BAEFESO 1

1Nene Paulo ntung'wa wa ng'wa Kilisto Yesu, kulwa butogwa bo ng'wa Mulungu. Ku beela [ba Efeso], abo banzunije Kilisto Yesu. 2Shigongo na mhola shibize hamo ning'we kufuma kuli Mulungu Siswe, na kuli Seeba wise Yesu Kilisto. 3Akumilijiwe u Mulungu, u Ise wa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto; uyo muli Kilisto atwilukilile mbango jose ja shiimoyo, kulwa kikalile ka ng'wigulu. 4Nguno u muli ng'wenuyo, u Mulungu atusolile kufuma kale kulwa butogwa bokwe; kufuma aho si itaali kuseeng'wa: atusolile giki tubize banhu beela, na bati na shilingo ku butongi bokwe. 5Kufuma kale u Mulungu ahelile giki, tubize baana bakwe mu nzila ya ng'wa Yesu Kilisto, kulenganila nu wiza bo kasolele kakwe. 6U gwenuyo aguhelile kulwa kukumilijiwa kw'ikujo lya shigongo shakwe, isho shikang'winha kutugaliila no-no-no giko u muli we u Ntogwa. 7U muli wei u ng'wenuyo, tuli na bukomoolwa kulwa mininga gakwe; hu bulekejiwa bo shibi shise, git'umo buli busabi bo shigongo shakwe, 8isho akatwilukila: shigongo shitaale no, shikilile witegeleja na kiganikile kose! 9Ni mbisila ya kahelele kakwe utumanikija, kulenganila nu mumo buli u wiza bokwe, ubo awiganikile u muli Ng'wenuyo. 10U kulenganila na a kalongeje kakwe ahelile giki, ulu lyushikana i likanza, pyi i shikolo akushituula ha silili ya ng'wa Kilisto; pye shibize muli we: isho shili ng'wigulu ni shisho shili mu si. 11Hama niyo u muli wei tusolilwe kufuma kale, kulenganila na kahelele kakwe wei ng'wenekili, uyo akatongeelagwa na kalamulile ka maganiko gakwe. 12A bise abo tuli batongi kung'wisagilwa u Kilisto, tusolilwe giki tubize ho kulw'ikujo na kukumilijiwa kwakwe. 13Nu ku bing'we ili giko u muli we, aho ng'wagwigwa u mhayo gwa nghana, i Nghulu Jawiza ja bupiji wing'we ijo mukajanukula huna ng'unzunya, mukamenghwa na Moyo Ng'wela wa kwisagijiwa. 14Hu ng'wene uyo ali lumengho lwa wingiji wise kushisha bushikiile u bukomoolwa wa banhu bakwe kulwa kukumilijiwa kw'ikujo lyakwe. 15Huna luulu, iki nane naajiigwile i mhola jing'we umo munsanigije u Seeba Yesu, nu butogwa wing'we u ku banhu bose, 16nakulumbaga gwa kulwa nguno ying'we. Niyo u mu kulomba kwane nataali gete u kung'wiba. 17Nakunombaga u Seeba w'ikujo, u Mulungu wa ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, ang'winhe moyo gwa witegeleja, na amukundulile, mundeebe gete umo ali. 18Na a miso ga mu ngholo jing'we gatiimilwe, muwitegeleje umo buli u wisagija bo kitanile kakwe, nu mumo buli u busabi w'ikujo lya wingiji bokwe u ku beela. 19Mubumane nu mumo buli u butaale wa budula bokwe u ku bise abo tuli bazunya, ubo bukutumamaga kulenganila na katumamile ka nguzu jakwe, 20ijo akajitumamila ha kunjuucha Kilisto kufuma mu bafu, ung'wigasha ng'wigulu ku nkono gwakwe gwa bulyo, 21kwigulya no-no-no kukila mabusugi gose, na mabutaale, na mabudula, na mabutongeeji; na buli lina lyose-lyose ilo likahayiagwa, iti ng'wikanza ili duhu, aliyo ni lilo liliza. 22Huna u Mulungu ushituula pyi i shose ha silili ya mhambala jakwe, hanuma u ng'wene ung'wita kubiza Ntwe gwa shose kulwa kanisa, 23iyo ili mili gokwe, hu bushikanu bokwe uyo ali nshikanya wa yose mu shose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\