BAKOLOSE 2

1Huna luulu, natogilwe mubumane umo buli u budito bo nimo gwane uyo nali nago kulwa nguno ying'we a bing'we, na a bana Lodikea, pye na a bangi abo bataali kunibona bushu bone. 2Nali na nghumbu balungujiwe u mu ngholo jabo, hangi babize na busangi u mu butogwa, nu mu busabi u bose ubo bali nabo kulwa kubumana mu nghana u witegeleja, nu mu kumana mu bushikanu bose u Kilisto, uyo ali mbisila ya ng'wa Mulungu. 3U muli ng'wenuyo h'umo bubisilwe pyi u wibikija bo masala nu witegeleja. 4Nalimuwila u mhayo gwenuyu nguno natatogilwe ilonge munhu wa kumulemba-lemba mu kalungalungile ka kumuduta. 5Nguno nuulu iki nati hamo ning'we u mu mili, aliyo u mu moyo nali hamo ning'we; niyo nali na buyegi u kububona u bugaliili bo kalongeje king'we, nu kuhandatila kwing'we u mu kunzunya u Kilisto. 6Huna luulu umo mukang'wanukulila u Kilisto Yesu Seeba, shimizagi muli we giko. 7Komagi miji u muli we, ng'wizenge na mujaame u mu kuzunya git'umo mulangililwe; ng'ongeje kukula u mu mhayo gwa kulumba. 8Ilanghanagi atizilonga wa kumujananija kulwa malange ga nyasala-sala, na mihayo miduhu ya nyalomolomo, ya kulondeela nhungwa ja mu si na mihayo ya kulekwa bakulugenji, iyo iti mu kahelele ka ng'wa Kilisto. 9Nguno pyi u bushikanu bo ng'wa Mulungu buli muli we mu suso ya mili. 10Na a bing'we mushikanyiwe u muli we u ng'wenuyo, uyo ali Ntwe gwa busugi na budula bose. 11Na hangi u muli we musaalilwe mu busaalwa ubo buti bo kubeejiwa na makono mu nzila ya kwinja ikoba lya mili ; aliyo musaalilwe busaalwa bo ng'wa Kilisto. 12U mu kubatiijiwa mukajikwa hamo nanghwe, na hangi kulwa kubiza u muli we, mujuuchiwe hamo nanghwe kulwa nguno ya kubuzunya u budula bo ng'wa Mulungu uyo akanjuucha kufuma mu bafu. 13Na nghana ng'wali bafu kulwa bukenaaguji, na butusaalwa u mu nhungwa jing'we i ja mili; aliyo akang'wita kubiza bapanga hamo nanghwe, umulekeja pyi u bukenaaguji wing'we. 14Wabujimangucha u bubuulwa wise ubo wali wandikilwe mu shilagilo isho shali shituchaamile; ububuucha uwinja uukabukomeela ha nsalaba. 15Mabusugi na mabutaale ugazuuja magaka, ugagwesa kuja ha nsalaba, akuboolechaga u butindi bokwe ku bose, ugapyenela henaho, ugaleka gali buyiki gitendegesaga! 16Huna luulu mutizunzunilija ose-ose uyo akumulamulaga kulwa nguno ya shiliwa nuulu shakung'wa, nuulu mihayo ya kukuja shiku ndebe, nuulu makanza ga ng'weji mpya, nuulu sabato. 17I mihayo yeniyo ili nengeeji duhu gwa mihayo iyo iliza; aliyo u gwa nghana ng'wene Kilisto. 18Mutizunzunilija ose-ose uyo akumudalahaga, kunu ung'wenhela mihayo ya wibembu bo higulya-gulya, na ya kubalamya bamalaika umo abonelile wei ng'wenekili. U ng'wenuyo adooshiwe maganiko ga mili gokwe duhu, lekanagi nanghwe nguno ali dalali; atizung'wenheleja kujimiija mheela ying'we. 19Atadimanile nago u Ntwe, uyo pyi u mili gudimanyiwe hamo kulwa nguno yago, mu nzila ya nge na matimba; nose gukulishiagwa giki gukule mu kakulile ka kufuma kuli Mulungu. 20I gisi ulu muchile hamo na Kilisto u ku mihayo ya mu si, numho muli na nguno ki hangi u kubiza giti muli banhu ba mu si, nose mukwikalaga musugilwe na shilagilo sha mu si; giki, 21"Utizukuumya, utizuloja, utizudima?" 22I yeniyo ulu yulinda yutumama ikamalaga u nimo, nguno u ng'wihando gwayo guli ha malange ga banhu. 23Na nghana i chene i yoi ikabonekanaga giti mitengeke, ulu munhu atogilwe kwihedeka wei ng'wenekili mu mbika ndebe ya kalamije, nuulu mu wibembu bo higulya-gulya, nuulu mu mhayo gwa kwiluhya mili; kwike i yoi iti na budula bose-bose bo kuhangija kwikumva kwa mili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\