SHITWA 8

1U Saulo akayega no u kubona giki, obulagwa nghana. U mu lushiku lwenulo i kanisa ya Yelusalemu ikagwilwa buluhiwa butaale no, pye a bose busambaala, buja uko na uko u mu si ya Buyudaya ni ya Samalia; bulekeelwa duhu a batung'wa. 2Banhu ba logohano kuli Mulungu bumucha u Stefano bukanjika; bakaanila hataale niyo no! 3Aliyo u Saulo hu ulinhya kwikenaagula i kanisa, uyuja akwingilaga mu buli kaya wabadutanja pye bagosha na bakima, kubatwala mu jeela! 4Huna, abo bakasambaala, baja bakugulomeelaga u Mhayo. 5U Filipo utulumenha ajile, uukashika ku nzengo gwa Samalia, wandya kubalomeela ya ng'wa Kilisto. 6Mabita na mabita ga banhu gikuminga na moyo gumo, kudegeleka iyo wihayaga u Filipo. Aho bashibona i shimanikijo isho wabeejaga budilila kutinda. 7Nguno bingi abo baali na masamva guyubafuma galilila n'ilaka itaale, hama bingi abo baali na busaatu wa kuuma buhaama nuulu bulemehazu buyupila. 8Niyo bubiza buyegi butaale no u mu nzengo gwenuyo. 9Walimo na munhu nebe u mu nzengo gwenuyo witanagwa Simoni, wali na maleeba ga nyalogi kufuma kale; na luulu wali wabakamaaja pyi u ng'wihanga lya Basamalia, kulwa kwigimba-gimba giki u wei hu wali magaatala! 10Pye a banhu, bado na bataale, baali bang'ogohile; nguno bahayaga giki, "U munhu ng'wenuyu hu ng'wene uyo ali budula bo ng'wa mulungu, ubo bukahayiagwa 'Budula Butaale!' " 11Na nghana baali bang'ogohile no, nguno wali wabahehenaja ikanza ilihu kulwa maleeba gakwe ga nyalogi. 12Aliyo u Filipo aho wabalomeela mhola ja butemi bo ng'wa Mulungu na lina lya ng'wa Yesu Kilisto, bagosha na bakima bakayuzunya babatiijiwa. 13Nu wei u Simoni uzunya ubatiijiwa, niyo uyikala adimanile nu Filipo; uyukumya no u kushibona i shimanikijo isho shabeejiagwa mu budula butaale, pyi ni yingi i ya kukamaaja. 14Aho bigwa a batung'wa i Yelusalemu giki ni Samalia yagwanukulile u Mhayo go ng'wa Mulungu, bubatuma ko ba Petelo na Yohana. 15Bahayushika ko bubalombela bang'wanukule u Moyo Ng'wela; 16nguno wali ataali kwikiilwa nuulu umo wabo, iki baali babatiijiwa mu lina lya ng'wa Seeba Yesu duhu. 17Huna bubatuulila makono, bung'wanukula u Moyo Ng'wela. 18U Simoni aho wabona bang'wanukula Moyo Ng'wela mu nzila ya kutuulilwa makono ga batung'wa, ufunya hela giki abinhe. 19Uhaya, "Ninhagi nu nene u budula wenubu; nane buli ng'wene uyo nalantuulilage makono ayung'wanukula u Moyo Ng'wela!" 20Aliyo u Petelo unshokeja ung'wila, "Jiliilaga uko na hela jako ukache najo kwenuko; nguno gashinaga u bebe uliganika, i shakwinha sha ng'wa Mulungu shikapandikagwa bo hela. 21U bebe uti na ngabo gete, hangi uti na fiilu nuulu hado u mu mhayo gwenuyu; nguno u moyo gwako gutatungiligije u kuli Mulungu. 22Ali luulu, galukaga winge u mu bubi wako wenubu, unombe u Seeba, ulu yudulikana akulekeje a maganiko ayo gali mu ngholo yako. 23Nguno nalibona uli n'isubi lyabubi no giti ndulu yokalile busungu, niyo uli mu butungwa bo mihayo iti ya butungilija!" 24Nanghwe u Simoni ushosha uhaya giki, "Nilombelagi a bing'we u kuli Seeba, gutizunigwila nuulu gumo u mu yeniyo ng'wihaya!" 25Bahayumala kufunya u bukaaniji na kugulomeela u mhayo go ng'wa Seeba, bushoka Yelusalemu, buja bakulomeelaga mu magunguli mingi ga Basamalia. 26Aliyo u Filipo uwilwa na malaika o ng'wa Seeba giki, "Buukaga uje dakama; ubitile i nzila ya ng'witogolo i likalamuku, iyo itulumenhile kufuma Yelusalemu kuja Gaza." 27Nghana ubuuka uja; waliho ngosha asoloolilwe, muna Esiopia, nanghani wa sabo jose ja ng'wa Kantake, ntemi nkima wa si ya Esiopia; u munhu ng'wenuyo wali waja Yelusalemu kujulamya. 28I likanza lyenilo akasangwa alishoka kaya, igashije ng'wigogoteni lyakwe akusomaga mu shitabo sha nghangi Isaya. 29Huna u Moyo ung'wila u Filipo giki, "Egeelaga ho uje hamo nalyo i ligogoteni lyenilo." 30U Filipo upeela ajile ho, ung'wigwa alisoma mu shitabo sha nghangi Isaya; umuja giki, "Uliyitegeleja iyo uliyisoma yeniyo?" 31Nanghwe uhaya, "Nadugije ginehe u kwiyitegeleja ulu munhu atanilangile?" Ung'wikumbilija u Filipo ulinha mo wigasha hamo nanghwe. 32I libudika lya shandikwa ilo wasomaga lyali ili; "Akatwalwa giti ngholo ya kusinzwa, nuwe atafunije nuulu ilaka lyakwe, wali sele giti ngholo kuli munhu akwibbutilaga booya. 33Kulwa kudalahwa atalamulilwe mu butungilija; nani uyo adugije kwisomboola i mihayo ya shibyalilwe shakwe? Nguno u bupanga bokwe bukinjiwa u mu si!" 34U nsoloolwa ng'wenuyo ung'wila u Filipo giki, "Nalikwikumbilija uniwile, u nghangi alihaya mihayo ya ng'wa nani? Alihaya wei ng'wenekili, nuulu alinghaya munhu ungi?" 35U Filipo wandija h'ipandi lyenilo u mu shandikwa, unomeela ya ng'wa Yesu. 36Aho bajile u mu nzila, bahayimanila bashika h'ipandi galiho minzi; u nsoloolwa uhaya giki, "Gaya minzi aha, i gisi ki i sha kunilemeja natizubatiijiwa?" [ 37Nanghwe u Filipo ung'wila, "Ulu ulizunya na moyo gwako gose idulikanile." U nsoloolwa ushosha uhaya, "Nazunyaga giki u Yesu Kilisto ali Ng'wana o ng'wa Mulungu."] 38Huna ulagila lyimichiwa i ligogoteni; u Filipo nu nsoloolwa bika bubili wabo, buja u mu minzi uukamatiija. 39Aho balifuma u mu minzi, Moyo wa ng'wa Seeba unghwehula u Filipo; u nsoloolwa atamonile hangi, aliyo aho ali mu nzila waja okalaga buyegi. 40U Filipo akiita ubonelwa Azota, wajaga akulomeelaga hose-hose u mu mizengo, nose uukashika Kaisalia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\