BAGALATIA 2

1Aho yabita myaka ikumi n'ine nuja ko hangi i Yelusalemu, nali na Balinaba hamo na Tito. 2Nakaja ko kulwa nguno nakakundulilwa u mhayo gwenuyo, nukibona nabo a batongeeji abo baali bamanikile. Nuhoya nabo bali boi duhu. Nuboolekeja i Nghulu Jawiza ijo nakujilomeelaga ku banhu ba mahanga, nguno naali natatogilwe kubiza hamo naatagambaga, nuulu nakutagambaga dalali duhu. 3Aliyo u Tito uyo naali nanghwe atahadikilwe u kusaalwa nuulu iki wali Nyunani. 4Kwike bukabiza ho wihalalija, nguno gashinaga baali benhwa badugu ba nyalomolomo mu wiba-wiba, kwiza kubudata u wiyabi wise, ubo tuli nabo muli Kilisto Yesu, giki batwingije mu busese. 5Aliyo tutabazuniligije nuulu hado u kutuyebenganya, iki twali tutogilwe i nghana ya Nghulu Jawiza yikale ho kulwa nguno ying'we. 6Huna luulu abo bamanikile giki bataale (u nene natulonja umo babizile, nguno u Mulungu atasolanhyaga banhu), abo bamanikile giki bataale benabo, batanongelelegije mhayo gose-gose. 7Bugelela kubona duhu giki u nene ninhwa Nghulu Jawiza ja kubatwalila banhu ba mahanga, git'umo Petelo winhilwa ja kubatwalila Bayudaya. 8Nguno uyo wang'winha u Petelo nimo kulwa Bayudaya, hu ng'wene uyo akaninha nu nene kulwa banhu ba mahanga. 9Huna luulu a ba Yakobo nu Kefa nu Yohana, abo bamanikile giki hu jene i nghingi, aho bawitegeleja u budula ubo ninhwa, butwinha u nene nu Balinaba nkono gwa bulyo kulwa busangi, giki a bise tuje u ku mahanga, lelo a bene baje u ku Bayudaya. 10Kwike duhu butulomba tuyubizukwa a bahabi; na nghana u nimo gwenuyo tukabiza na bukalalwa butaale u kugwita. 11Aliyo u Kefa akiza Antiokia, wahayushika wita mhayo uyo gwali gwigeleelilwe nsango; nunghugula hape-hape ku butongi bo banhu. 12Nguno a h'ikanza lya shiliwa walyaga nabo a banhu ba mahanga, aliyo bahayiza banhu balebe ba kufuma kuli Yakobo, ubogoha a Bayudaya wikomanya, wisunda ha mhujo! 13Na Bayudaya bangi butwalanijiwa nu wibeeleja bokwe; nose nu Balinaba ujananijiwa u mu wibeeleja wabo! 14Aho nabona giki bafumila hanze ya butungilija bo Nghulu Jawiza, nung'wila u Kefa ku butongi wa bose; giki, "U bebe ulu uli Nyudaya, aliyo i nhungwa jako jili giti ja banhu ba mahanga, jiti giti ja Bayudaya, nibuli ulibahadikija a banhu ba mahanga kulondeela nhungwa ja Bayudaya?" 15A bise abo tuli Bayudaya mu shibyalilwe, abo tuti banhu ba mahanga, a ba shibi, 16tumanile giki u munhu atiko kubalilwa butungilija kulwa shitwa sha mu shilagilo, ulu iti kulwa kunzunya Yesu Kilisto duhu. H'i nguno yene na a bise tunzunije u Kilisto Yesu, giki tubalilwe butungilija kulwa kunzunya Kilisto, iti kulwa shitwa sha mu shilagilo. Nguno atiho nuulu umo uyo akubalilwa butungilija kulwa shitwa sha mu shilagilo. 17Aliyo ulu tuli bakomeezu ba kukooba kubalilwa butungilija kulwa ng'wa Kilisto, huna tubonekana tuli ba shibi, angu, hu kuhaya giki u Kilisto ali ntumami wa kugaliila shibi? Iti chene na hado yaya! 18Kwike ulu nandya kwizenga hangi iyo naamala kwisambagula, nakwiyoolecha giki nali nghubi u nene! 19Aliyo u nene nachile u ku shilagilo; shanibulaga shoi, giki nabize mpanga kuli Mulungu. 20Nakomilwe ha nsalaba hamo na Kilisto; huna luulu u nene ng'wenekili nati mpanga, aliyo Kilisto h'uyo ali mpanga u muli nene. Hama u bupanga ubo nali nabo i haha u mu mili gwane, nakubutumamilaga mu kunsanya Ng'wana wa ng'wa Mulungu, uyo akifunya wei ng'wenekili kulwa nguno yane. 21U nene natiko kushisundila ha mhujo i shigongo sha ng'wa Mulungu, nguno u mhayo gwa kubalilwa butungilija ulu gubize guliho kulwa shilagilo, numho u Kilisto akacha dalali!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\