SHITWA 6

1U mu shiku jenijo aho bakwila a bahemba, bukilonga budugumi. A Bayudaya ba Shiyunani buyubadugumila a Bayudaya ba Shihebulania, nguno a bachilwa babo bakayubitiilwa u kugunaanwa u mu mihayo ya buli lushiku. 2Huna luulu ab'ikumi na babili bubitana pye a bahemba buhaya giki, "Iti yawiza a bise tuguleke u nimo gwa kugulanga u mhayo go ng'wa Mulungu, tuyulonja mihayo ya shiliwa. 3A bing'we badugu solanhyagi banhu mpungati u mu bing'we, tubatuule a ha nimo gwenuyu. Babize bakukaanilagwa giki bokajiwe na Moyo, hangi bali na witegeleja. 4Lelo a bise bene tukomeeje u kugwita u nimo gwa kulomba na kugulomeela u mhayo." 5I liganiko lyenilo lyubayeja pye a badugu; bunsola Stefano, munhu wa kuzunya na okalile Moyo Ng'wela, na Filipo na Pilokolo na Nikanola na Timona na Palimena na Nikolao, nghembekwa wa Antiokia. 6A banhu benabo bubenha u ku batung'wa, bubalombela na kubatuulila makono. 7Ha numa ya henaho, u mhayo go ng'wa Mulungu gongeja u kuja gukusambaalaga; ni lisaabu lya bahemba u mu Yelusalemu lyongeja u kukula, na bagabiji bingi buyugwanukula u kuzunya kwenuku. 8Huna u Stefano kulwa kokajiwa nguzu na budula, uyubeeja mihayo ya kukumya na shimanikijo shitaale u mu banhu. 9Kwimanila bigela banhu balebe ba ng'wisinagogi litanagwa lya Wiyabi, na bana Kilene na Isikandelia, na bana Kilikia, na bana Asia; buyung'wihalalija u Stefano. 10Kwike batawimilile u witegeleja bo kasomboolele kakwe, nu Moyo uyo wali muli we. 11Banoga nose bukobya banhu bubahana; bahaye giki, "U ng'wenuyu twang'wigwile alinsondagula u Musa nu Mulungu!" 12Bubabipya a masala a banhu na a banamhala, pye na a balangi ba shilagilo; biza bundima u Stefano buntwala kwibanza. 13Butuula bakaaniji balomolomo; buhaya giki, "U munhu ng'wenuyu alemile gete u koya u kulisondagula i lipandi lyeela ili, ni shilagilo. 14Nguno twang'wigwile alihaya na giki, angu u Yesu wa Nazaleti ng'wenuyu akulikenaagula i lipandi lyenili, ajigaluche ni nhungwa ijo twalekelwa na Musa!" 15Pye abo baali bigashije u ng'wibanza aho banola u Stefano, bububona u bushu bokwe bobizaga giti bo ng'wa malaika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\