u mu bangi wali atiho nuulu umo wa kugima kwisangija nabo; kwike ahene a banhu babakumilijaga. 14Hama a bazunya bakongeja u kukwila; nguno mabita ga bagosha na bakima gakayungalukila Seeba. 15Nose a banhu buyubenha na basaatu bababuukije ha buliili nuulu ha shilago, biza babatuula hihi na nzila, giki ulu alibita u Petelo guyubakuumya bamo babo nuulu nengeeji gokwe duhu. 16Bangi buyufuma na ku mizengo yingi, iyo yali hihi-hihi na Yelusalemu, balibenha bababuukije a basaatu na a babo bakoyiagwa masamva; pye bapilaga. 17Huna u ngabiji ntaale ubuuka osaayaga kingi nasho, hamo na a b'igele lya Basadukayo abo baali nanghwe. 18Bushika bubadima bo hape-hape a batung'wa, buja buukabasoosela mu jeela. 19Aliyo i bujiku wiza malaika o ng'wa Seeba, ugulugula u nyango gwa ha jeela. Ubatongeela abafunije kuja hanze, huna ubawila giki, 20"Jagi u mu hekalu mukabalomeele a banhu pyi i mihayo ya bupanga wenubu." 21Aho bigwa giko nghana bubuuka dilu makingo, buja u mu hekalu buukandya kulanga. U ngabiji ntaale aho wiza na a babo baali nanghwe, bulibilinga i libanza, na a basugi ba Baisilaeli a bose bubiza ho; huna butumija u ku jeela giki bakenhwe a batung'wa. 22Aliyo a bashilikale aho bashika ko batabasangile u mu jeela, bushoka biza bujifunya i mhola. 23Buhaya giki, "I jeela twisanga ilugalile chiza no, na a balanghani bimiilaga a ha milyango, kwike twahayulugula tutasangile mo munhu u mu gati!" 24U ntaale wa balanghani ba hekalu na a bagabiji bataale aho bagwigwa u mhayo gwenuyo buzwangana, buyiganika giki himba bakubiza bagwilagwa mhayo ki! 25Wiza munhu nebe ubawila giki, "Alibalolagi abo ng'wali ng'wabatuulile mu jeela, babo bali mu hekalu bimiilaga balibalanga banhu!" 26Huna uja u ntaale wa bashilikale na balanghani ba hekalu, buukabenha; kwike iti bo nguzu, nguno bakogoha giki a banhu bakubaponda mawe. 27Aho babenha, bushikila kubimilija u ng'wibanza. Huna u ntaale wa bagabiji ubabuja 28alihaya giki, "Bing'we, tutamulemegije tumuwila giki yaya u kulanga hangi u mu lina lyenilo? Hama iki hu mulibona luulu giki i haha pyi i Yelusalemu ng'wiyokajaga mamihayo ging'we ayo mukulangaga, nose a mininga gakwe u munhu ng'wenuyo mulihaya kutubilija bise!" 29Huna u Petelo na a batung'wa biye bushosha giki, "A bise itwigeleelilwe tung'wigwe Mulungu kutinda banhu. 30U Mulungu wa bakulugenji bise wanjuukije u Yesu uyo mukamulaga bo kunungeleja ha linti. 31U Mulungu wangunguhije u Munhu ng'wenuyo, i haha ali ku bulyo wakwe, Ntemi na Mpija kulwa kubinha a Baisilaeli budula bo kugaluka na kulekejiwa shibi shabo. 32A bise tuli bakaaniji bayo i mihayo yeniyi, nu Moyo Ng'wela uyo Mulungu akubinhaga buli bene abo bung'wigwa." 33Aho bigwa giko, buching'wa u mu ngholo jabo, bubona giki bababulage. 34Aliyo u ng'wibanza ng'wenumo walimo Nfalisayo nebe, nangi wa shilagilo, lina lyakwe Gamalieli. U munhu ng'wenuyo baali bankugije pye a banhu. Huna wimiila ulagila bafunyiwe hanze a banhu benabo kakanza kado. 35Uliwila i libanza giki, "Bing'we bababa Baisilaeli, ilanghanagi umo mulihaya kubiitila a banhu benaba. 36Nguno aho jitaali u kushika i shiku jeniji, akilonga munhu nebe; Teuda, uyuja akwigimba-gimbaga giki shadiima. Na nghana akapandika bahemba: bagosha ba kushika giti magana ane; aliyo akabulagwa, na a bahemba bakwe pye a bose busalanghana, gugaya nu yuyo wagwitaga. 37Aho wabita u ng'wenuyo, wigela hangi ungi u mu shiku ja banhu kwandikwa; wali Yuda muna Galilaya. Nanghwe uduta banhu, aliyo nu ng'wene akayagala, abo baali bang'wigwile busalanghana pye a bose. 38Nose u nene nalimuwila i haha giki, lekanagi nabo gete a banhu benaba, ng'ooye u kwikala mukubakuubilijaga. Nguno i liganiko lyenili nuulu u nimo gwenuyu ulu gubize gufumile ku banhu gukucha duhu. 39Aliyo ulu gufumile kuli Mulungu, mutudula u kugukenaagula na hado yaya; ilanghanagi mutizubiza mukwilwishaga na Mulungu!" Nghana bung'wigwa. 40Huna bubitana a batung'wa, bubatula mbooko; hama bubalemeja u kulihaya i lina lya ng'wa Yesu, bubalekela buja. 41A batung'wa binga u ng'wibanza bayegaga no, nguno bakabona bisaabagwa giki bigeleelilwe kugoolwa kulwa lina lya ng'wa Yesu. 42Bakongeja kuyuja buli lushiku u mu hekalu kulanga, hama batooyile nu kuja hose-hose u mu kaya ja banhu bakulomeelaga ya ng'wa Kilisto Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\