BAEFESO 6

1A bing'we baana ng'widohya kulwa ng'wa Seeba u ku babyaji bing'we, nguno u mhayo gwenuyu gutungiligije. 2I shilagilo sha kwandya isho shili na wisagijiwa shihayile giki, "Nkujage so na noko, 3h'ikukubeelela i mihayo; hama ukubiza na bulamu bulihu u mu si." 4Na a bing'we basaabo yaya u kubasaayicha a baana bing'we, aliyo ng'ubatongeela mu kalangile na kahugulile ka ng'wa Seeba. 5Ning'we basese ng'widohya u ku basing'we-bugonzo mu mili; bizagi n'ikujo na logohano, nu mu ngholo jing'we mubize na kwifunya giti kuli Kilisto. 6Yaya u kutumama chiza ulu balimubona duhu, giti muli na nghumbu ja kuyeja banhu. Aliyo itagi i milimo giti muli basese ba ng'wa Kilisto, ng'wiyita na ngholo imo iyo yinyegije Mulungu. 7Tumamagi na moyo gwape giti mulintumamila Seeba, iti giti mukubatumamilaga banhu. 8Nguno mumanile giki buli ng'wene akwanukula mheela kufuma kuli Seeba, kulwa milimo yawiza iyo akwitaga; abize nsese nuulu ali mu wiyabi. 9Na a bing'we basaabo-bugonzo biitilagi giko a basese bing'we, yaya u kubadukagula. Managi giki u Seeba wabo uyo ali ng'wigulu, uyo na a bing'we ali wing'we, atiitilaga banhu mhayo mu busolanhya. 10Huna luulu, u gwa kumalija guli giki, handatilagi u muli Seeba nu mu nguzu ja budula bokwe. 11Zwalilagi pyi i shilanga sha ng'wa Mulungu, hu mukudula kwilwisha nayo i nyasala-sala ya Ng'wanishi. 12Nguno u wilwisha wise buti bo kwilwisha na banhu ba mili, nuulu shikolo sha kubonekana. Tuli na wilwisha na mabusugi, hamo na mabudula mataale. Tukulwaga na basugi ba mu si i ya giiti iyi, mabita ga myoyo misoso ya mu mapandi ga ng'wigulu! 13Huna luulu, shizwalilagi pyi i shilanga sha ng'wa Mulungu, mubize na budula bo kwimiila higiyi u mu lushiku lwabubi; hama ulu ng'wamalamaja u kwiyita pyi i yose, handatilagi. 14Na nghana imiilagi higiyi, i nghana ng'wiyitunge giti nshipi mu mikimbili ying'we. Nu butungilija mubuzwalile; u wene hu bukumulanghana giti shizwalo sha chuma ku shikuba. 15Niyo mubize mumaliilile, i mhola ya Nghulu Jawiza ng'wizwale giti shilatu ku mhambala jing'we. 16Mu buli mhayo gose na gose bizagi na kuzunya, mukudime giti lumuda, hu mukudula u kugajimya pye a masonga ga moto a ga Ng'wanishi! 17Hama budimagi u bupiji, nguno i lyenilo lil'ihima ling'we; nu mhayo go ng'wa Mulungu, uyo guli lushu lo ng'wa Moyo Ng'wela. 18Lombagi bul'ikanza mu nguzu ja ng'wa Moyo, mu kalombele kose na kwikumbilija kwa buli mbika. Niyo bizagi miso u ku mhayo gwenuyo, mukomeele u kubalombela pye a beela. 19Nu nene ng'unilombela ninhwe mhayo, nongeje kugutumamila u nomo gwane mu bugimu, nikumuche i mbisila ya Nghulu Jawiza. 20Nguno u nene i haha nali ntumami ntungwa kulwa nimo gwenuyo. Nilombelagi nabize na budula bo kulomeela mu bugimu git'umo shinigeleelilwe kwita. 21U ndugu Tikiko ng'wene ntumami ng'wishigwa wa ng'wa Seeba, h'uyo akumumanikija pyi i mihayo yane, ning'we mumane umo nakujilaga. 22Nalintuma kulwa nguno ya mhayo gwenuyo, giki amumanikije i mihayo yise; ning'we mulungujiwe u mu ngholo jing'we. 23Mhola na butogwa na kusanya shibize hamo ning'we badugu, kufuma kuli Mulungu Siswe na Seeba Yesu Kilisto. 24Shigongo shibize hamo na bose abo bantogilwe Seeba wise Yesu Kilisto, mu butogwa buti bo kukenaaguka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\