BAEFESO 2

1Kwike a bing'we ng'wali muchile i kwandya, kulwa bukenaaguji na shibi shing'we; 2mihayo iyo ng'washimizaga muyo a makanza gene, aho ng'walondeelaga nhungwa ja mu si, na ng'watongeelagwa nu nsugi wa mabudula ga myoyo misoso, uyo ali Moyo nsoso ng'wenekili, na akutumamaga ni haha u mu baana ba bushitiigwa! 3Pye na a bise i kwandya twali mu lukwa lumo nabo, twashimizilaga mu mihayo ya kwikumva kwa mili gwise, na hangi iyo twabeejaga yali ya kuyeja mili na maganiko gise duhu; u mu nhungwa jise twali baana b'ipelanya git'umo bali a bangi. 4Aliyo u Mulungu iki nsabi wa shigongo, hangi atutogilwe na butogwa butaale, 5nuulu aho twali tuchile kulwa bujimiiji wise, akatwita kubiza tuli bapanga hamo na Kilisto, (mupijiwe kulwa shigongo). 6Utujuucha hamo nanghwe u Kilisto Yesu, huna utwigasha hamo nanghwe mu mapandi ga ng'wigulu, 7giki u ng'wikanza ilo liliza atoolekeje umo buli u busabi bo shigongo shakwe ubo buti na sha kugelanijiwa, kulwa wiza ubo ali nabo ku bise u muli Kilisto Yesu. 8Nguno mupijiwe kulwa shigongo, kulwa kuzunya; u mhayo gwenuyu gutafumile mu bing'we benekili, lil'inongho lya ng'wa Mulungu. 9Hama niyo gutafunyiwe kulwa nguno ya shitwa, nose atizilonga nuulu umo wa kwikumilija. 10Nguno tuli shiseeng'wa sha ng'wa Mulungu, tubeejiwe muli Kilisto Yesu kulwa shitwa shawiza, isho ashilonja-longije kufuma kale giki tushimizile musho. 11Huna luulu, a bing'we banhu ba mahanga u mu shibyalilwe, abo mukahayiagwa giki mutasaalilwe, na a babo basaalilwe busaalwa bo mu mili, bo kwitwa na makono; 12izukagwi giki i kwandya ng'wali muti na Kilisto, ng'wali babisa u kwihanga lya Baisilaeli, hangi ng'wali mutamanikile u mu malagane ga wisagijiwa, ng'wali muti na sha kwisagilwa, hama ng'wali muti na Mulungu u mu si! 13Aliyo i haha u muli Kilisto Yesu, a bing'we abo ng'wali kule i kwandya, ng'wegelejiwe kulwa mininga ga ng'wa Kilisto. 14Nguno u wei h'uyo ali mhola yise, hu ng'wene uyo wabiita a babili kubiza umo Makulu gaho: Ihanga lya Bayudaya na a banhu ba mahanga a gangi kusangijiwa mu kuzunya kumo.'. I lisenge lya wanishi ilo lyali litulekanije ulikambagula mu mili gwakwe. 15A malange ga mu shilagilo uginja, pyi ni mbika ja kahelele ijo jali jituulilwe ho; ubeeja munhu umo mpya muli we ng'wenekili, a ha ng'wanya gwabo abo baali bati na busangi; ubiza watuula mhola. 16Ububulaga u wanishi kulwa kutusangija kuli Mulungu pye a bose mu mili gumo, mu nzila ya nsalaba! 17Wiza akulomeelaga mhola u ku bing'we abo ng'wali kule, nu kubo abo baali hihi nu kwene mhola. 18Nguno u muli we, pye a bose tudugije kushika u kuli Siswe mu nzila ya ng'wa Moyo umo. 19Ali luulu, muti babisa na bashimizi, aliyo muli bazengi hamo nabo a beela. Muli banhu ba mu kaya ya ng'wa Mulungu gete. 20Muzengilwe ha nsingi gwa batung'wa na bahangi, u Kilisto Yesu ng'wenekili ali Iwe lya kwigoloolela i numba. 21I numba i yose ikubanijiwe chiza muli wei; niyo u muli wei ikongejaga kukula na kubiza hekalu neela muli Seeba. 22Na a bing'we muzengilwe hamo u muli wei, mubize wikalo bo ng'wa Mulungu mu nzila ya ng'wa Moyo wakwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\