SHITWA 9

1Aliyo u Saulo wali ataali afuulile maleewe kulwa bupelanu na kubilumila nghaya a bahemba ba ng'wa Seeba, huna uja kuli ngabiji ntaale. 2Uukalomba nyaluba ja kuja ku masinagogi ga Damasko, giki ulu alabapandike ko bose-bose abo balimo u mu Nzila yeniyi, bagosha na bakima, abadime abatunge na kubatwala Yelusalemu. 3Huna aho ajile, ohayegeela i Damasko, kwimanila bupe bung'weku bo kufuma ng'wigulu bong'wikiila bumpindije. 4Ugwa ha si pu; wigwa ilaka liling'wila giki, "Saulo Saulo, nibuli uliniluhya?" 5Ubuja, "Uli nani Seeba?" Nanghwe ushosha, "Nali Yesu uyo uliniluhya! 6Aliyo buukaga ushikiile u mu nzengo, ukujuwilwa ng'wenumo uyo gukwigelile ugwite." 7A banhu abo washimizaga nabo bimiila badedebalile, nguno i lilaka baliigwaga aliyo batamonile munhu! 8U Saulo aho wabuuka a ha si, wahayuloleecha a miso gakwe, atabonile nuulu hado; bundima nkono bunshikilija u mu Damasko. 9Akamala shiku idatu atubonaga, hama nduhu kulya nuulu kung'wa shose-shose. 10U mu Damasko ng'wenumo walimo nghemba nebe witanagwa Anania, u Seeba ung'witana mu koolechiwa, "Anania;" nanghwe uhaya, "Naliho Seeba." 11Huna u Seeba ung'wila, "Buukaga uje u kwikuuwa ilo likitanagwa igololoku, ulu ulashike ko ubuje ha ng'wa Yuda. Aliho hoi munhu akitanagwa Saulo, muna Taso, alilomba. 12Wamonaga mu koolechiwa munhu umo akitanagwa Anania, alingila na kuntuulila makono giki abone." 13Nanghwe u Anania ushosha uhaya, "Seeba u munhu ng'wenuyo nayigwile mingi i mihayo yakwe iyo akubiitilaga a beela bako i Yelusalemu. 14Na a henaha ali na budula winhilwe kufuma ku bagabiji bataale, giki abatunge pye abo bakulikumilijaga lina lyako!" 15Nanghwe u Seeba ung'wila, "Jaga ko duhu, nguno u munhu ng'wenuyo ali shitumamilo shane shisolwa, kulwa kulitwala lina lyane ku mahanga na batemi, na ku Baisilaeli. 16Nakung'oolekeja mingi iyo shiigelile aluhiwe muyo kulwa lina lyane." 17Huna u Anania uja nghana; aho wakingila u mu numba, untuulila makono, uhaya giki; "Ndugu Saulo, u Seeba Yesu uyo wali wakwilongelile mu nzila aho uliza, wanitumaga. Ali luulu, anukulaga budula bo kubona; niyo okajiwe na Moyo Ng'wela." 18Haho na haho gulagala kufuma u ku miso gakwe, maginhu ga kubiza giti magambala, wandya hangi u kubona, ubuuka ubatiijiwa. 19Huna ulya shiliwa, upandika nguzu. I Damasko akashinga ikanza lya shiku ndebe, ali hamo nabo a bahemba. 20Atadilile wandya kuyulomeela u mu masinagogi; giki, "U Yesu hu ng'wene u Ng'wana o ng'wa Mulungu." 21Pye abo bang'wigwaga buyukumya balihaya, "Tuhaya u ng'wenuyu h'uyo walubaluhyaga i Yelusalemu abo bakulilamyaga i lina lyenili, nu kuunu wizile kubatunga abatwale ku bagabiji bataale?" 22Aliyo u Saulo ongeja kubiza na nguzu, a Bayudaya ba Damasko uyubahuumuja hape-hape, ulu aliboolekeja giki u Yesu hu ng'wene u Kilisto. 23Aho jabita shiku ningi, a Bayudaya busigana mhayo gwa kumulaga! 24Buyudila balanghanile mu welwa-ngholo a ha mita liimi na bujiku, giki balandime bamulage! Kwike u Saulo ubumana u busigani wabo. 25Huna a bahemba bakwe buntuula mu shigabbu makanza ga bujiku, bunsheepeleja ng'widilisha lya mu ndugu, bung'wicha. 26Aho washika i Yelusalemu ugema u kwisangija u mu bahemba, aliyo pye a bose bung'ogoha, batazunije i giki wali nghemba nghana. 27Kushisha nose Balinaba unsola, untwala u ku batung'wa, uukabawila umo akamonela u Seeba aho ali mu nzila, na giki u Seeba akayomba nanghwe; pyi ni ya kulomeela na bugimu mu lina lya ng'wa Yesu aho wali Damasko. 28Huna bung'wanukula u mu busangi wabo i Yelusalemu, wandya kuyingila na kufuma hamo nabo; nu kulomeela uyulomeela hape-hape mu lina lya ng'wa Seeba. 29Akayudila akubasomboolelaga a Bayudaya ba Shiyunani, na kwihalalija nabo; nose bandya kukooba nzila ya kumulaga. 30Aliyo aho bagumana a badugu, buntwala Kaisalia; buukanumbulija kuja Taso. 31Huna luulu i kanisa yubiza yalembeela hose pyi u mu Buyudaya ni Galilaya, ni Samalia. Yongeja kukula na kubiza na nguzu, kunu ikushimizilaga mu logohano lwa ng'wa Seeba, na kulungujiwa na Moyo Ng'wela. 32Makanza malebe u Petelo wandya kuja akubitaga buli ipandi, nose uukashika ku beela bikalaga Luda. 33Unsanga koi munhu umo, lina lyakwe Ainea; wali na myaka inaane ali mu buliili kulwa busaatu bo mangwisha. 34U Petelo ung'wila giki, "Ainea, u Yesu Kilisto wakupijaga, buukaga ububeeje u buliili wako." Nghana ubuuka haho na haho. 35Aho bamona pye a bazengi ba Luda na Shaloni, bungalukila Seeba. 36Waliho nghemba mu Yopa, lina lyakwe Tabiza, makulu gaho Dolika I lina lya Dolika (Shiyunani) lili limo ni lya Tabiza (Shialamayo); a makulu galyo "Laala" (i ndimu).'; u nshike ng'wenuyo wali akangiligije u mu shitwa i shawiza, hangi wali ng'wiza-ngholo kalalamba! 37U mu shiku jenijo usaata, uzumalika. Aho bamala u kung'ooja, buntuula ku chumba sha ku golofa. 38I Luda yali hihi ni Yopa, na luulu iki a bahemba baali bigwa giki u Petelo wali kwenuko, butuma koi banhu babili, buukang'wikumbilija balihaya, "Utizudila u kwiza uko tuli." 39U Petelo ubuuka, uja nabo. Aho washika ko, buntonga u ku chumba sha ku golofa, pye a bachilwa bimiila bampindije, balilila kunu baling'oolekeja u Petelo i shizwalo ni myenda iyo wali wabeeja u Dolika aho wali ataali hamo nabo. 40U Petelo ubafunya hanze pye a bose. Huna utuja mazwi ulomba, aho wamala ugugalukila u mili uhaya, "Tabiza, buukaga!" Uloleecha a miso gakwe; aho wamona u Petelo wigasha. 41Nanghwe undima nkono ungungumula, ubitana a beela na a bachilwa ung'winha kubo, wapilaga. 42U mhayo gwenuyo gukumuka pye a hose u mu Yopa, bunzunya Seeba. 43U Petelo wikala makanza malihu u mu Yopa ng'wenumo, ha ng'wa Simoni nkomi wa makunza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\